53

IACM 53: Vztah mezi motivací ke konzumaci konopí a problematickým užíváním

Systematické sledování problematických uživatelů konopí bohužel nezahrnuje důvody, které k takovému chování vedou, ačkoli cílení na individuální potřeby je v tomto ohledu zásadní.

IACM 53: Vztah mezi motivací ke konzumaci konopí a problematickým užíváním

Nedávný výzkum španělských odborníků, jehož závěry byly publikovány v časopise Adicciones, se zabýval motivací k užívání konopí u dospělých a jejímu spojení s problematickými vzorci chování. U celkem 468 dospělých konzumentů z Barcelony, kteří užili konopí v předcházejících 60 dnech, zaznamenávali vědci sociodemografické údaje, vzorce užívání a hlavní pohnutky k němu vedoucí. Ty byly následně zařazeny do kategorií podle klasifikace Marijuana Motives Measures (MMM) a byla provedena analýza spojující jednotlivé druhy motivace se sociodemografickými proměnnými a pravděpodobností rozvoje problematických vzorců užívání. 35 procent respondentů užívalo konopí kvůli pozitivnímu pocitu, 29 procent ze zvyku a 25 procent jako prostředek k vyrovnání se s negativními emocemi nebo situacemi. Poslední zmiňovaný důvod je pak ve srovnání s ostatními spojen s četnější konzumací (až čtyři jointy denně), vyšší pravděpodobností rozvoje problematického užívání (77 procent oproti 64 procentům v průměru) a vyšší společenskou zranitelností (nezaměstnanost – 57 procent oproti průměrným 37 procentům, nízký stupeň dosaženého vzdělání – 14 procent oproti 8 procentům).

Vyrovnávání se s negativními emocemi a situacemi je hlavní motivací každého čtvrtého konzumenta konopí a zároveň signálem sociální zranitelnosti a většího rizika rozvoje problematického užívání. Autoři na závěr poznamenávají, že péče zaměřená na individuální potřeby každého problémového uživatele spojená s preventivními kroky (například emočním a sociálním vzděláváním) a klinickými postupy (psychoterapií) může být pro tuto skupinu významným přínosem.

Zdroj: www.ncbi.nlm.nih.gov 


Dále by vás mohlo zajímat…
IACM 53: Vztah mezi motivací ke konzumaci konopí a problematickým užíváním

22.4.2019
IACM 52: Konopní pacienti vysazují opioidy a další léky, alkohol i tabák

IACM 53: Vztah mezi motivací ke konzumaci konopí a problematickým užíváním

6.5.2019
IACM 52: Uživatelům konopí hrozí menší riziko onemocnění ischemickou chorobou srdeční

IACM 53: Vztah mezi motivací ke konzumaci konopí a problematickým užíváním

24.6.2019
IACM 53: Uživatelé konopí jsou fyzicky aktivnější

IACM 53: Vztah mezi motivací ke konzumaci konopí a problematickým užíváním

9.4.2019
IACM 52: Za léčivými účinky stojí podle nové studie THC, nikoli CBD


Magazín Legalizace je určen pouze osobám starším 18 let.

Je Vám více než 18 let?

ANO NE

Souhlasem potvrzujete pravdivost své odpovědi a dáváte výslovný souhlas vlastníkovi stránek k ukládání informací na Vašem počítači ve formě "cookie" nebo podobném souboru.
© 2013 Legal Publishing, s.r.o.

© Copyright Legal Publishing, s.r.o. 2019 | | Autorská práva

Vytvořil Goodshape.cz | O webu