49

IACM: Ani chronické užívání THC nemá negativní vliv na rozmnožovací schopnosti myších samců

V Legalizaci č. 46 jsme psali o kanadsko-americkém výzkumu, kterého se zúčastnilo více než 4 000 žen a více než 1 000 mužů a jehož výsledky vyvracely oblíbený mýtus o negativním vlivu užívání konopí na schopnost plodit děti. Zbrusu nová studie, tentokrát ovšem zvířecí, se zabývala konkrétními dopady chronického užívání THC na reproduktivní orgány myších samců, tvorbu a kvalitu spermatu a plodnost.

IACM: Ani chronické užívání THC nemá negativní vliv na rozmnožovací schopnosti myších samců

Španělští a kolumbijští vědci publikovali závěry svého výzkumu na začátku srpna v odborném časopise Biochemical Pharmacology, kde zároveň vysvětlili metodiku měření: „Myší samci byli náhodně rozděleni do dvou skupin, z nichž jedné bylo podáváno 10 miligramů THC na kilogram tělesné váhy denně po dobu třiceti dní, zatímco druhá skupina byla kontrolní.“ V závěru se dočteme, že „v mozkové kůře myší užívajících THC byla ve srovnání s kontrolní skupinou zjištěna výrazně nižší hladina mRNA v kanabinoidních receptorech CB1, nicméně ve varlatech nebyla exprese CB1 ovlivněna. Váha varlat i nadvarlat byla u obou skupin stejná, přičemž ani histologická analýza neprokázala žádné odchylky.“ 

Autoři dále upozorňují, že „koncentrace spermií i jejich pohyblivost byla taktéž stejná a chronické užívání THC nemělo za důsledek jakékoli změny v metylaci DNA v tří CpG ostrůvcích CB1 receptorů, a to ani v mozku, ani v embryích vyprodukovaných fertilizací in vitro. A konečně – na produkci embryí nemělo vliv, zda spermie pocházely z myší užívajících THC nebo kontrolní skupiny.“ Abstrakt studie je uzavřen tímto výrokem: „Tato práce odporuje domněnce, že konzumace THC má negativní vliv na rozmnožovací funkce u samců.“ 

Zdroj: www.ncbi.nlm.nih.govDále by vás mohlo zajímat…
IACM: Ani chronické užívání THC nemá negativní vliv na rozmnožovací schopnosti myších samců

8.10.2018
IACM: Kanabigerol a zánětlivé procesy v mozku

IACM: Ani chronické užívání THC nemá negativní vliv na rozmnožovací schopnosti myších samců

6.11.2017
IACM: Kanadský velkoproducent staví obří pěstírnu a výzkumné centrum v Portugalsku

IACM: Ani chronické užívání THC nemá negativní vliv na rozmnožovací schopnosti myších samců

10.9.2018
IACM: Konopí nezvyšuje riziko sebevražedného chování u lidí s duševními poruchami

IACM: Ani chronické užívání THC nemá negativní vliv na rozmnožovací schopnosti myších samců

18.4.2017
IACM: Jamajští vědci prokázali výrazný terapeutický potenciál CBD při léčbě žloutenky typu C


Magazín Legalizace je určen pouze osobám starším 18 let.

Je Vám více než 18 let?

ANO NE

Souhlasem potvrzujete pravdivost své odpovědi a dáváte výslovný souhlas vlastníkovi stránek k ukládání informací na Vašem počítači ve formě "cookie" nebo podobném souboru.
© 2013 Legal Publishing, s.r.o.

© Copyright Legal Publishing, s.r.o. 2019 | | Autorská práva

Vytvořil Goodshape.cz | O webu