53

IACM 53: Vztah mezi motivací ke konzumaci konopí a problematickým užíváním

Systematické sledování problematických uživatelů konopí bohužel nezahrnuje důvody, které k takovému chování vedou, ačkoli cílení na individuální potřeby je v tomto ohledu zásadní.

IACM 53: Vztah mezi motivací ke konzumaci konopí a problematickým užíváním

Nedávný výzkum španělských odborníků, jehož závěry byly publikovány v časopise Adicciones, se zabýval motivací k užívání konopí u dospělých a jejímu spojení s problematickými vzorci chování. U celkem 468 dospělých konzumentů z Barcelony, kteří užili konopí v předcházejících 60 dnech, zaznamenávali vědci sociodemografické údaje, vzorce užívání a hlavní pohnutky k němu vedoucí. Ty byly následně zařazeny do kategorií podle klasifikace Marijuana Motives Measures (MMM) a byla provedena analýza spojující jednotlivé druhy motivace se sociodemografickými proměnnými a pravděpodobností rozvoje problematických vzorců užívání. 35 procent respondentů užívalo konopí kvůli pozitivnímu pocitu, 29 procent ze zvyku a 25 procent jako prostředek k vyrovnání se s negativními emocemi nebo situacemi. Poslední zmiňovaný důvod je pak ve srovnání s ostatními spojen s četnější konzumací (až čtyři jointy denně), vyšší pravděpodobností rozvoje problematického užívání (77 procent oproti 64 procentům v průměru) a vyšší společenskou zranitelností (nezaměstnanost – 57 procent oproti průměrným 37 procentům, nízký stupeň dosaženého vzdělání – 14 procent oproti 8 procentům).

Vyrovnávání se s negativními emocemi a situacemi je hlavní motivací každého čtvrtého konzumenta konopí a zároveň signálem sociální zranitelnosti a většího rizika rozvoje problematického užívání. Autoři na závěr poznamenávají, že péče zaměřená na individuální potřeby každého problémového uživatele spojená s preventivními kroky (například emočním a sociálním vzděláváním) a klinickými postupy (psychoterapií) může být pro tuto skupinu významným přínosem.

Zdroj: www.ncbi.nlm.nih.gov 


Dále by vás mohlo zajímat…
IACM 53: Vztah mezi motivací ke konzumaci konopí a problematickým užíváním

24.6.2019
IACM 53: Uživatelé konopí jsou fyzicky aktivnější

IACM 53: Vztah mezi motivací ke konzumaci konopí a problematickým užíváním

6.5.2019
IACM 52: Uživatelům konopí hrozí menší riziko onemocnění ischemickou chorobou srdeční

IACM 53: Vztah mezi motivací ke konzumaci konopí a problematickým užíváním

9.4.2019
IACM 52: Za léčivými účinky stojí podle nové studie THC, nikoli CBD

IACM 53: Vztah mezi motivací ke konzumaci konopí a problematickým užíváním

22.4.2019
IACM 52: Konopní pacienti vysazují opioidy a další léky, alkohol i tabák


Magazín Legalizace je určen pouze osobám starším 18 let.

Je Vám více než 18 let?

ANO NE

Souhlasem potvrzujete pravdivost své odpovědi a dáváte výslovný souhlas vlastníkovi stránek k ukládání informací na Vašem počítači ve formě "cookie" nebo podobném souboru.
© 2013 Legal Publishing, s.r.o.

© Copyright Legal Publishing, s.r.o. 2019 | | Autorská práva

Vytvořil Goodshape.cz | O webu