52

IACM 52: Uživatelům konopí hrozí menší riziko onemocnění ischemickou chorobou srdeční

Nejen s tímto poněkud překvapivým závěrem přišli američtí výzkumníci z Louisianské státní univerzity, kteří analyzovali data více než 51 milionů osob z let 2013 a 2014, z nichž zhruba 730 000 jedinců bylo identifikováno jako uživatelé konopí.

IACM 52: Uživatelům konopí hrozí menší riziko onemocnění ischemickou chorobou srdeční

V úvodu studie, jejíž závěry byly zveřejněny na začátku března v odborném časopise Journal of the American College of Cardiology,si můžeme přečíst, že „ačkoli užívání konopí je považováno za spouštěč akutního koronárního syndromu (AKS), studie v této oblasti přinášejí inkonzistentní výsledky. S postupující legalizací rekreačního konopí napříč státy lze očekávat, že počet uživatelů bude růst, a proto jsme si dali za cíl prozkoumat vztah mezi konzumací této rostliny a rizikem ischemické choroby srdeční (ICHS), AKS a úmrtností v průběhu hospitalizace.“

Výzkumníci nejprve zohlednili potenciálně matoucí faktory jako onemocnění diabetem, hypertenzi, hyperlipidemii, prodělanou chirurgickou revaskularizaci, obezitu a kouření cigaret, načež zjistili následující skutečnosti: „Uživatelé konopí byli v průměru mladší než neuživatelé a bylo u nich zjištěna menší pravděpodobnost výskytů rizikových faktorů vedoucích k onemocnění ISHS (konkrétně diabetes, hypertenze, obezita a kouření tabáku). Ve srovnání s neuživateli měli uživatelé menší šanci, že onemocní jak ICHS, tak AKS, a dokonce i menší šanci, že zemřou v průběhu hospitalizace.“ A co víc – badatelé došli ke stejným výsledkům i bez zohlednění výše zmiňovaných potenciálně matoucích faktorů.

V samotném závěru autoři poznamenávají, že „vztah mezi užíváním konopí a onemocněním ICHS, AKS a rizikem úmrtí při hospitalizaci by měl být podroben důkladnému výzkumu.“

Zdroj: www.onlinejacc.orgDále by vás mohlo zajímat…
IACM 52: Uživatelům konopí hrozí menší riziko onemocnění ischemickou chorobou srdeční

29.4.2019
IACM 52: CBD dokáže psychoaktivní účinky THC nejen mírnit, ale i stimulovat

IACM 52: Uživatelům konopí hrozí menší riziko onemocnění ischemickou chorobou srdeční

22.4.2019
IACM 52: Konopní pacienti vysazují opioidy a další léky, alkohol i tabák

IACM 52: Uživatelům konopí hrozí menší riziko onemocnění ischemickou chorobou srdeční

25.2.2019
IACM 51: Užívání konopí snižuje u mužů riziko kardiometabolického onemocnění

IACM 52: Uživatelům konopí hrozí menší riziko onemocnění ischemickou chorobou srdeční

9.4.2019
IACM 52: Za léčivými účinky stojí podle nové studie THC, nikoli CBD


Magazín Legalizace je určen pouze osobám starším 18 let.

Je Vám více než 18 let?

ANO NE

Souhlasem potvrzujete pravdivost své odpovědi a dáváte výslovný souhlas vlastníkovi stránek k ukládání informací na Vašem počítači ve formě "cookie" nebo podobném souboru.
© 2013 Legal Publishing, s.r.o.

© Copyright Legal Publishing, s.r.o. 2019 | | Autorská práva

Vytvořil Goodshape.cz | O webu