55

IACM: Jaký potenciál pro léčbu závislosti skrývá Δ8-THCV?

Oba druhy kanabinoidních receptorů, CB1 i CB2, dokážou regulovat mozkové mechanismy závislosti založené na odměně a recidivě. Výzkumy na zvířatech ukázaly, že antagonisté CB1 receptorů a agonisté CB2 receptorů dokážou léčit závislost na řadě drog.

IACM: Jaký potenciál pro léčbu závislosti skrývá Δ8-THCV?

Kanabinoid Δ8-tetrahydrokanabivarin (Δ8 -THCV) funguje zároveň jako antagonista CB1 a agonista CB2, a proto se stal předmětem zájmu badatelů z Velké Británie, Číny a Spojených států. Tým pod vedením legendy v oblasti kanabinoidního výzkumu Richarda G. Pertweeho z Aberdeenské univerzity v abstraktu hodnotí své pokusy a působení Δ8-THCV následovně: „Vlastnosti Δ8 -THCV jsme zkoumali na sedmi různých zvířecích modelech hlodavců. Cílem bylo zjistit možnost léčby závislosti na nikotinu. U zvířat jsme zkoumali chování zahrnující samostatné užívání nikotinu, vyhledávání nikotinu na základě spouštěcího podnětu po delší nucené abstinenci, nikotinem spuštěný návrat k opětovnému vyhledávání nikotinu, akvizice chování zahrnujícího vyhledávání konkrétních míst vyvolaného nikotinem, úzkostné chování vyvolané nikotinovou abstinencí, somatické abstinenční příznaky vyvolané nikotinovou abstinencí a hyperalgesii vyvolanou nikotinovou abstinencí.“

Užívání Δ8-THCV dokázalo podle vědců výrazně zmírnit potřebu subjekty řízeného intravenózního užívání nikotinu. U krys potlačilo i tendenci k relapsu vyhledávání nikotinu vyvolaného vnějším podnětem i nikotinem samotným. Dále se máme možnost dočíst, že kanabinoid Δ8-THCV u myší výrazně zmírnil nikotinem vyvolané chování zahrnující vyhledávání určitých míst a abstinenční příznaky.

„Dospěli jsme k závěru, že Δ8-THCV by mohl mít potenciál pro využití při léčbě závislosti na nikotinu. Náš výzkum dále naznačil, že tetrahydrokanabivariny (tedy i Δ9-THCV – pozn. red.) by měly projít preklinickým testováním případných účinků při léčbě závislosti na jiných drogách na větší škále zvířecích modelů a poté eventuálně i u lidí.“

Zdroj: www.ncbi.nlm.nih.gov


 


Dále by vás mohlo zajímat…
IACM: Jaký potenciál pro léčbu závislosti skrývá Δ8-THCV?

28.10.2019
IACM 55: Společné rysy konopné léčby onkologických pacientů

IACM: Jaký potenciál pro léčbu závislosti skrývá Δ8-THCV?

20.10.2019
IACM 55: Sex a konopí: další detailní průzkum

IACM: Jaký potenciál pro léčbu závislosti skrývá Δ8-THCV?

7.10.2019
IACM 55: Konopí a inzulinová rezistence u obézních pacientů

IACM: Jaký potenciál pro léčbu závislosti skrývá Δ8-THCV?

16.9.2019
IACM 54: Uživatelé konopí s akutní pankreatitidou mají větší šanci na přežití hospitalizace


Magazín Legalizace je určen pouze osobám starším 18 let.

Je Vám více než 18 let?

ANO NE

Souhlasem potvrzujete pravdivost své odpovědi a dáváte výslovný souhlas vlastníkovi stránek k ukládání informací na Vašem počítači ve formě "cookie" nebo podobném souboru.
© 2013 Legal Publishing, s.r.o.

© Copyright Legal Publishing, s.r.o. 2020 | | Autorská práva

Vytvořil Goodshape.cz | O webu