Manifest za bezpečnou a zdravou drogovou politiku v Evropě

Dne 6. prosince 2013 se na půdě Evropského parlamentu v belgickém Bruselu uskutečnila mezinárodní konference pod záštitou organizace ENCOD, jež bojuje na celoevropské úrovni za spravedlivou a efektivní legislativu v oblasti drogové problematiky. Hlavním tématem bylo schválení manifestu před květnovými volbami do Evropského parlamentu.

Manifest za bezpečnou a zdravou drogovou politiku v Evropě

Po dvouhodinové diskuzi byl text manifestu přijat všemi osmadvaceti přítomnými účastníky, kteří reprezentovali celkem devět členských zemí Evropské unie (několik dalších hostů nakonec nemohlo dorazit). I Česká republika měla na konferenci svého zástupce a v příštím čísle magazínu Legalizace se můžete těšit na detailnější informace o diskutované problematice a společném postupu proreformních organizací v boji za spravedlivé drogové zákony ve všech zemích EU.

Manifest je ve své podstatě přepisem doporučené protidrogové strategie pro roky 2005 až 2012, jak byla představena Evropskému parlamentu již v roce 2004 v takzvané Cataniově zprávě („Catania Report“). K implementaci těchto doporučení ovšem v Evropském parlamentu nikdy nedošlo.

ENCOD nyní hodlá tuto zprávu použít jako manifest, se kterým bude oslovovat kandidáty do květnových voleb, a zároveň bude požadovat, aby tato Cataniova doporučení začali politici v případě zvolení aktivně prosazovat.

Text manifestu zní takto:

Jako kandidát ve volbách do Evropského parlamentu, které se budou konat v květnu roku 2014, vyjadřuji podporu následujícím doporučením Evropské radě, jež byly publikovány v Cataniově zprávě a v prosinci roku 2004 byly schváleny Evropským parlamentem: 

 1. navrhnout opatření, zcela odlišná od těch doporučených, pro dosažení obecného cíle protidrogové strategie EU, přičemž přednost by měla být dána ochraně života a zdraví uživatelů nepovolených látek a zlepšení jejich blahobytu a ochrany, a to vyváženým a uceleným přístupem k celému problému;

 2. stanovit minimální normy pro zvýšení účinnosti preventivních opatření a pro znovuzačlenění závislých do společnosti, jež by bylo založené na osvědčené praxi ve členských státech, s cílem snížit dopady užívání drog na společnost;

 3. klást větší důraz na minimalizaci poškození uživatelů drog, na informovanost, prevenci, péči a pozornost věnovanou ochraně života a zdraví osob majících problémy v důsledku užívání nedovolených látek a stanovit opatření, která zabrání sociálnímu vyloučení místo zavádění represivních strategií, jež hraničí s porušováním základních lidských práv a často k tomu také vedou;

 4. klást důraz na posílení informačních opatření v souvislosti s důsledky užívání různých typů drog (především syntetických), která by se měla zakládat na vědeckých poznatcích;

 5. definovat a výrazně posílit aktivní účast drogově závislých a uživatelů nepovolených látek, občanské společnosti, nevládních organizací, dobrovolného sektoru a široké veřejnosti na řešení problémů spojených s užíváním drog, zejména užším začleněním organizací, které se touto oblastí zabývají, a experimentálním založením zvláštních středisek, jež budou prosazovat protizákazovou strategii a minimalizaci poškození uživatelů drog;

 6. přezkoumat možnosti prosazování a zabezpečení výroby jakýchkoli ilegálních drog pro lékařské a vědecké účely a podpořit možnost zahájení pilotních projektů trvale udržitelného trhu s povolenými produkty získanými z rostlin uvedených v Jednotné úmluvě OSN z roku 1961, jako jsou rostliny koka a konopí;

 7. poskytnout a zajistit přístup k substitučním programům se zvláštním odkazem na vězeňské prostředí a podporovat alternativní postupy k trestu odnětí svobody u uživatelů nepovolených látek;

 8. podpořit výzkum možností využití rostlin, které jsou v současné době zakázané nebo jsou v takzvané šedé zóně (například konopí, opium, listy koky), pro lékařské potřeby, pro účely bezpečnosti potravin, udržitelného zemědělství, alternativní výroby energie, jako náhrada výrobků na bázi dřeva nebo ropy a další prospěšné účely;

 9. přehodnotit rámcové rozhodnutí o pašování drog, aby zohledňovalo stanoviska Evropského parlamentu při zachování zásady subsidiarity a proporcionality zakotvené ve smlouvách;

 10. provést vědeckou studii o nákladech na současnou politiku v souvislosti s kontrolou omamných látek a o jejich přínosech, včetně: 

 • analýzy konopí a jeho různých povolených a zakázaných derivátů, mimo jiné zhodnotit jejich účinek a léčebný potenciál a také důsledky kriminalizace a její možné alternativy;

 • analýzy účinnosti programů distribuce heroinu pod lékařským dohledem pro terapeutické účely s cílem snížit úmrtnost v důsledku užívání drog;

 • analýzy nákladů na prohibiční politiku, pokud jde o personální zabezpečení a finanční zdroje, jež jsou nutné k prosazování zákonů, a jejich hospodářských, právních a společenských dopadů a dopadů na životní prostředí;

 • analýzy dopadu současné politiky v rámci evropské strategie a celosvětového systému drogové kontroly na třetí státy.

Tato doporučení pocházejí z Cataniovy zprávy, která byla vypracována před takřka deseti lety. Žádné z nich nebylo v Evropském parlamentu dodnes implementováno.

Budu-li zvolen do Evropského parlamentu, budu pravidelně připomínat řídícím orgánům EU, že nedokázaly brát v potaz doporučení ze zprávy, kterou si Evropský parlament nechal vypracovat před téměř deseti lety. Tímto se zavazuji k tomu, že implementaci doporučení z Cataniovy zprávy budu prosazovat a  připomínat svým kolegům při každé příležitosti.

Zdroje:
encod.com
europarl.europa.eu


Dále by vás mohlo zajímat…
Manifest za bezpečnou a zdravou drogovou politiku v Evropě

1.3.2012
Kolik „velkopěstitelů“ marihuany ještě vypěstuje vláda a parlament ČR?

Manifest za bezpečnou a zdravou drogovou politiku v Evropě

26.4.2012
LÉČEBNÉ KONOPÍ MÍŘÍ DO PARLAMENTU

Manifest za bezpečnou a zdravou drogovou politiku v Evropě

10.1.2011
Veřejná slyšení v Evropském parlamentu o drogové politice

Manifest za bezpečnou a zdravou drogovou politiku v Evropě

15.11.2013
Léčebný potenciál kanabichromenu (CBC)


Magazín Legalizace je určen pouze osobám starším 18 let.

Je Vám více než 18 let?

ANO NE

Souhlasem potvrzujete pravdivost své odpovědi a dáváte výslovný souhlas vlastníkovi stránek k ukládání informací na Vašem počítači ve formě "cookie" nebo podobném souboru.
© 2013 Legal Publishing, s.r.o.

© Copyright Legal Publishing, s.r.o. 2018 | | Autorská práva

Vytvořil Goodshape.cz | O webu