53

Zrušení nahrávky: Jak jsem se s pomocí MDMA zbavila traumatu

Jak vlastně probíhá klinické testování MDMA z pohledu účastníka? O své zážitky se rozhodla podělit Lori Tiptonová, která se kvůli posttraumatické stresové poruše účastní MDMA-asistované psychoterapie.

Zrušení nahrávky: Jak jsem se s pomocí MDMA zbavila traumatu
Od ukončení výzkumu věnuje Lori hodně času a energie tomu, aby zvýšila veřejné povědomí o účincích MDMA jako léku.

Lori

Když hraje nahrávka, poslouchá se nahrávku. Nahrávka se musí za každou cenu přehrát.

Musíš být neustále ve střehu. Jakmile polevíš, stane se něco hrozného. Zamkni dveře. Zkontroluj, jestli jsou dovřená okna. Přesvědč se, že je zamknutý zadní vchod. Je třeba věnovat pozornost maličkostem, lidi jsou lajdáci. Přední dveře jsi zamkla, ujisti se ale, jestli přece jen nejsou otevřené. Vždycky musíš vědět, kde máš únikový východ. Pokud jím někdo vejde dovnitř, pokus se najít jiný. Dostanou-li se dovnitř oběma, někam se schovej. Když tě tam najdou, braň se. Jsi statečná. Jsi ostražitá. Ano, taková jsem, to jsem já. A jestli mě zabijí, tak ať.

Když jsi v práci a někdo vejde do baru a vypadá naštvaně, chce tě zabít. Poznáš to z výrazu v jeho tváři – tenhle člověk tě sem prostě přišel zabít. Přišel pozabíjet úplně všechny. Tušíš, že se stane něco hrozného. Něco příšerného. Nevadilo by ti umřít, to by aspoň dávalo smysl. Stejně jsi sama. Všichni jsme. Každý je tu jen sám za sebe. A i kdyby to tak nebylo, stejně by ti nikdo nerozuměl. Nikdo tě nemiluje. Jak by mohli? Tohle už máš v sobě vyřešený – nikdo přece nechce být s takovou bezcennou nulou. Nic mě nedokáže přesvědčit o opaku. Nemůžeš jít k terapeutovi a nechat se zdrogovat, protože ty nic takového nemáš zapotřebí. Jsi silná ženská. Jsi opatrná. Jsi statečná. Dokážeš fungovat sama. Drogy jsou jen pro lidi, kteří fungovat nedokážou. Kromě toho, i kdybys to zkusila, nebude to fungovat, protože tobě nefungovalo nikdy nic. Takovou bolest nikdo nezná – nikdo doopravdy neví, jak se cítíš.

Když hraje nahrávka, posloucháme nahrávku. Nahrávka se musí za každou cenu přehrát.

„Lori,“ ozývá se znenadání můj muž. „Dělám v baru, vedu v podstatě normální život a nejhorší, co jsem kdy viděl, byla nějaká opilecká rvačka. Kdežto ty? Ty jsi přišla k mámě domů a našla tam dva mrtvé lidi. Tobě se zabila máma. Takže máš mnohem lepší představu než já, co se člověku může přihodit hrozného. Dokážeš si představit mnohem větší hrůzy, protože jsi to zažila na vlastní kůži.“

Když hraje nahrávka, poslouchá se nahrávku. Nahrávka se musí za každou cenu přehrát.

Přetočit, přehrát znovu. Musíš být neustále ve střehu. Jakmile polevíš, stane se něco hrozného… 

Příprava

„Než jdu spát, trávím někdy celé hodiny sledováním videozáznamů ze sezení,“ říká dr. Ray Worthy. Během své lékařské praxe na psychiatrické klinice prováděl vyhodnocení výzkumného programu zabývajícího se léčením posttraumatické stresové poruchy (PTSD) prostřednictvím psychoterapie, při níž se využívá MDMA neboli lidově extáze. „Bylo to fascinující. Respondenti zpracovávali hodně náročná traumata, a to způsobem, na jaký nejsme z běžné psychoterapie zvyklí. Byl jsem svědkem různých katarzí, momentů pochopení i náhlých prozření, na základě kterých se člověku může i změnit život.“

To, že jsem stále naživu, a navíc se mám i ráda, je malý zázrak.

Worthy se však snaží krotit nadšení: „Pokud se něco rýsuje až moc slibně a růžově, zpravidla to končí zklamáním. Je nezbytné přejít k další fázi testování, tentokrát ve větším měřítku, abychom viděli, zda se podaří znovu dosáhnout stejných výsledků.“ Podle Worthyho jsou nicméně závěry, které přineslo další testování s ročním odstupem, „naprosto nevídané“: 68 procent účastníků již netrpělo PTSD. V srpnu 2017 americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) oficiálně označil MDMA za „průlomovou terapii“ při léčbě PTSD. FDA toto označení uděluje pouze tehdy, pokud předběžné klinické důkazy získané během léčby vážných nebo životu nebezpečných chorob prokážou výrazné zlepšení oproti již existujícím způsobům léčby. Důsledky těchto zjištění fascinují také dr. Shari Taylorovou, terapeutku sídlící v New Orleans, jež se poprvé dozvěděla o léčebném potenciálu psychedelik v dokumentu Molekula duše. K práci Multidisciplinární asociace pro psychedelická studia (MAPS) a dr. Worthyho ji přivedl profesní zájem. „Existuje-li způsob, jakým bych se do toho mohla zapojit, chci ho vyzkoušet,“ svěřila se mu. 

Frustrující léčba

„Výzkum v oblasti psychiatrie nepřinesl velký pokrok a léčba PTSD někdy bývá frustrující,“ tvrdí Taylorová. „Při prvních testech s MDMA se stav pacientů postupem času stále zlepšoval. Nemuseli už užívat další léčiva, což je obrovský úspěch. Jsem opravdu fascinovaná tím, že máme k dispozici lék, který stačí užít jen třikrát, ale i poté pokračuje ozdravný proces.“ MAPS nyní školí týmy terapeutů, jak vést psychoterapeutická sezení se zapojením MDMA. Ta se sice v mnoha ohledech od běžných zvyklostí v oboru liší, Worthy si ale dává pozor, aby to nevyznělo, že zavrhuje tradiční psychoterapii – právě naopak, tu doporučuje každému jako cestu k osobnímu růstu. „Nechápejte mě špatně, může jít o velmi přínosnou lekci. Je to výjimečná pouť.“

„Platí tady jiné zásady než při běžné terapii,” vysvětluje Taylorová. „Trávíte osm hodin s někým, kdo je po celou dobu v podstatě ve změněném stavu vědomí, a velice se s ním sblížíte. Existuje tam určitá míra důvěry, začnete k tomu člověku cítit náklonnost. Chcete, aby se uzdravil. Můžeme dělat věci, které nejsou při tradičních terapiích dovoleny – držet klienty za ruce, zapojit tělesný kontakt. Ano, je velmi důležité nepřekračovat určité hranice, na druhou stranu ale lidé potřebují cítit, že vám na nich záleží.“ 

Důvěrný vztah

Během sezení se Worthy a Taylorová jako terapeutický tým snaží s účastníky vytvořit vztah založený na důvěře. Poté následuje fáze, v níž se pacientovi podává MDMA. „Chceme nejprve získat hrubou představu, čili ještě před nasazením léku necháme traumata, ať se sama vynoří na povrch. Ať jsme v obraze, když pak něco takového vyvstane během terapie,“ popisuje Worthy. „Ono k tomu ostatně dojde, je to téměř nevyhnutelné.“ Zatímco tým terapeutů může účastníkům pomoci nasměrovat myšlenky k traumatickým vzpomínkám, se kterými se chtějí popasovat, hlavní roli během terapie hrají právě prožitky po podání látky. Worthy i Taylorová si předsevzali do procesu nezasahovat. „Při práci s MDMA je velkou částí naší pracovní náplně držet se stranou. Nechceme stát v cestě přirozenému průběhu léčby. Pod vlivem MDMA se celý proces spustí samovolně,“ vysvětluje Worthy.

Tato metoda pracuje s konceptem „vnitřního léčitele“, jenž pacienta vede k řešení jeho vlastních traumat. „Léky vás dovedou k myšlenkám, se kterými se potřebujete vypořádat,“ uvádí Taylorová, jež terapii sama podstoupila během svého výcviku, a dodává: „Můj vnitřní léčitel vyvolal z hlubin psychiky věci, na něž jsem celé roky nepomyslela, ale kterými jsem se podvědomě stále zabývala.“

Koncept vnitřního léčitele pochází od Čecha Stanislava Grofa, jednoho z průkopníků psychoterapie s využitím psychedelických látek. Protokol týkající se MDMA vydaný MAPS z jeho práce výrazně čerpá. „Pořezaná kůže má tendenci hojit se a postupně zacelovat. Zastávám názor, že totéž platí i pro psychiku. Toužíme se vyléčit. Sami poznáme, kdy je nám dobře,“ vysvětluje Worthy Grofovu ústřední myšlenku. Jakmile během terapie dojde ke komunikaci mezi terapeutem a pacientem, Taylorová se především snaží udržovat klienta v obraze: „Držíte si odstup a umožníte jim otevřít se a propojit sami se sebou, zatímco o sobě získávají nové poznatky. Tak mohou být svědky vlastního uzdravování.“ 

Terapie

Testování psychoterapie s využitím MDMA bylo zaměřeno na osoby trpící PTSD, u nichž se neosvědčila žádná jiná dostupná forma léčby. Lori Tiptonová se přihlásila do jedné ze studií prováděných společností MAPS. „Vyzkoušela jsem každé legální řešení, které se u mých obtíží doporučuje. Nechala jsem se objednat u všech možných doktorů, konzultovala jsem zkušené specialisty. Vyzkoušela jsem nejrůznější antidepresiva a anxiolytika i všechny přírodní metody. A něco vám řeknu – i kdybyste mě celou natřeli nějaký zázračným olejem a nechali mě deset hodin meditovat, pořád budu trpět posttraumatickým stresem.“ Obavy, kterými se neustále sužovala, ji nakonec dovedly až k prvnímu psychoterapeutickému sezení s MDMA. To začalo pozvolna podáním léčiva. Poté si Lori zničehonic začala vzpomínat na věci, jež ani nesouvisely s jejími traumaty.

Jsem nejen pro dekriminalizaci, ale i pro to, aby k MDMA měl přístup opravdu každý.

„Jako by mi někdo v mozku otevřel kartotéku a vytahoval z ní krásné vzpomínky. Nešlo jen o pomíjivé záblesky, byla jsem do nich ponořená, znovuprožívala jsem ty dávné okamžiky celým svým tělem. Během jednoho sezení se mi neustále vracely vzpomínky na pláže a vodní parky, kam jsme jako děti jezdili s bratrem. Byl to nádherný zážitek – už ani nevím, kdy se mi tyhle vzpomínky vybavily naposledy.“

„Je mi do pláče, jen na to pomyslím,“ dodává. „Byly to silné momenty. Uvědomila jsem si, že jsem kdysi jako dítě byla nesmírně šťastná. Cítila jsem tu radost v srdci, přímo ze mě sálala. To je celé kouzlo téhle situace – pochopíte, že k těm emocím máte neustále přístup.“ 

................................................................................................................

Celý článek najdete v magazínu Legalizace č. 53. Závislost na trávě, ale také konopím proti migréně či konopí v léčbě vážně nemocných dětí, to jsou další témata, o kterých se dočtete v tomto čísle. Podíváme se také na jiné drogy, konkrétně MDMA při léčbě traumatu. Na přetřes přišla i odvrácená strana užívání těchto látek aneb psychedelika a psychóza. Aktuální číslo je k dostání také v e-shopu Legalmarket.cz. Stáhnout si můžete i elektronickou verzi magazínu nebo si ho za zvýhodněnou cenu předplatit a těšit se na pravidelné dárky a pohodlné dodání až domů.

PŘIPOJENÁ GALERIE


Dále by vás mohlo zajímat…
Zrušení nahrávky: Jak jsem se s pomocí MDMA zbavila traumatu

22.9.2016
Extáze pomáhá při traumatech, lysohlávky umožní skoncovat s kouřením. Do Prahy míří odborníci na psychedelika.

Zrušení nahrávky: Jak jsem se s pomocí MDMA zbavila traumatu

26.6.2019
MDMA: Jako by mě objímali všichni, kdo mě milují, ve vaně plné štěňátek

Zrušení nahrávky: Jak jsem se s pomocí MDMA zbavila traumatu

28.8.2014
Extáze – tak trochu jiná droga

Zrušení nahrávky: Jak jsem se s pomocí MDMA zbavila traumatu

15.1.2015
Editorial


Magazín Legalizace je určen pouze osobám starším 18 let.

Je Vám více než 18 let?

ANO NE

Souhlasem potvrzujete pravdivost své odpovědi a dáváte výslovný souhlas vlastníkovi stránek k ukládání informací na Vašem počítači ve formě "cookie" nebo podobném souboru.
© 2013 Legal Publishing, s.r.o.

© Copyright Legal Publishing, s.r.o. 2019 | | Autorská práva

Vytvořil Goodshape.cz | O webu