52

IACM 52: Uživatelům konopí hrozí menší riziko onemocnění ischemickou chorobou srdeční

Nejen s tímto poněkud překvapivým závěrem přišli američtí výzkumníci z Louisianské státní univerzity, kteří analyzovali data více než 51 milionů osob z let 2013 a 2014, z nichž zhruba 730 000 jedinců bylo identifikováno jako uživatelé konopí.

IACM 52: Uživatelům konopí hrozí menší riziko onemocnění ischemickou chorobou srdeční

V úvodu studie, jejíž závěry byly zveřejněny na začátku března v odborném časopise Journal of the American College of Cardiology,si můžeme přečíst, že „ačkoli užívání konopí je považováno za spouštěč akutního koronárního syndromu (AKS), studie v této oblasti přinášejí inkonzistentní výsledky. S postupující legalizací rekreačního konopí napříč státy lze očekávat, že počet uživatelů bude růst, a proto jsme si dali za cíl prozkoumat vztah mezi konzumací této rostliny a rizikem ischemické choroby srdeční (ICHS), AKS a úmrtností v průběhu hospitalizace.“

Výzkumníci nejprve zohlednili potenciálně matoucí faktory jako onemocnění diabetem, hypertenzi, hyperlipidemii, prodělanou chirurgickou revaskularizaci, obezitu a kouření cigaret, načež zjistili následující skutečnosti: „Uživatelé konopí byli v průměru mladší než neuživatelé a bylo u nich zjištěna menší pravděpodobnost výskytů rizikových faktorů vedoucích k onemocnění ISHS (konkrétně diabetes, hypertenze, obezita a kouření tabáku). Ve srovnání s neuživateli měli uživatelé menší šanci, že onemocní jak ICHS, tak AKS, a dokonce i menší šanci, že zemřou v průběhu hospitalizace.“ A co víc – badatelé došli ke stejným výsledkům i bez zohlednění výše zmiňovaných potenciálně matoucích faktorů.

V samotném závěru autoři poznamenávají, že „vztah mezi užíváním konopí a onemocněním ICHS, AKS a rizikem úmrtí při hospitalizaci by měl být podroben důkladnému výzkumu.“

Zdroj: www.onlinejacc.orgDále by vás mohlo zajímat…
IACM 52: Uživatelům konopí hrozí menší riziko onemocnění ischemickou chorobou srdeční

25.2.2019
IACM 51: Užívání konopí snižuje u mužů riziko kardiometabolického onemocnění

IACM 52: Uživatelům konopí hrozí menší riziko onemocnění ischemickou chorobou srdeční

22.4.2019
IACM 52: Konopní pacienti vysazují opioidy a další léky, alkohol i tabák

IACM 52: Uživatelům konopí hrozí menší riziko onemocnění ischemickou chorobou srdeční

9.4.2019
IACM 52: Za léčivými účinky stojí podle nové studie THC, nikoli CBD

IACM 52: Uživatelům konopí hrozí menší riziko onemocnění ischemickou chorobou srdeční

29.4.2019
IACM 52: CBD dokáže psychoaktivní účinky THC nejen mírnit, ale i stimulovat


Magazín Legalizace je určen pouze osobám starším 18 let.

Je Vám více než 18 let?

ANO NE

Souhlasem potvrzujete pravdivost své odpovědi a dáváte výslovný souhlas vlastníkovi stránek k ukládání informací na Vašem počítači ve formě "cookie" nebo podobném souboru.
© 2013 Legal Publishing, s.r.o.

© Copyright Legal Publishing, s.r.o. 2019 | | Autorská práva

Vytvořil Goodshape.cz | O webu