53

Jak komunikovat s orgány č. 34: Jazykolamy a hlavolamy aneb kroucení jazyka i paragrafů

Předpokládejme, že každý z pravidelných čtenářů naší rubriky a nemálo z těch, kteří do ní zabloudí alespoň občas, má za sebou zdraví i rozum deformující zážitek „čtení právního textu“. Většina prvočtenářů prochází při této zkušenosti, neodloží-li takový dokument včas stranou, všemi pěti běžnými stadii modelu Kübler-Rossové, tedy popíráním („Takhle to tam napsáno být nemůže!“), hněvem („Který idiot to takhle napsal?“), smlouváním („Dočtu to, jen jestli to bude dál alespoň o trochu srozumitelnější…“), depresí („Nebude!“) a smířením (většinou v podobě odložení dokumentu po vzoru čtenářů méně odhodlaných).

Jak komunikovat s orgány č. 34: Jazykolamy a hlavolamy aneb kroucení jazyka i paragrafů
Nedokonalý systém je většinou přeci jen lepší než naprostý chaos.

Kde se ale berou ta netušená lexikální zákoutí a sémantické špílce? A proč právnická čeština užívá tolik slov a spojení zcela odlišně od běžného jazyka? Poznámka na úvod: I když někteří teoretici rozeznávají mezi jazykem právním a právnickým, my tyhle jemné nuance pro naše potřeby zcela vědomě zanedbáme; stejně tak budeme zanedbávat i řadu dalších lingvistických teorií a výkladů, takže vezmi laskavý čtenáři na vědomí, že tento text má do odborného výkladu dosti daleko. 

Břemeno dějin

Právní jazyk je pracovním nástrojem jedné z nejstarších společenských věd, a jako takový si s sebou nese mimořádnou historickou zátěž. V českém jazykovém prostředí o to větší, že jeho přirozený vývoj byl po dlouhé období přetržen preferencí právnické němčiny coby hlavního, ba dokonce výlučného úředního jazyka. Obdobně jako jiné odborné terminologie se právnická čeština potýká i s protiběžnými požadavky na zjednodušení, jdoucími převážně z řad právních laiků, a současně na maximální jednoznačnost, ustálenost a komplexnost vycházející z požadavků právní praxe. Tlak na obecnou srozumitelnost je přitom poměrně silný například v porovnání s medicínou nebo některými technickými obory, které se při komunikaci s řadovou veřejností mohou snížit na niveau obecného jazyka, aniž by přitom musely svou odbornou terminologii jakkoli upravovat – stačí, pokud ji na chvíli přestanou užívat. A konečně je zde i vliv do určité míry specifických způsobů právní interpretace (označované odbornou veřejností jako „logické postupy, v čemž mnoho inženýrsky založených právních laiků shledává jistou míru nadsázky) a jejich systematického (posloupného) uplatňování při výkladu právního předpisu nebo samozřejmě vliv judikatury, kdy zvláště některé konkrétní senáty Ústavního soudu oblibují vykládat právní texty v zájmu vyššího dobra (často bez jakékoli ironie) takovým způsobem, že výsledný význam toho kterého ustanovení je pro neprávníka odtrženého od kontextu zcela kontraintuitivní.

Pokud do propasti zíráte příliš dlouho, snadno zjistíte, že je vaše odborná terminologie k nerozeznání od zločineckého argotu.

Nebudeme se ale pouštět příliš hluboko do odborných lingvistických teorií. Pro naše potřeby si vystačíme se stručným shrnutím, že hlavní díl odpovědnosti na současné podobě právnického jazyka (slovní zásoby i slohu) nese v českém kontextu římskoprávní teorie, otrocký překlad právnické němčiny a výše zmíněná potřeba jazykové stability. Pokud jde o německé vlivy, například první republika zcela postrádala oficiální závazný text občanského zákoníku v českém jazyce a existovala toliko původní německy psaná verze. Díky tomuto konzervativismu a tradičnímu respektu k právní kontinuitě jsou ovšem svým adresátům víceméně srozumitelné i právní texty z první republiky, zatímco leckterý jiný kus textu z téže doby svou srozumitelnost i ve vztahu k zamýšleným recipientům postrádá. Nemažme si ale med kolem úst. Při hodnocení právnického jazyka je potřeba hodně shovívavosti, protože je v první řadě pracovním nástrojem otáčejícím se takřka výhradně kolem nejrůznějších norem, jejich tvorby a výkladu, avšak uměleckých ambicí či všemožných berliček pro nezasvěcence v sobě skrývá pramálo. 

Termíny a terminologie

Termíny a terminologie tvoří gros každé odborné hantýrky. Ne nutně za účelem posílení pocitu vlastní výlučnosti, jako spíše s cílem vyhnout se nekonečnému opakovaní definic nejčastěji užívaných pojmů. Relativně nejpohodlnější pozici mají v rámci odborného jazyka ty právní termíny, které jsou ve vztahu k jazyku většinovému natolik exotické, že nevyvolávají příliš chybných konotací a jsou milosrdně komoleny jen minimálně a hlavně vzácně. Nenacházejí zkrátka v běžném jazyce své uplatnění. Nakonec jak často nonšalantně prohodíte v mluveném hovoru slova jako „prokura“, „prekluze“ nebo „kognátské příbuzenství“? Tedy, pokud jste se zrovna nepřišli najíst do menzy právnické fakulty a nesnažíte se všemi silami zapadnout. I zde se ale najdou nešťastníci jako „svěřenský fond“ (viz § 1448 a násl. občanského zákoníku), který i mnozí zástupci odborné veřejnosti umanutě komolí jako fond svěřenecký, nebo výraz „koncipient“, kdy si každý takovýto „advokát v zácviku“ musí zvyknout, že bude označován výrazy „kondicient“, „koicipient“, „inspicient“ a podobně.

................................................................................................................

Celý článek najdete v magazínu Legalizace č. 53. Závislost na trávě, ale také konopím proti migréně či konopí v léčbě vážně nemocných dětí, to jsou další témata, o kterých se dočtete v tomto čísle. Podíváme se také na jiné drogy, konkrétně MDMA při léčbě traumatu. Na přetřes přišla i odvrácená strana užívání těchto látek aneb psychedelika a psychóza. Aktuální číslo je k dostání také v e-shopu Legalmarket.cz. Stáhnout si můžete i elektronickou verzi magazínu nebo si ho za zvýhodněnou cenu předplatit a těšit se na pravidelné dárky a pohodlné dodání až domů.


Dále by vás mohlo zajímat…
Jak komunikovat s orgány č. 34: Jazykolamy a hlavolamy aneb kroucení jazyka i paragrafů

14.6.2017
Jak komunikovat s orgány č. 22: A kouř se krátí

Jak komunikovat s orgány č. 34: Jazykolamy a hlavolamy aneb kroucení jazyka i paragrafů

10.4.2017
Jak komunikovat s orgány č. 21: Vyrostlo to samo!

Jak komunikovat s orgány č. 34: Jazykolamy a hlavolamy aneb kroucení jazyka i paragrafů

5.2.2017
Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení č. 18: Vyhlašuji mír. S mírou.

Jak komunikovat s orgány č. 34: Jazykolamy a hlavolamy aneb kroucení jazyka i paragrafů

11.3.2016
Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení č. 15: Konopí a rodičovství


Magazín Legalizace je určen pouze osobám starším 18 let.

Je Vám více než 18 let?

ANO NE

Souhlasem potvrzujete pravdivost své odpovědi a dáváte výslovný souhlas vlastníkovi stránek k ukládání informací na Vašem počítači ve formě "cookie" nebo podobném souboru.
© 2013 Legal Publishing, s.r.o.

© Copyright Legal Publishing, s.r.o. 2019 | | Autorská práva

Vytvořil Goodshape.cz | O webu