50

Není všechno tráva, co se zelená

Na pohotovost přivážejí člověka. Potácí se na hranici bezvědomí, jeho pohyby jsou zpomalené, řeč nesrozumitelná, dýchání mělké a rychlé. V zarudlých očích má prázdný výraz, v němž se zrcadlí jen strach a úzkost z prožívané hrůzy.

Není všechno tráva, co se zelená
Nejčastější příčinou úmrtí při předávkování syntetickými kanabinoidy je akutní infarkt myokardu.

Pulz je zrychlený a kvůli zvýšenému krevnímu tlaku hrozí infarkt či akutní selhání ledvin. Na první pohled vypadá jako pod vlivem drog, testy však žádné nelegální psychotropní látky ani alkohol nepotvrdily. Našel se u něj malý barevný sáček s rostlinným materiálem, který ukazuje na nejpravděpodobnější příčinu jeho stavu: předávkování syntetickými kanabinoidy.

K trávě není alternativa

První syntetické kanabinoidy byly vynalezené v osmdesátých letech minulého století, kdy objev endokanabinoidního systému v těle člověka a popsání jeho receptorů CB1 a CB2 umožnily připravit látky, které mají, navzdory odlišné chemické struktuře, účinky podobné jako THC. Některé měly sloužit jako nadějné nové léky proti bolesti, zánětům či nevolnosti, jiné byly vytvořené se záměrem lépe prozkoumat fungování endokanabinoidního systému. Nejvýznamněji k výzkumu těchto látek přispěl americký profesor John William Huffman, jenž v průběhu dvaceti let připravil se svým týmem 463 nových syntetických kanabinoidů. Patrně nejslavnější se stala série látek, které nesou jeho iniciály: JWH. Právě jedna z nich, JWH-018, byla totiž v roku 2008 jako první objevená ve výrobku s omamnými účinky, který byl legálně prodávaný na internetu a v takzvaných „crazy shopech“ pod označením Spice.

Nejčastější příčinou úmrtí při předávkování syntetickými kanabinoidy je akutní infarkt myokardu.

Spice se poprvé objevil ve Velké Británii v roce 2004, ale velmi rychle expandoval do dalších zemí. Poprvé u něj byla použita úspěšná a nebezpečná marketingová strategie, kterou následně převzaly stovky podobných produktů: prezentoval se jako neškodná a legální alternativa marihuany. Na obale byl výrobci deklarovaný jen obsah exotických psychoaktivních bylin, které, jak později ukázaly analýzy, ve výrobcích většinou vůbec přítomné nebyly. Ve skutečnosti Spice tvořila rostlinná drť, například sušená damiána (Turnera diffusa), postříkaná roztokem obsahujícím JWH-018 (v závislosti na konkrétním produktu samotném anebo v kombinaci s dalšími syntetickými kanabinoidy). 

JWH-018 se od účinků konopí i čistého THC liší nejen v tom, že působí v mnohem nižší dávce, ale také jeho maximální možný účinek je silnější. I při užití čistého THC, popřípadě konopí s nepřirozeně vysokým obsahem THC, hrozí vyšší riziko psychiatrických komplikací než při užití konopí, které vedle THC obsahuje i přiměřené procento dalších přírodních kanabinoidů (hlavně CBD), jež zmírňují celkovou psychoaktivitu. Na rozdíl od THC však nežádoucí účinky syntetických kanabinoidů zasahují nejen psychiku, ale i tělesné funkce a mohou uživatele ohrozit na životě. Syntetické kanabinoidy a THC sice působí na stejné receptory (CB1 a CB2), avšak THC je pouze jejich částečný agonista (aktivátor), takže i při extrémně vysoké koncentraci v organismu dokáže tyto receptory a tím pádem i celý endokanabinoidní systém aktivovat jen do určité míry. Na druhou stranu je JWH-018 plným agonistou receptoru CB1. Tudíž každý receptor, na který se táto molekula naváže, je aktivovaný na sto procent (navíc schopnost syntetických kanabinoidů se na CB1 receptor navázat je přibližně čtyřikrát větší než u THC). Při překročení kritické dávky tento životně důležitý systém, který reguluje kromě jiného i tělesnou teplotu, zkolabuje. Zejména při současném užití alkoholu anebo jiných drog může otrava syntetickými kanabinoidy skončit kómatem a mít trvalé až smrtelné následky. Další odlišností JWH-018 oproti THC jsou jeho biologicky aktivní metabolity – jinými slovy, pro tělo je podstatně těžší se této látky zbavit, celkový účinek trvá déle a mnoho příznaků otravy nastoupí až po několika hodinách od užití.

I dopaminové a opiátové receptory

Efekt přírodních psychoaktivních kanabinoidů (např. THC, CBN a jiné) na organismus je charakterizován čtveřicí symptomů způsobených aktivací receptoru CB1, takzvanou kanabinoidní tetrádou. Tu tvoří snížení tělesné teploty, snížení vnímání bolesti, utlumení pohybové aktivity a katalepsie (strnulost, nastává při dostatečně vysoké dávce). Kromě toho mezi jejich typické účinky patří potlačení nevolnosti a snížení krevního tlaku. U syntetických kanabinoidů jsou tyto účinky mnohem různorodější, v některých případech mohou být opačné než u THC, kvůli odlišnému působení na receptor CB1 (např. zvýšení krevního tlaku, zvýšení vnímání bolesti, zvracení). Navíc vzhledem k chemické struktuře podobné spíše halucinogenům než THC (látky typu JWH-018 se podobají indolovým alkaloidům, jako je například LSD a psilocybin) dokážou výrazně ovlivňovat i ostatní receptory, zejména dopaminové, což různorodost jejich účinků ještě dále zvyšuje.

Některé syntetické kanabinoidy mají též schopnost spojit svou molekulu s molekulou tělu vlastních látek, mezi jinými endorfinů, a takto ovlivňovat ještě širší spektrum receptorů. Jejich účinek na opiátové receptory vysvětluje, proč jsou některé z obzvlášť nebezpečných symptomů při otravě syntetickými kanabinoidy podobné předávkování opiáty (utlumení až zástava dýchání). To by také objasňovalo údajnou účinnost naloxonu (opiátový protijed) v některých případech předávkování syntetickými kanabinoidy. Použití naloxonu jako specifického protijedu se však zatím kvůli nedostatku klinických důkazů nedoporučuje. Jediná terapii při předávkování tak zůstává tlumení psychotických stavů a křečí pomocí benzodiazepinu (diazepam) a antipsychotik (quetiapin).

Nervová soustava

Podle více studií vykazují syntetické kanabinoidy, zejména vysokoúčinné fluorované látky, značnou toxicitu pro nervové buňky. Ta se v případě jednorázového užití obvykle projevuje halucinacemi, deliriem až nástupem psychózy. U dlouhodobých uživatelů byl zaznamenaný úbytek šedé mozkové kůry v oblasti čelního laloku a bílé hmoty v mozečku, a to mnohem výraznější než u kontrolní skupiny uživatelů konopí. Toto nervové poškození se může projevit změnami osobnosti, sníženou schopností rozhodování či poruchami krátkodobé i dlouhodobé paměti. Vzhledem k nedostatečnému počtu kvalitních studií zkoumajících dlouhodobé účinky užívání syntetických kanabinoidů zatím není možné určit, je-li toto poškození vratné, či zda se po dostatečně dlouhé abstinenci struktura mozku upraví. Dalším projevem neurotoxicity syntetických kanabinoidů je často uváděná schopnost vyvolat epileptický záchvat. Mechanismy těchto účinků nejsou zatím přesně známy, pravděpodobně ale souvisejí se schopností syntetických kanabinoidů snižovat hladiny GABA (kyselina gama-aminomáselná, nejdůležitější tělu vlastní látka působící na nervy tlumivě, hlavní ochranný faktor proti neúčelným nervovým impulzům, které se projeví jako epileptický záchvat) v mozku.

...........................................................................................................................

Celý článek najdete v magazínu Legalizace č. 50, které je právě k dostání v e-shopu Legalmarket.cz. Stáhnout si můžete i elektronickou verzi magazínu nebo si ho za zvýhodněnou cenu předplatit a těšit se na pravidelné dárky a pohodlné dodání až domů.

PŘIPOJENÁ GALERIE


Dále by vás mohlo zajímat…
Není všechno tráva, co se zelená

19.12.2018
Bez osvěty se nikam nepohneme

Není všechno tráva, co se zelená

12.10.2018
Automatizovaná sklizeň konopí? Rýsuje se řešení

Není všechno tráva, co se zelená

7.1.2019
10 nejlepších článků roku 2018

Není všechno tráva, co se zelená

3.12.2018
Arthur Rimbaud: Muž, který nenáviděl nudu


Magazín Legalizace je určen pouze osobám starším 18 let.

Je Vám více než 18 let?

ANO NE

Souhlasem potvrzujete pravdivost své odpovědi a dáváte výslovný souhlas vlastníkovi stránek k ukládání informací na Vašem počítači ve formě "cookie" nebo podobném souboru.
© 2013 Legal Publishing, s.r.o.

© Copyright Legal Publishing, s.r.o. 2019 | | Autorská práva

Vytvořil Goodshape.cz | O webu