53

IACM 53: Uživatelé konopí jsou fyzicky aktivnější

Existuje jen velmi málo odborných prací zabývajících se užíváním konopí v kontextu zdravého životního stylu, například v souvislosti s fyzickou aktivitou, a závěry jednotlivých studií nejsou v žádném případě konzistentní.

IACM 53: Uživatelé konopí jsou fyzicky aktivnější

Jak se legalizace postupně šíří do dalších a dalších zemí, přibývá dospělých užívajících konopí rekreačně nebo na předpis a v legálních prodejnách se objevují stále silnější odrůdy a výrobky. Tělesná aktivita patří mezi nejdůležitější součásti zdravého životního stylu, většina z nás nicméně nedodržuje ani nejzákladnější doporučení ohledně její četnosti a intenzity. Mezi nejčastěji uváděné důvody pro pasivní způsob života patří nedostatek motivace k cvičení a fyzické obtíže v důsledku nevhodně zvolené nebo prováděné aktivity. Zatím není zřejmé, zda může užití konopí bezprostředně před, v průběhu nebo po cvičení tyto faktory nějak ovlivnit.

Nejnovější výzkum se zabýval postojem a chováním dospělých, kteří užívají konopí ve spojení s fyzickou aktivitou, a to ve státech, kde je legální konzumace pro rekreační účely. Celkem 81,7 procenta z 605 respondentů považovalo užívání konopí při sportu za příjemné, přičemž většina z nich byla mužského pohlaví a v mladším nebo středním věku. I po započítání vlivu věku a pohlaví vyšlo najevo, že sportovci z řad uživatelů konopí se v průměru věnovali aerobním i anaerobním aktivitám více minut týdně. Většina zastánců konzumace konopí před, během nebo po cvičení navíc uvedla, že se tak zlepšil jejich celkový prožitek a také usnadnila regenerace, přibližně polovina pak byla po užití více motivovaná.

Zdroj: ww.frontiersin.org


 


Dále by vás mohlo zajímat…
IACM 53: Uživatelé konopí jsou fyzicky aktivnější

12.12.2018
Konopí a spánek

IACM 53: Uživatelé konopí jsou fyzicky aktivnější

22.12.2017
Konopí a sport

IACM 53: Uživatelé konopí jsou fyzicky aktivnější

14.4.2019
Konopí a psychóza: Jak je to doopravdy

IACM 53: Uživatelé konopí jsou fyzicky aktivnější

12.8.2018
Kdo zbohatne na legalizaci?


Magazín Legalizace je určen pouze osobám starším 18 let.

Je Vám více než 18 let?

ANO NE

Souhlasem potvrzujete pravdivost své odpovědi a dáváte výslovný souhlas vlastníkovi stránek k ukládání informací na Vašem počítači ve formě "cookie" nebo podobném souboru.
© 2013 Legal Publishing, s.r.o.

© Copyright Legal Publishing, s.r.o. 2019 | | Autorská práva

Vytvořil Goodshape.cz | O webu