49

Neurodegenerativní onemocnění a léčba konopím

Populace u nás i ve světě stárne a každý z nás pravděpodobně má ve svém okolí nějakého seniora, kdo trpí Parkinsonovou nebo Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí či amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Ačkoli dnešní vědci a farmaceuti vyvíjejí v tomto směru značné úsilí, účinných léčiv, které by dokázaly mírnit symptomy nebo dokonce brzdit postup těchto závažných chorob, existuje velmi málo, navíc s řadou vedlejších účinků. V posledních letech nicméně přibývá výzkumů i svědectví pacientů a lékařů, které naznačují, že efektivním pomocníkem by v tomto případě mohly být látky obsažené v konopí.

Neurodegenerativní onemocnění a léčba konopím
Nejen neurodegenerativní onemocnění, ale i mrtvice, poškození míchy, traumatická poranění mozku – u všech těchto druhů nervových poškození bychom měli zkoumat účinky kanabinoidů.

Výše jmenované a další příbuzné choroby (například Huntingtonova) se dnes běžně označují souhrnným názvem neurodegenerativní onemocnění. Co mají společného a jak se projevují? 

Poškození CNS

Společným jmenovatelem neurodegenerativních onemocnění je narušená funkce centrální nervové soustavy (CNS), k níž dochází v důsledku poškozování neuronů, které mají na starost komunikaci mezi mozkem a zbytkem těla. Takové poškození CNS může vést ke zhoršení schopnosti předávat informace a signály do periferní nervové soustavy (autonomní a enterické) a následně negativně ovlivňovat naši schopnost pohybu, dotýkání se, trávení potravy, dýchat, reagovat a vnímat okolí. Ve chvíli, kdy jsou buňky CNS poškozené a nemohou mezi sebou rychle a efektivně komunikovat, začnou se objevovat symptomy jako zhoršení paměti a kognitivních schopností, poruchy svalové koordinace, spasticita, paralýza či ztuhlost. V důsledku pak tyto projevy vedou k dlouhodobě se zhoršující kvalitě života pacientů a v případě zásadního ovlivnění nejdůležitějších fyziologických funkcí (dýchání, srdeční činnost) i ke smrti. 

Pacienti trpící Parkinsonovou chorobou zaznamenávají po inhalaci konopí výrazné zlepšení motorických funkcí. – Světová zdravotnická organizace

Hlavní problém neurodegenerativních onemocnění spočívá v tom, že neurony patří mezi buňky s velmi omezenou schopností regenerace. Ve většině případů tak po „zničení“ nebo poškození neuronu nedojde k jeho obnově. I z toho důvodu v podstatě neexistují účinná léčiva, která by tyto choroby dokázala vyléčit, a moderní medicína se proto zaměřuje především na mírnění symptomů a zpomalování progrese. V tomto ohledu se na základě stále většího množství výzkumů zdá být velmi nadějným prostředkem konopí, které na rozdíl od řady farmaceutických přípravků není toxické a nemá závažné vedlejší účinky.

Mozek a konopí

Až donedávna se naprostá většina odborných výzkumů zabývala v souvislosti s konopím tím, jak může jeho užívání škodit lidskému mozku a jako ho může negativně ovlivňovat. Tyto výzkumy ovšem neprokázaly, že by užívání konopí dospělými lidmi mělo vliv na neurodegenerativní procesy v mozku. Oproti tomu řada laboratorních studií v posledních letech naznačuje, že kanabinoidy mají ve skutečnosti potenciál tyto nemoci pomocí různých mechanismů léčit, k čemuž se dostaneme dále. Dokonce i Expertní komise pro drogové závislosti (ECDD) Světové zdravotnické organizace (WHO) ve svém přehledu z výročního 40. zasedání letos v červnu uznala, že „pacienti trpící Parkinsonovou chorobou zaznamenávají po inhalaci konopí výrazné zlepšení motorických funkcí.“ 

Je nutné brát v potaz skutečnost, že dosavadní výzkumy týkající se neurodegenerativních onemocnění a konopí se v případě klinických (lidských) studií omezují především na podávání syntetických kanabinoidů, u nichž jsou známé nepříjemné vedlejší účinky, jež u rostlinných kanabinoidů běžně nepozorujeme, přičemž i jejich efektivita je obvykle mnohem nižší. Bohužel studie s rostlinnými kanabinoidy a přípravky z konopí rostlinného, nikoli syntetického původu, jsou zatím prováděné pouze na zvířatech a buněčných kulturách, nikoli v klinických podmínkách. 

Na druhou stranu se postupně objevují alespoň případové studie a anekdotická svědectví jednotlivých pacientů, kteří buď na vlastní pěst, nebo s (tichým) souhlasem lékaře zkoušejí mírnit projevy svých Parkinsonů, Alzheimerů a dalších onemocnění mozku pomocí konopí – ať už oficiálního léčebného z lékáren tam, kde to zákony povolují, nebo z vlastního domácího, tedy ilegálně získávaného. Na dalších řádcích si představíme jak výsledky nejnovějších výzkumů z laboratoří, tak několik případových studií a svědectví českých i zahraničních pacientů.

Laboratorní práce

Největší rozruch vzbudila v posledních letech studie na hlodavcích (publikovaná v roce 2016 v odborném žurnálu Aging and Mechanisms of Disease), která prokázala, že kanabinoidy dokážou účinně snižovat tvorbu proteinu zvaného amyloid beta, jehož přítomnost v mozku je spojována s rozvojem zánětlivých procesů a vyšší úmrtností okolních buněk. Podle kanadského lékaře a ředitele konopné kliniky Ready to Go Clinic Mikea Harta jsou takzvané „amyloidní plaky hlavní příčinou Alzheimerovy choroby, přičemž zejména THC se zdá být velmi výkonným inhibitorem enzymu AChE, který je zodpovědný za produkci těchto plaků v mozku.“ 

Závěry dalších laboratorních výzkumů z posledních pár let naznačují, že THC i nepsychoaktivní CBD a další kanabinoidy nejen brzdí růst škodlivých plaků, ale mají pozitivní vliv na mozek i skrze další mechanismy působení (více v „Nejnovější výzkumy“), nicméně klinické studie na lidských pacientech zatím v této oblasti neproběhly. O čem ovšem není pochyb, jsou pozitivní účinky těchto kanabinoidů na mírnění příznaků neurodegenerativních onemocnění. „Obecně se to neví, ale jedním z hlavních problémů lidí trpících například Parkinsonem je špatné spaní,“ vysvětluje Dr. Hart. „Užití menšího množství THC večer jim může pomoci rychleji usnout a spát déle, zatímco během dne můžete přidat konopí s vyšším obsahem CBD, což může pomoci redukovat samovolné pohyby (záškuby).“

........................................................................................................................

Celý článek najdete v magazínu Legalizace č. 49. Jak konopí pomáhá při léčbě Parkinsonovy nemoci? Přinášíme vám rozhovor s pacientem i lékařem. S Jindřichem Vobořilem o odvážné a neodvážné adiktologii. Novinky o aktuálním vývoji a důsledcích legalizačních změn. A jak lze prožít legální psychedelickou zkušenost? Počíhejte si na Legalizaci u novinových stánkůAktuální číslo je k dostání také v e-shopu Legalmarket.cz. Stáhnout si můžete i elektronickou verzi magazínu nebo si ho za zvýhodněnou cenu předplatit a těšit se na pravidelné dárky a pohodlné dodání až domů.


Dále by vás mohlo zajímat…
Neurodegenerativní onemocnění a léčba konopím

27.3.2014
Co říká věda na paliativní konopnou léčbu v onkologii

Neurodegenerativní onemocnění a léčba konopím

15.10.2018
IACM: CBD, CBDV a THCV jako účinné prostředky na léčbu svalové dystrofie

Neurodegenerativní onemocnění a léčba konopím

30.3.2018
Co má společného mateřské mléko s konopím?

Neurodegenerativní onemocnění a léčba konopím

28.10.2016
IACM: CBD jako účinný prostředek na léčbu artritidy


Magazín Legalizace je určen pouze osobám starším 18 let.

Je Vám více než 18 let?

ANO NE

Souhlasem potvrzujete pravdivost své odpovědi a dáváte výslovný souhlas vlastníkovi stránek k ukládání informací na Vašem počítači ve formě "cookie" nebo podobném souboru.
© 2013 Legal Publishing, s.r.o.

© Copyright Legal Publishing, s.r.o. 2018 | | Autorská práva

Vytvořil Goodshape.cz | O webu