49

Jak komunikovat s orgány: Povídám, povídám pohádku…

Nenechte si vemluvit, že existují cimrmanovská zločinecká esa z povolání, která se chytit prostě nenechají. Ba co víc. Každý z těch, co se jim trestná činnost stane zaměstnáním nebo životním stylem, nakonec stane před soudem a vyslechne si slova: „… je vinen… a odsuzuje se…“. A protože záliba v látkách kvalifikovaných právním řádem jako omamné a psychotropní, popřípadě návykové, má k trestné činnosti až nezdravě blízko, tentokrát se zevrubně podíváme na dvě základní skupiny skutkových okolností nadepsaných v podtitulu dnešního článku, které v trestním řízení ovlivňují především soudem ukládaný trest. A i když se může zdát, že je název tohoto článku produktem ryzí náhodnosti, není tomu tak – jak sami zjistíte, málokterý aspekt trestního práva vám dá tolik možností legitimně realizovat své vypravěčské nadání a fantazii.

Jak komunikovat s orgány: Povídám, povídám pohádku…

Jen poznámku: nezapomeňte, že pokud se budeme v článku níže bavit o trestním zákoníku, máme tím na mysli zákon č. 40/2009 Sb. v aktuálním znění. Budete-li příslušná ustanovení hledat ve starém a již zrušeném trestním zákoně č. 140/1961 Sb., nejspíše se nevyhnete dosti intenzivnímu pocitu zmatení. 

Teorie úvodem

Přitěžující a polehčující okolnosti jsou termíny trestního zákoníku. Ten, jak jsme si naznačili výše, spojuje jejich aplikaci primárně se stanovením druhu a výměry trestu (tj. délky trestu odnětí svobody, výše peněžité pokuty, a podobně), který soud za spáchaný trestný čin příslušný soud uloží. Faktické využití dobře vystavěných polehčujících (nebo přitěžujících, pokud stojíte na místě obžaloby, tedy státního zastupitelství) okolností je ale mnohem širší. Tytéž okolnosti budete moci uplatňovat coby argumenty na podporu pozice pachatele (abychom se vyhnuli odlišování termínu „obžalovaný“ a „obviněný“) i při rozhodování o vazbě podle § 67 a následující trestního řádu („Obviněný smí být vzat do vazby jen tehdy, jestliže… s ohledem na osobu obviněného, povahu a závažnost trestného činu… nelze v době rozhodování účelu vazby dosáhnout jiným opatřením“), v řízení o všech možných i nemožných odklonech (podmíněné zastavení trestního stíhání podle § 307 a následujícího trestního řádu, narovnání podle § 309 a následujících trestního řádu), v návrhu na upuštění od potrestání podle § 46 trestního zákoníku, a tak dále. Přestaňme ale předbíhat a vyjasněme si nejprve, co vlastně polehčující a přitěžující okolnosti jsou a kde je konkrétně najdeme.

 Jednou učiněné doznání se bere zpět jen obtížně a pachateli na důvěryhodnosti nepřidá.

O něco snazší je to s okolnostmi polehčujícími, které jsou příkladmo vyjmenovány v § 41 trestního zákoníku. V následujícím § 42 pak jsou stejným způsobem vyjmenovány mírně komplikovanější okolnosti přitěžující. Mimo ně zná náš trestní zákoník totiž i okolnosti takzvaně „zvláště přitěžující“. Pravidla pro jejich použití se z části skrývají pod § 17 téhož zákona. Abychom si mohli vysvětlit, jaký je mezi těmito přitěžujícími a zvlášť přitěžujícími okolnostmi navzájem vztah, musíme se vrátit ještě o jeden krok zpět a ukázat si, jak je takový trestný čin (respektive „skutková podstata trestného činu“) v trestním zákoníku obvykle popsána. 

Trestný čin skrývající se pod příslušným paragrafem zvláštní části trestního zákoníku je obvykle rozčleněn do vícero odstavců (a případně písmen). V prvním odstavci se obvykle nachází základní popis trestného činu (například: „Kdo jiného úmyslně usmrtí“). V dalších odstavcích pak naleznete převážně skutkové podstaty vycházející z odstavce prvního a vůči němu takzvaně kvalifikované (závažnější), výjimečně pak i privilegované (méně závažné). V případě výše citované vraždy je pod odstavcem 2 vražda „s rozmyslem nebo po předchozím uvážení“, pod odstavcem 3 pak přehled různých dalších závažných typů vražd („na těhotné ženě“, „zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem“, a podobně). Jen po pořádek, privilegovanou skutkovou podstatu v paragrafu upravujícím vraždu přímo nemáme, ale v širším slova smyslu bychom za ni ve vztahu k vraždě mohli považovat trestný čin zabití, to jest usmrcení druhého z důvodů víceméně omluvitelných (jakkoli nepatřičně to může v takto vypjatých souvislostech znít).

Tím jsme zpět u tématu článku: za zvlášť přitěžující posuzujeme ty okolnosti, které zakládají použití kvalifikované skutkové podstaty. Obyčejné přitěžující okolnosti dle § 42 trestního zákoníku naproti tomu ve skutkových podstatách (základní ani kvalifikovaných) hledat nebudeme (tady se to začíná trochu zamotávat!). Pokud na základě jedné skutečnosti dospějete k závěru, že pachatel spáchal trestný čin, nemůžete ho s použitím té samé okolnosti osolit na trestní sazbě. Říká se tomu „zákaz dvojího přičítání škodlivého následku“, v trestním zákoníku jej máme upraven pod ustanovením § 39 odst. 4, a jeho prostřednictvím bychom měli předejít tomu, aby byl pachatel za totéž trestán dvakrát (totéž však platí i ve vztahu mezi polehčujícími okolnostmi a privilegovanými skutkovými podstatami, eventuálně při takzvaném mimořádném snížení trestu). Nejlépe si to ukážeme na příkladu:

 

Pachatel spáchal vraždu po předchozím uvážení. Tedy dle § 140 odst. 1a[B1]  odst. 2 trestního zákoníku. Díky tomu mu bude soud ukládat trest v rozsahu 12 až 20 let (namísto 10 až 18 let, jako v případě prosté vraždy). Až bude ale soud rozhodovat o výši trestu v rámci těchto hranic, nebude moci říct: „Musí to být spíš víc, spáchal to po předchozím uvážení, a to je uvedeno jako obecná přitěžující okolnost v § 42 písm. a) trestního zákoníku.“ Vždyť nebýt právě onoho uvážení, šlo by jen o méně závažný typ vraždy s nižší základní trestní sazbou. 

Celý článek najdete v magazínu Legalizace č. 49. Jak konopí pomáhá při léčbě Parkinsonovy nemoci? Přinášíme vám rozhovor s pacientem i lékařem. S Jindřichem Vobořilem o odvážné a neodvážné adiktologii. Novinky o aktuálním vývoji a důsledcích legalizačních změn. A jak prožít legální psychedelickou zkušenost? Počíhejte si na Legalizaci u novinových stánkůAktuální číslo je k dostání také v e-shopu Legalmarket.cz. Stáhnout si můžete i elektronickou verzi magazínu nebo si ho za zvýhodněnou cenu předplatit a těšit se na pravidelné dárky a pohodlné dodání až domů.


Dále by vás mohlo zajímat…
Jak komunikovat s orgány: Povídám, povídám pohádku…

23.1.2017
Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení č. 17: Chování na demonstraci

Jak komunikovat s orgány: Povídám, povídám pohádku…

11.3.2016
Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení č. 15: Konopí a rodičovství

Jak komunikovat s orgány: Povídám, povídám pohádku…

17.11.2014
J.F. Kennedy: Sex, lži a JFK aneb Noční můra z Elm Street

Jak komunikovat s orgány: Povídám, povídám pohádku…

22.8.2017
Jak komunikovat s orgány no. 23: Vot těchnika!


Magazín Legalizace je určen pouze osobám starším 18 let.

Je Vám více než 18 let?

ANO NE

Souhlasem potvrzujete pravdivost své odpovědi a dáváte výslovný souhlas vlastníkovi stránek k ukládání informací na Vašem počítači ve formě "cookie" nebo podobném souboru.
© 2013 Legal Publishing, s.r.o.

© Copyright Legal Publishing, s.r.o. 2018 | | Autorská práva

Vytvořil Goodshape.cz | O webu