50

Jak komunikovat s orgány č. 31: Tváří v tvář policii

Dnešní díl našeho seriálu je vydáván s jistým rizikem. Výjimečně hrozícím nikoli ze strany orgánů činných v trestním řízení, ale spíše pravidelných čtenářů našeho seriálu. Protože obdobné problematice jsme se už společně věnovali, a to hned v jeho prvních dílech. Ale opakování je matkou moudrosti, legislativa i rozhodovací praxe se vyvíjí a ne každý čtenář je i pamětníkem. Takže vzhůru na trochu toho oživování užitečných znalostí.

Jak komunikovat s orgány č. 31: Tváří v tvář policii

 Co dělat, vyzve-li vás policie k součinnosti?

Nás pochopitelně nejvíce zajímá, jak lze reagovat na příkazy policistů související s držením či užíváním konopných dobrot. Tedy například na dotazy stran vámi kouřené substance, výzvu k jejímu odevzdání, uložení blokové pokuty a tak podobně.
Nejprve je třeba vzpomenout na starou, avšak cennou zásadu „nemo tenetur se ipsum accusare“. Přeloženo do obecně srozumitelné formy jazyka českého: nikdo není povinen doznat se k deliktnímu jednání. Hrozí-li vám obvinění z trestného činu nebo přestupku (tedy ještě předtím, než jste z něčeho obvinění!), můžete odmítnout vypovídat, mluvit pravdu, jako obviněný můžete dokonce lhát či si namíchat vlastní kombinaci toho všeho dle osobní preference. Samozřejmě je třeba mít na zřeteli i související cennou poučku pronesenou ústy klasika tuzemské literatury s mnoha vlastními autentickými zkušenostmi stran policejních postupů: „Každé zapírání ztěžuje přiznání, a naopak.“ Jednou nastolená cesta zvolené procesní obhajoby se tedy velmi těžce opouští. A nikdy nesmíte obvinit z trestného činu druhého. Tím byste si zajistili jen další polízanici.

Překvapivě často mají písemné příkazy k domovní prohlídce formální vady, například chybně uvedenou adresu, parcelní číslo pozemku či označení bytu.

Obecně přitom platí, že každý člověk je povinen uposlechnout pokynu či výzvy policisty, a to s výjimkou případů, kdy zákon nebo i podzákonný předpis (například vyhláška) stanoví jinak (viz § 114 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů). To se týká třeba obecné povinnosti poskytnout první pomoc, kterou má doslova každý, jinak se dopustí trestného činu dle § 150 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. A takovou pomoc musíte poskytnou i v případě, kdy vám to libovolný policista zakáže. Policista je ale oprávněn vás mimo jiné vyzvat například k odevzdání zakázaných látek, včetně toxikomanicky využitelného konopí, a vy jste povinni mu v takovém případě vyhovět. Pokud tak neučiníte, hrozí vám odebrání těchto látek a udělení pořádkové pokuty až do výše 50 tisíc korun. Provést osobní prohlídku osoby sice může být z důvodů jejích formálních legislativních náležitostí pro policistu relativně složité, jestliže vás ale přistihne s jointem v ruce, obejde se to vcelku bez formalit.

A zcela aktuálně: po letošním Cannafestu obdržel autor tohoto článku několik dotazů souvisejících s kouřením jointů technického konopí (tj. s obsahem nižším než 0,3 % THC). Vážení čtenáři, bohužel to není činnost, které by bylo vhodné věnovat se na veřejnosti. O trestný čin se pochopitelně nejedná, ale nejde ani o „získávání, skladování a zpracování [konopí] k účelům průmyslovým, technickým a zahradnickým“. Pro ostatní účely se přitom i u konopí s obsahem pod 0,3 % THC vyžaduje podle přísného výkladu zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, povolení k zacházení, a v případě jeho absence je odpovídající jednání přestupkem – viz § 4, § 5 odst. 5 a § 36 odst. 1 písm. a) zákona o návykových látkách. Pokud ale máte chuť, sílu a prostředky vést s policejním orgánem spor, označte vámi kouřený joint za technické konopí, odmítněte zaplatit pokutu na místě a policejnímu orgánu nezbude než věc předat správnímu orgánu příslušnému k vedení správního řízení o takovém přestupku. Vy sice riskujete vyšší pokutu, ale na druhou stranu se můžete zasloužit o další postup legalizace tím, že zabojujete o prosazení právního názoru, že se o přestupek přes výše uvedenou formální interpretaci zákona č. 167/1998 Sb., nejedná. 

Zajímá vás víc? Celý článek si můžete přečíst v Legalizaci č. (doplnit) Seznam distribučních míst magazínu najdete zde.


Dále by vás mohlo zajímat…
Jak komunikovat s orgány č. 31: Tváří v tvář policii

22.8.2017
Jak komunikovat s orgány no. 23: Vot těchnika!

Jak komunikovat s orgány č. 31: Tváří v tvář policii

7.3.2018
Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení: V síti aneb zachycen a v chládku

Jak komunikovat s orgány č. 31: Tváří v tvář policii

17.2.2017
Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení č. 20: Co si kdo navaří... aneb o druzích trestů

Jak komunikovat s orgány č. 31: Tváří v tvář policii

27.1.2017
Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení č. 19: Zločincem rychle a snadno


Magazín Legalizace je určen pouze osobám starším 18 let.

Je Vám více než 18 let?

ANO NE

Souhlasem potvrzujete pravdivost své odpovědi a dáváte výslovný souhlas vlastníkovi stránek k ukládání informací na Vašem počítači ve formě "cookie" nebo podobném souboru.
© 2013 Legal Publishing, s.r.o.

© Copyright Legal Publishing, s.r.o. 2019 | | Autorská práva

Vytvořil Goodshape.cz | O webu