53

IACM 53: Uživatelé konopí jsou fyzicky aktivnější

Existuje jen velmi málo odborných prací zabývajících se užíváním konopí v kontextu zdravého životního stylu, například v souvislosti s fyzickou aktivitou, a závěry jednotlivých studií nejsou v žádném případě konzistentní.

IACM 53: Uživatelé konopí jsou fyzicky aktivnější

Jak se legalizace postupně šíří do dalších a dalších zemí, přibývá dospělých užívajících konopí rekreačně nebo na předpis a v legálních prodejnách se objevují stále silnější odrůdy a výrobky. Tělesná aktivita patří mezi nejdůležitější součásti zdravého životního stylu, většina z nás nicméně nedodržuje ani nejzákladnější doporučení ohledně její četnosti a intenzity. Mezi nejčastěji uváděné důvody pro pasivní způsob života patří nedostatek motivace k cvičení a fyzické obtíže v důsledku nevhodně zvolené nebo prováděné aktivity. Zatím není zřejmé, zda může užití konopí bezprostředně před, v průběhu nebo po cvičení tyto faktory nějak ovlivnit.

Nejnovější výzkum se zabýval postojem a chováním dospělých, kteří užívají konopí ve spojení s fyzickou aktivitou, a to ve státech, kde je legální konzumace pro rekreační účely. Celkem 81,7 procenta z 605 respondentů považovalo užívání konopí při sportu za příjemné, přičemž většina z nich byla mužského pohlaví a v mladším nebo středním věku. I po započítání vlivu věku a pohlaví vyšlo najevo, že sportovci z řad uživatelů konopí se v průměru věnovali aerobním i anaerobním aktivitám více minut týdně. Většina zastánců konzumace konopí před, během nebo po cvičení navíc uvedla, že se tak zlepšil jejich celkový prožitek a také usnadnila regenerace, přibližně polovina pak byla po užití více motivovaná.

Zdroj: ww.frontiersin.org


 


Dále by vás mohlo zajímat…
IACM 53: Uživatelé konopí jsou fyzicky aktivnější

12.8.2018
Kdo zbohatne na legalizaci?

IACM 53: Uživatelé konopí jsou fyzicky aktivnější

14.4.2019
Konopí a psychóza: Jak je to doopravdy

IACM 53: Uživatelé konopí jsou fyzicky aktivnější

13.3.2019
Konopí a zdravá strava při léčbě mozkového nádoru

IACM 53: Uživatelé konopí jsou fyzicky aktivnější

22.12.2017
Konopí a sport


Magazín Legalizace je určen pouze osobám starším 18 let.

Je Vám více než 18 let?

ANO NE

Souhlasem potvrzujete pravdivost své odpovědi a dáváte výslovný souhlas vlastníkovi stránek k ukládání informací na Vašem počítači ve formě "cookie" nebo podobném souboru.
© 2013 Legal Publishing, s.r.o.

© Copyright Legal Publishing, s.r.o. 2019 | | Autorská práva

Vytvořil Goodshape.cz | O webu