48

Friederike Meckelová Fischerová: Není to v droze, ale v člověku

Friederiku jsem poprvé potkal před několika lety v pražském experimentálním prostoru NoD, kam přijela přednášet na pozvání České psychedelické společnosti. Dala mi pár užitečných rad do života, ale na rozhovor tenkrát ještě nedošlo. Další příležitost se naskytla počátkem léta na konferenci Beyond Psychedelics 2018 ve Staré čistírně odpadních vod v Praze, kam stále čiperná Friederika opět přijela přednášet a diskutovat. Byla sice ve spěchu, ale přesto mi věnovala půlhodinku svého času. Usadili jsme se na trávník před budovou ve stínu slivoně a já jsem konečně dostal možnost zeptat se, na co jsem potřeboval.

Friederike Meckelová Fischerová: Není to v droze, ale v člověku
"Pokud jde o psychedelika, věda ukáže cestu a lidé to nakonec přijmou." – Friederike Meckelová Fischerová

Proč jste se pustila do psychoterapeutické praxe s psychedelickými látkami? Jak se to vlastně všechno seběhlo?

S MDMA a LSD jsem začala v době, kdy se ve Švýcarsku nakrátko uvolnily zákony a sedm psychoterapeutů mohlo tyto látky používat legálně. A jeden z nich nabízel kurzy. Tenkrát jsem ještě žila v Německu a absolvovala jsem kurzy holotropního dýchání, jenže moje potíže to popravdě nevyřešilo. Stala jsem se psychoterapeutkou, což mi také moc nepomohlo, a moc to nepomáhalo ani mým klientům. Holotropní dýchání mě však přivedlo na cestu k nevědomým obsahům: došlo mi, že změněné stavy vědomí jsou pro terapii důležité. A pak jsem se dozvěděla o jednom psychiatrovi, který vyučoval psycholytickou terapii, tedy terapii s využitím psychedelik. Mohla jsem se naštěstí zúčastnit výuky v terapeutické skupině, což trvalo tři roky, během kterých se odehrálo dvanáct sezení. Docela často jsem se o tom zmiňovala před různými lidmi, a ti se mě časem začali vyptávat, jestli bych to nemohla vést sama. A já na to kývla. Začala jsem tedy s jednotlivými klienty. Jeden zenový mistr mi posílal studenty, které jsem jen provázela. Byli velice ukáznění a zvyklí meditovat, takže bylo fajn vedle nich jen tak sedět. Pak se to trochu rozkřiklo a vyptávalo se mě stále víc lidí, a tak jsem se tomu začala věnovat cíleněji. Všechno se to zkrátka přihodilo spíše náhodou. V roce 1997 jsem si potom otevřela vlastní psychoterapeutickou praxi. Od roku 1991 jsem pravidelně pořádala semináře holotropního dýchání, které byly docela úspěšné, a tak jsem kromě toho začala nabízet klientům, kteří se při konvenční terapii i holotropním dýchání zasekli, i tu svou „zvláštní metodu“.

Máte na mysli klienty, kterým nepomáhala běžná psychoterapie ani holotropní dýchání?

Ano, docházeli také na terapii a psychedelické sezení jim dopomohla k lepšímu výsledku té terapie. Napřed jsme to dělali tak, že při tom všichni leželi a nesmělo se mluvit, protože tak jsem se to naučila. Ale každou chvilku si mě někdo z nich zavolal, což rušilo jeho sousedy nalevo i napravo, tudíž časem jsem je začala žádat, aby se všichni posadili. A to byl počátek mé vlastní metody. V další fázi pak, místo abychom se všichni pořád dokola snažili společně domluvit na vhodném termínu, jsem vybraným pacientům řekla: „Sezení pořádám tehdy a tehdy, vy můžete přijít taky.“ Vyvinulo se to samo od sebe a zničehonic jsme měli pravidelné skupiny. Po několika letech jsem zkrátka přišla na nejlepší způsob.

Takže na počátku jste ještě neměla žádný plán?

Ne, neměla jsem žádný pevný plán. Napřed jsem se jen řídila pravidly jako být potichu a dobře se připravit a později jsem začala pořádat psychoterapeutická sezení, která se nakonec konala pravidelně, a tak se to postupně vyvíjelo. A nakonec, zhruba v letech 2001 až 2003, jsme dospěli k variantě, u které jsem už zůstala. Pochopitelně pomohla i zpětná vazba ohledně toho, co pomáhá a co ne, takže jsme to postupně vylepšovali a zkoušeli používat. I lidé byli časem ukázněnější, věděli co a jak a k pozorování toho procesu vždy používali meditační techniky. Tudíž se ustálil i setting a moje metoda byla na světě. 

Ale čím to je, že běžná psychoterapie některým lidem nepomůže? Jsou ty látky opravdu něčím jedinečné, nebo by dotyčným mohly s jejich problémy pomoci i nějaké jiné terapeutické postupy?

Jsou jedinečné. Psychedelické látky otevírají vnitřní zákoutí, do kterých v běžném stavu vědomí nemáte přístup. Zejména se to týká traumat nebo potíží skrytých tak hluboko, že se k nim v běžném stavu mysli nemáte šanci dostat. Chápete leccos jinak, včetně předchozích zkušeností, během kterých jste byli v normálním stavu vědomí. Psychedelika dávají lidem možnost zničehonic nahlédnout na věci z jiného úhlu pohledu. To je jejich největší přínos. Řekněme třeba, že máte velmi špatné vztahy se svou matkou, a během sezení si najednou uvědomíte lásku, kterou vám kdysi dala. Znovu jí pocítíte a díky tomu si můžete k matce opět najít cestu. V tom spočívají ty přínosy. Tyto problémy mají hluboké kořeny a ovlivňují váš život, aniž byste to věděli nebo spíše aniž byste si toho byli vědomi.

Jde o záměr, jaký si s danou substancí stanovíte. Není to v droze, ale v člověku.

Jak poznám, že některé takové skryté záležitosti ovlivňují můj život? Proč vlastně lidé přicházejí na psychoterapii, nebo dokonce na terapii se substancí?

Tyto skryté problémy ovlivňují naše činy, projevují se ve vzorcích chování a v tom, jak prožíváme vztahy. Lidé zpravidla vyhledávají terapii kvůli potížím ve vztazích. Většina psychoterapeutických problémů vyrůstá z problematických citových vazeb, které vznikají ve velice raném věku, kdy ještě nemáme dostatečně rozvinuté poznání nebo vědomí, abychom je mohli pochopit, a k tomu se právě hodí psychedelika. Nebo když máme nějaké trauma, to bývá velice těžký oříšek.

Využití MDMA v rámci psychoterapie vypadá docela logicky, ale proč jste si navíc vybrala ještě LSD a 2C-B?

Umožní vám to využít i jiné druhy vnímání. Řečeno velmi, velmi neprofesionálně, MDMA funguje na „úrovni srdce“, vědecky řečeno působí na amygdalu. Zbaví vás strachu, a jelikož jste najednou bez obav, v klidu a v přívětivé společnosti, umožní vám to vnímat pocity, kterým říkáme láska a soucit, a také pochopit sebe sama a své prostředí. Vidíte a chápete daný problém nebo trauma, ale bez emocí, které se přitom jinak objevují. Dalo by se říct, že se díváte srdcem a vše chápete na emoční úrovni. Kdežto s LSD získáte úžasné vhledy, protože funguje na úrovni mozku. Pochopitelně můžete prožít i jiné emoce, ale já radši obě látky kombinuju, aby se projevily obě roviny té zkušenosti.

To mi připadá docela neobvyklé. Většina zde přítomných vědců musí dodržovat předem odsouhlasené protokoly a používat jen jednu látku, což je možná omezuje.

Ano, já jsem se to prostě naučila trochu jinak. Ten, od koho jsem se psycholytickou terapii naučila, už látky kombinoval, takže mi to přišlo normální. Je to také velmi zajímavé. Můžete si dát napřed LSD a později přidat MDMA, nebo si vezmete napřed MDMA a pak přidáte LSD, anebo to užijete najednou. Ve výsledku to pokaždé přináší odlišnou zkušenost i vhledy.

A hádám, že velký vliv má také dávkování.

Jistě. Obzvlášť když přidáte velmi, velmi málo, třeba 50 mikrogramů LSD ke 120 miligramům MDMA, tak ten proces prodloužíte a poznatky získané na pocitové úrovni se zpracují čistě kognitivně, na úrovni mozku. 

Takže LSD zlepšuje účinek MDMA?

Je to tak. Zážitek s MDMA je někdy jakoby příliš „sladký“ a příjemný. Když k tomu přidáte LSD, které není tak laskavé, ale navozuje poznávací stav, dostanete perfektní terapeutické sezení.  

Různé látky tedy odemykají různé části nebo procesy v mozku a je užitečné je užít zároveň.

Přesně tak. Třebaže „čistí“ vědci by od toho samozřejmě dali ruce pryč. Ale když to funguje…

S kterými dalšími látkami nebo rostlinami jste pracovala?

Můžete kombinovat LSD s psilocybinem, přestože v mozku účinkují prostřednictvím obdobného mechanismu. Když však k psilocybinu přidáte trochu LSD, dostane to jiný nádech. Ale s psilocybinem jsem nikdy moc nepracovala, protože lysohlávky považuju za učitele. Učí člověka o něm samotném. 

Lysohlávky se dají využít pouze k ponoru do vlastního nitra.

Takže to není „pracovní“ nástroj.

Ano. Pracovat se s nimi dá až v závěrečné fázi takového sezení. Jsou vhodné spíš pro zkoumání sebe sama. S houbou si totiž můžete povídat, a do toho bychom neměli zasahovat. Stejné je to s ayahuaskou, která vás učí, takže je lepší, když tím procházíte sami a jen v případě potřeby požádáte o pomoc. A v závěru sezení si pak o tom můžete promluvit a řešit potíže.

Moc se mi líbila jedna pasáž ve vaší knize, kde vám ayahuasca řekla: „Upeč si vlastní chleba.“

Přesně… Napřed jsem myslela, že si mám otevřít pekárnu, protože chleba peču moc ráda. Ale vlastně jsem ho už obrazně řečeno pekla.

Když jste si dala s manželem MDMA, byla to vaše první zkušenost s touto látkou?

Ano. Narodila jsem se v roce 1947, takže jsem mohla patřit k revoluci roku 1968, ale nepatřila jsem, protože jsem se velice brzy vdala. To mi bylo 19, a když mi bylo 23, už jsem měla třetí dítě. A pak jsem studovala. Až později, když mi bylo asi 44, jsem začala s psychedelikami.

'........................................................................................................................

Celý článek si můžete přečíst v nové Legalizaci, kterou právě najdete na novinových stáncích! V tomto čísle se dočtete, jak správně dávkovat konopí k léčbě i o tom, jak naše oblíbená bylina pomáhá v terapii poruch autistického spektra. Zblízka se podíváme na blížící se legalizaci v Kanadě i rozkvět  výzkumu psychedelických látek. Aktuální číslo je k dostání také v 
e-shopu Legalmarket.cz. Stáhnout si můžete i elektronickou verzi magazínu nebo si magazín za zvýhodněnou cenu předplatit a těšit se na pravidelné dárky a pohodlné dodání až domů.

PŘIPOJENÁ GALERIE


Dále by vás mohlo zajímat…
Friederike Meckelová Fischerová: Není to v droze, ale v člověku

20.7.2017
Může nám DMT zprostředkovat setkání s nadpřirozenem?

Friederike Meckelová Fischerová: Není to v droze, ale v člověku

4.2.2017
Dennis McKenna: Všechno řídí rostliny

Friederike Meckelová Fischerová: Není to v droze, ale v člověku

13.12.2017
Rick Doblin: Psychedelika jako lék

Friederike Meckelová Fischerová: Není to v droze, ale v člověku

13.4.2018
MDMA – jeden velký paradox


Magazín Legalizace je určen pouze osobám starším 18 let.

Je Vám více než 18 let?

ANO NE

Souhlasem potvrzujete pravdivost své odpovědi a dáváte výslovný souhlas vlastníkovi stránek k ukládání informací na Vašem počítači ve formě "cookie" nebo podobném souboru.
© 2013 Legal Publishing, s.r.o.

© Copyright Legal Publishing, s.r.o. 2018 | | Autorská práva

Vytvořil Goodshape.cz | O webu