51

Samopěstování aneb Moderní odrůdy s vysokým obsahem CBD

Název našeho článku je protentokrát snad dostatečně výmluvný a aktuální téma popisuje bez chození kolem horké kaše. Jaký je legální status moderních odrůd konopí s vysokým obsahem CBD (a do budoucna možná i jiných kanabinoidů) a označením typu „medical“? Jak je to s jejich pěstováním a jaká jsou největší rizika, na která je přitom třeba pamatovat? Na všechny tyto otázky se společně podíváme a prozkoumáme i některé související otázky konopné problematiky.

Samopěstování aneb Moderní odrůdy s vysokým obsahem CBD

Otázka důvěry

CBD je doposud v prostředí českého právního řádu látkou v principu neregulovanou. Jeho obsah, respektive množství v pěstovaném konopí je tak úřadům, soudům i policii dokonale lhostejný. S jednou částečnou výjimkou, ke které se vrátíme později. Ostatně podobné je to s ostatními kanabinoidy, jako je například nyní módní CBG (kanabigerol), nebo jinými látkami obsaženými v konopí. Psychoaktivním a právně relevantním kanabinoidem tak pro naši legislativu zůstává pouze THC a jeho stereoizomery.

Co z toho vyplývá? Bez ohledu na označení „medical“ či jiný obdobný přídomek užívaný semennou bankou či přímým prodejcem k vyzdvižení léčebných vlastností konkrétní odrůdy je vždy třeba zkoumat před nákupem osiva předpokládaný obsah THC v dospělé rostlině. Tento údaj totiž sám o sobě rozhoduje o tom, zda je vámi pěstované konopí legální, respektive v jakém právním režimu lze takovéto konopí pěstovat. A protože jsme v České republice, hranicí pro pěstování konopí bez zvláštního povolení k zacházení s návykovými látkami je 0,3 % THC v dospělém v kvetoucím nebo plodonosném vrcholíku rostliny (s výjimkou zrn) včetně listů. Jakékoli konopí s obsahem stejným nebo nižším lze tedy pěstovat v režimu takzvaného technického konopí. A pouze v případě, kdy by bylo pěstováno na ploše přesahující celkově (to jest v součtu všech ploch jednoho pěstitele!) 100 m² je takový šťastný pěstitel povinen oznámit pěstování celní správě. Pokud by ovšem konopí tento obsah THC přesahovalo, bylo by jeho pěstování bez zvláštního oprávnění přestupkem, eventuálně i trestným činem, jestliže by bylo současně pěstováno více než 5 takových rostlin.

Jak je vidno, narážíme tu hned na několik vzájemně souvisejících velkých problémů. Například, jelikož takovéto nové odrůdy až na výjimky nebudou zapsány ve Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin vydávaného v Úředním věstníku EU, spoléháte se při nákupu osiva jen na slovo výrobce, kolik THC za normálních okolností taková rostlina v dospělosti má. Každého asi musí v takové souvislosti napadnout, co když v rostlině bude THC více a zjistíte to až v návaznosti na návštěvu policie, v nejhorším možném případě z usnesení o zahájení vašeho trestního stíhání?

Domácí výrobky z jakéhokoli konopí nikdy neposkytujte osobám neznámým nebo nedostatečně prověřeným.

Samozřejmě v trestním řízení můžete napadat výsledky policejního laboratorního rozboru. To ovšem vyžaduje netriviální sumu skutečně odborných znalostí. Bohužel nikoli pouze na straně vaší, ale i na straně orgánu činného v trestním řízení, kterému jsou takové námitky adresovány a který musí tyto vaše námitky pochopit a vyhodnotit. Navíc se většinou nedá a priori vyloučit, že jsou takové výsledky i správné. Také se můžete bránit nedostatkem vašeho „zavinění“. Nebo se o to alespoň pokusit, máte-li v pořádku doklady o koupi osiva a řádně zdokumentovány podmínky jeho nákupu (to jest ve většině případů alespoň účtenku či fakturu a leták nebo informační brožuru, podle které měl být obsah THC v rostlině pod 0,3 % THC). Zkrátka, neměli jste v úmyslu pěstovat konopí s obsahem více než 0,3 % THC a měli jste všechny důvody se domnívat, že výš výpěstek tuto hranici nepřesáhne. I tento přístup ale má své nedostatky. Například vám orgány činné v trestním řízení nemusí věřit, že onen výpěstek odpovídá osivu, jehož nákup dokládáte. A také vám to většinou věřit nebudou. Realisticky vzato, pro libovolného pachatele by bylo až legračně jednoduché koupit si předem dva druhy osiva, zasít to s vysokým obsahem THC a v případě pozdějších problémů předkládat doklady k tomu s obsahem nízkým.

........................................................................................................................

Celý článek najdete v magazínu Legalizace č. 51, který je právě v trafikách. Aktuální číslo se semínkem konopné odrůdy Amnesia Nr. 7 v příloze je k dostání také v e-shopu Legalmarket.cz. Stáhnout si můžete i elektronickou verzi magazínu nebo si ho za zvýhodněnou cenu předplatit a těšit se na pravidelné dárky a pohodlné dodání až domů.


Dále by vás mohlo zajímat…
Samopěstování aneb Moderní odrůdy s vysokým obsahem CBD

18.5.2015
Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízen č. 10: Otázky a odpovědi aneb Pravdy a polopravdy

Samopěstování aneb Moderní odrůdy s vysokým obsahem CBD

5.2.2017
Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení č. 18: Vyhlašuji mír. S mírou.

Samopěstování aneb Moderní odrůdy s vysokým obsahem CBD

17.2.2017
Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení č. 20: Co si kdo navaří... aneb o druzích trestů

Samopěstování aneb Moderní odrůdy s vysokým obsahem CBD

15.1.2019
Jak komunikovat s orgány č. 31: Tváří v tvář policii


Magazín Legalizace je určen pouze osobám starším 18 let.

Je Vám více než 18 let?

ANO NE

Souhlasem potvrzujete pravdivost své odpovědi a dáváte výslovný souhlas vlastníkovi stránek k ukládání informací na Vašem počítači ve formě "cookie" nebo podobném souboru.
© 2013 Legal Publishing, s.r.o.

© Copyright Legal Publishing, s.r.o. 2019 | | Autorská práva

Vytvořil Goodshape.cz | O webu