46

Jak nebezpečné je užívat konopí během těhotenství?

Co vlastně víme o účincích konopí na dosud nenarozené děti? Odborníci jsou v tomto ohledu velmi obezřetní a dostupné výzkumy si leckdy protiřečí. Žádná příčetná matka nechce ohrozit zdraví svého potomka, jenže co si počít v případě neutuchající nevolnosti, silných bolestí, vyčerpání z nedostatku spánku a přemíry stresu?

Jak nebezpečné je užívat konopí během těhotenství?
Důkazy o vlivu konopí na zdravotní potíže v těhotenství nebyly dostatečné a neprokázaly se ani horší studijní výsledky či větší sklon k závislostem u dětí uživatelek. Foto: Shutterstock

Pamela je v prvním trimestru třetího těhotenství. Je to pravděpodobně poslední dítě, které bude s manželem mít, protože zdravotní komplikace si vybírají svou daň. Ranní nevolnosti trvají celý den, ač jako zkušená matka zkouší všechny možné vychytávky – na nočním stolku má slané krekry, bere vitamín B6 a B12 a často jí, přestože žaludek proti tomu protestuje. Zkouší zázvor, akupunkturu a přemýšlela i o hypnóze, tentokrát ale nic pořádně nezabírá. Už tak složitou situaci dále komplikuje péče o dvě malé děti. Tohle těhotenství zkrátka není pro Pamelu nic příjemného. Na miminko se celá rodina těší, nastávající matka ale někdy provinile pochybuje, jestli všechny ty návaly nevolnosti a zvracení stojí za to.

Prášky, nebo konopí?

O svých problémech Pamela hovořila s lékařem a odpovědí byly, jak jinak, prášky. Droperidol (antipsychotikum), metoklopramid (způsobuje ospalost a závratě), difenhydramin (tj. Benadryl; způsobuje ospalost) a ondansetron (Zofran). Ačkoli byla ujištěna, že léky nemají negativní dopad na zdraví dítěte, nezdálo se jí vhodné užívat jich tolik a v tak velkém množství, jaké jí předepsal lékař. Konopí užívala Pamela příležitostně už dlouhé roky. Když šly děti večer spát, pomáhal jí joint vypnout a relaxovat, mírnil bolesti hlavy a zaháněl nespavost. Tušila tedy, že by konopí mohlo zabrat i na těhotenské nevolnosti a nechutenství, nebyla si ale jistá, jaký vliv by mělo na vyvíjející se plod. Začala proto hledat informace na internetu. To, co zjistila, ji však ještě více zmátlo. Některé stránky považovaly konopí v těhotenství za bezpečné, jiné varovaly před poškozením mozku, předčasným porodem, nízkou porodní váhou a dalšími riziky. Výzkumy existovaly, jejich kvalita byla ale sporná a výsledky si často protiřečily. Jak se tedy dobrat pravdy? 

Mé konopné pacientky

Pracuji jako praktická lékařka a byla jsem osobně přítomna u stovek porodů. Žiji v severní Kalifornii a tak vás asi nepřekvapí, že poměrně hodně nastávajících matek, s nimiž přijdu do styku, užívá konopí. Mým cílem vždy bylo, aby ke mně byly v tomto ohledu naprosto upřímné. Řada matek používá konopí proti nevolnosti a stresu, některé ho považují za nedílnou součást svého životního stylu. V průběhu vyšetření jsme o tom samozřejmě hovořily a já musela přiznat, že prostě nevím, jestli konopí má nějaký negativní vliv na plod, nebo ne. Sama jsem nicméně nikdy nepozorovala žádné komplikace – na rozdíl od alkoholu a tvrdých drog se „tráva“ zdá být neškodná. Mluvily jsme i o rozdílu mezi užíváním a zneužíváním. Pokud chtěla nastávající matka konopí užívat, doporučovala jsem vždy velmi malé dávky.  

Děti vystavené během prenatálního vývoje pouze konopí měly o téměř 50 procent lepší výsledky než děti, jejichž matky v těhotenství žádné testované látky neužívaly.

Fakta a zkušenosti

Má osobní ani odborná zkušenost samozřejmě není spolehlivým a obecně platným zdrojem informací. Zevrubně jsem proto prostudovala dostupnou literaturu a vždy si vyhodnotila metodiku výzkumu i jeho výsledky. Na následujících řádcích vás seznámím s hlavními zjištěními – tedy s výstupy z relevantních výzkumů a statistik ze sociálních skupin, kde je užívání konopí v těhotenství běžné. Je důležité mít na paměti, že doporučení ohledně vhodných potravin, nápojů nebo léčiv pro těhotné bývají ze strany lékařů i okolí velmi opatrná – co když se narodí nemocné nebo postižené dítě? Faktem je, že už samotné těhotenství vystavuje matku i dítě velkému riziku, v dnešní době je však trend považovat za nebezpečné prakticky cokoli. Ráda bych na tomto místě čtenáře ujistila, že podporuji jen zodpovědné užívání konopí s přihlédnutím k jeho léčebnému potenciálu.  

Základem jsou endokanabinoidy

Než se budeme věnovat samotné aplikaci kanabinoidů obsažených v konopí, podívejme se na endokanabinoidní systém jako takový a jeho roli při vzniku nového života. Z výzkumů za poslední deset let vyšlo například najevo, že tělu vlastní endokanabinoidy jsou nezbytné pro oplodnění, růst plodu a přežití novorozence. Uhnízdění zárodku v děloze vyžaduje například dočasné lokální snížení obsahu nejběžnějšího z endokanabinoidů, anandamidu, v mozku. Endokanabinoidní systém dále zodpovídá za vývoj neuronové sítě, neboť reguluje dělení buněk na jednotlivé neurony a řídí axonální migraci a synaptogenezi (vznik správných propojení). Anandamid pak chrání vyvíjející se mozek před ztrátou neuronů způsobenou vnějšími vlivy. A konečně sací reflex novorozenců, který je nezbytný pro jejich přežití, je stimulován aktivitou receptorů CB1 v neonatálním stadiu vývoje mozku. Endokanabinoidní systém má tedy zásadní vliv na prenatální a postnatální vývoj, což ovšem vede k otázce, co se stane, když se do zázraku stvoření zapojí kanabinoidy rostlinného původu.  


Nízká porodní váha a předčasné porody?

Odborníci se zpravidla obávají, že užívání konopí může mít za následek defektní vývoj dětského mozku, který by mohl vést ke komplikacím v těhotenství a při porodu, v pozdějším věku pak může souviset s rozvojem psychických poruch, zhoršeným prospěchem ve škole nebo sklonem k závislostem. Mnoho těhotných, lékařů i porodních asistentek považuje riziko poškození plodu v důsledku užívání konopí za zcela reálné. Jedním z nejčastěji citovaných výzkumů je studie zveřejněná v roce 2001 týmem Dr. Rezy Hayatbakhshe z Austrálie. Sedmiletého sběru dat se zúčastnilo na 25 000 žen, přičemž 2 400 z nich uvedlo předchozí zkušenost s konopím a 637 se přiznalo, že ho užívaly i v průběhu těhotenství. Výsledky byly následující: „Užívání konopí v těhotenství vedlo nepopiratelně k negativním jevům, jako je nízká porodní váha (v průměru o 375 gramů), předčasný porod, pomalejší růst a zvýšená míra hospitalizací novorozenců na JIP.“ Ve vlastní praxi jsem tento efekt nezaznamenala, takže mě výsledky tohoto výzkumu velmi zaujaly. Jeho autoři sledovali socioekonomický status respondentek a brali v potaz i užívání alkoholu, cigaret a dalších návykových látek, takže výsledky měly být statisticky významné. 

Důkazy o vlivu konopí na zdravotní potíže v těhotenství nebyly dostatečné a neprokázaly se ani horší studijní výsledky či větší sklon k závislostem u dětí uživatelek. 

Nakonec jsem přišla na to, že data získaná Hayatbakhshovým týmem jsou v určitých ohledech přeci jen poměrně problematická – už třeba s ohledem na metodu jejich sběru. Těhotné ženy byly dotazovány během běžné prohlídky ve druhém trimestru ve veřejném zdravotnickém zařízení. Porodní asistentky zadávaly údaje do počítače a každé ženě, která se přiznala k užívání konopí, byla nabídnuta účast v programu pro léčbu závislosti. Ženy, které připustily užívání konopí v minulosti, byly dále dotazovány na stávající stav. Představte si, že jste těhotná a sedíte v ordinaci s porodní asistentkou. Řeknete jí pravdu, když se zeptá, zda užíváte „drogy“? Přiznáte se k něčemu, čím se odsoudíte k účasti na programu pro léčbu závislosti? Pokud jste odpověděly „ano“, patříte k menšině. Skupina vybraná tímto způsobem nebude zdrojem pravdivých informací a shromážděná data budou závislá na tom, kolik žen vám bude ochotno říci pravdu. 

Výzkumy provedené v jiných zemích mé obavy o spolehlivost takto získaných dat potvrzují. Například ve studii zveřejněné v roce 2015 v odborném žurnálu American Journal of Health Promotion se dočteme že „jen dvě až sedm procent těhotných přiznalo, že v uplynulých dvou až dvanácti měsících užilo konopí, výsledky rozborů moči ale ukazují, že se toto číslo pohybuje mezi osmi a dvaceti devíti procenty.“ Chybí navíc dlouhodobé sledování uživatelek a jejich dětí, které žádné problémy neměly. 

Abnormální neurologický vývoj?

Představa, že negativně ovlivníte vývoj mozku u svého dítěte, zní skutečně drasticky a děsivě. Toto potenciální riziko není v souvislosti s užíváním konopí bráno na lehkou váhu. Studie publikovaná v roce 2011 v časopise Trends in Pharmacology Sciences ukázala, že THC narušuje přirozenou, vysoce efektivní endokanabinoidní signalizaci v mozku plodu. Receptory CB1 se nedílně podílejí na rozvoji nervové soustavy a tento výzkum ukázal, že pokud je přítomen tetrahydrokanabinol, váže se na tyto receptory namísto endokanabinoidů. Vědci účastnící se této studie pitvali mozky s pozitivními testy na THC a zjistili, že mají méně přirozeně se vyskytujícího proteinu SCG10, který reguluje vývoj neuronů. Nedá se tedy vyloučit, že jeho úbytek by mohl vést až k abnormálnímu strukturálnímu i směrovému rozvoji neuronů. 

Je to ovšem jen hypotéza založená na pozorování a určitých předpokladech. Stejně tak můžeme hypotetizovat opačný závěr – že THC dělá práci za endokanabinoidy, případně že je při rozvoji nervové soustavy efektivnější než SCG10. S jistotou tato studie prokázala pouze to, že THC se „promiskuitně váže na všechny typy kanabinoidních receptorů“. 

Existuje obecně přijímaný způsob měření abnormálního vývoje nervové soustavy, který se užívá k vyhodnocení například dyslexie nebo poruch autistického spektra. Podle Global Motion Perception (GMP) neboli vnímání souvislého pohybu lze rozpoznat mozkovou aktivitu, která může svědčit o abnormálním vývoji. Představte si, že se díváte na přehlídku mažoretek a nedokážete se soustředit na jejich společné pohyby, protože vnímáte jen jednu mažoretku. Tak funguje mozek osob s narušeným vnímáním pohybu. 

Studie z roku 2015 měřila GMP u 145 dětí ve věku 4,5 roku, které byly před narozením vystaveny různým kombinacím metamfetaminu, alkoholu, nikotinu a konopí, a porovnávala je s výsledky 25 „‚čistých“ dětí. Závěry byly překvapivé: „Užívání alkoholu matkou mělo podle očekávání na GMP negativní dopad. Konopí ho ale překvapivě zlepšovalo, přičemž směr a rozsah jeho vlivu byly nečekané – děti vystavené během prenatálního vývoje pouze konopí měly o téměř 50 procent lepší výsledky než děti, jejichž matky v těhotenství žádné testované látky neužívaly. Pokud matka užívala alkohol i konopí, byly výsledky dětí srovnatelné. Ze zkoumaných látek měly na GMP vliv pouze konopí a alkohol – konopí pozitivní, alkohol negativní.“

Dopady na schopnost učit se?

Dalším tradičně uváděným rizikem je zhoršený školní prospěch v pozdějších letech. Tak například Lidush Goldschmidtová a její tým v roce 2011 zjistili, že užívání konopí v prvním trimestru má negativní dopad na vzdělávací schopnosti ve věku čtrnácti let. Hodnocení tohoto výzkumu bylo složitější. Zdálo se, že jeho autoři vzali v úvahu všechny proměnné: užívání alkoholu, tabáku, cigaret a dalších nežádoucích látek. Přesto jsem si ve své praxi tohoto účinku konopí nikdy nevšimla, ačkoli jsem asistovala u mnoha porodů a viděla řadu z těchto dětí vyrůstat až do dospělého věku. Chyták v této studii mi osvětlil kamarád statistik, když mi vysvětlil, co jsou to mediátory – faktory, které musí být přítomny, aby došlo k pozorovaným jevům. V této studii byly uvedeny čtyři a byly seřazené podle důležitosti takto:

 • deprese v deseti letech 
 • abnormální výsledky IQ testů v šesti letech 
 • nepozornost zjištěná v deseti letech 
 • užívání konopí před čtrnáctým rokem věku

Aby došlo k negativnímu dopadu na vzdělávací schopnosti, muselo být přítomno vystavení vlivu konopí během prenatálního vývoje plus nejméně jeden z těchto mediátorů. Konopí nebylo příčinou problému samo o sobě, ale pouze v kombinaci s mediátory. 

Těžké psychické poruchy? 

Dále mne zajímalo, zda může užívání konopí v těhotenství vést k mentálním poruchám potomka, především v rodinách s genetickou predispozicí. S tím byla spojená další teorie: pokud THC dokáže narušit rozvoj mozku, mohlo by být spouštěčem schizofrenie? Jsou teenageři víc náchylní ke schizofrenii, užívají-li konopí? 

Touto otázkou se zabývali mimo jiné vědci z Harvardovy univerzity v roce 2014. Výzkumná skupina čítala 282 jedinců z New Yorku a Bostonu, 1 168 jejich blízkých příbuzných a 3 123 vzdálených příbuzných. Vědci shromáždili informace o užívání konopí v rodině a rodinné historii psychických poruch – schizofrenii, maniodepresivních psychózách, depresích a závislostech – a dospěli k závěru, že sklon k duševním onemocněním je dán genetickou predispozicí: „Příčinou rozvoje schizofrenie u jedinců z námi testované skupiny byla rodinná anamnéza, nikoli konopí.“

Větší studie

Mé pátrání pokračovalo studií provedenou na Carletonské univerzitě v kanadské Ottawě. Psycholog Peter Fried s kolegy sbíral od roku 1978 data o užívání konopí těhotnými a v průběhu dvaadvaceti let sledoval skupinu 145 dětí. Zabýval se jejich fyzickým vývojem, psychomotorickými schopnostmi, schopností emoční a psychologické adaptace, kognitivními funkcemi, intelektuální kapacitou a chováním. Na konci dlouhodobého výzkumu bylo zjištěno, že rozdíly mezi dětmi vystavenými konopí a ostatními dětmi jsou minimální. Po vyřazení známých proměnných dospěl Fried k závěru, že alkohol, tabák a konopí jsou dohromady zodpovědné za méně než osm procent rozdílů ve vývojových a kognitivních testech. 

Můj výzkum by nebyl úplný, kdybych do něj nezahrnula také práci pediatričky Melanie Dreherové, jejíž závěry byly zveřejněné už v roce 1994. Lékařka se tehdy zaměřila na vliv užívání konopí nastávajícími matkami na jejich děti na Jamajce. Jednalo se o relativně malou studii srovnávající čtyřiadvacet novorozenců, jejichž matky užívaly v těhotenství konopí, s dvaceti novorozenci, u nichž k vystavení kanabinoidům nedošlo. U třídenních dětí nezaznamenala žádné rozdíly, po jednom měsíci vykazovaly kojenci z první skupiny lepší fyziologickou stabilitu. Potomci těžkých kuřaček konopí byli lepší v autonomní stabilitě, pozornosti, sebeovládání a zdálo se, že lépe vyjadřují své pocity. 

Mnoho těhotných, lékařů i porodních asistentek považuje riziko poškození plodu v důsledku užívání konopí za reálné. 

Děti z Farmy

Na začátku sedmdesátých let založila skupina mladých Američanů ze San Franciska duchovní komunitu. Koupili si 700 hektarů půdy v Tennessee a začali s budováním přirozeného společenství plného harmonie. Chtěli být příkladem pro celý svět a pomáhali ostatním i daleko za hranicemi svého pozemku. Většina dětí v komunitě se narodila doma, zdejší porodní asistentky pod vedením Iny May Gaskinové byly zkušené a porody probíhaly bez komplikací. Komunitu nazvali prostě Farma. Naprostá většina dospělých obyvatel Farmy užívala konopí. Patřilo k jejich kultuře a bylo považováno za posvátné. S výjimkou dvouletého období zvaného „konopný půst“ měli konopí k dispozici každodenně, byť obsahovalo o něco méně THC než dnes. Ženy kouřily v těhotenství, během porodu i kojení. Máme zde tedy skupinu obyvatel, která pravidelně vystavovala své nenarozené potomky vlivu konopí, a tím pádem i jedinečnou příležitost porovnat životní příběhy těchto dětí s běžnou populací. 

Čtvrté vydání knihy Spiritual Midwifery (Duchovní porodnictví) obsahuje oficiální statistiky týkající se 1 900 dětí narozených na Farmě mezi lety 1970 a 1994. Výskyt nízké porodní váhy a nedostatečného prokrvení placenty byl potvrzen v 0,002 procentech případů (čtyři porody), předčasně se narodilo 0,01 procenta, tedy dvacet dva dětí. 

Chtěla jsem vědět, jak se těmto lidem daří dnes, a zjistila jsem, že řada rodin nakonec opustila Tennessee a vydala se vlastní cestou, stále jsou ale ve spojení prostřednictvím sociálních sítí. Kontaktovala jsem některé ženy, které na farmě porodily, a požádala je o účast v mém dotazníkovém průzkumu. Souhlasily všechny. 

Je třeba zdůraznit, že se jednalo o průzkum, nikoli vědeckou studii. Na mnoho otázek odpovídaly vlastními slovy, nikoli zaškrtnutím kolonky, takže jejich odpovědi jsou statisticky těžko uchopitelné. Vyhodnocení přesto přineslo zajímavé informace: 

 • Výzkum zahrnoval 71 žen. Jejich průměrný věk byl 66 let, na Farmě žily v průměru 12 let. 
 • 71 respondentek vyplnilo dotazníky k 178 dětem, které se na Farmě narodily. 
 • 54 procent dětí byli chlapci, 46 procent byly dívky. Podíl chlapců byl o něco málo větší, než je celoamerický průměr. 
 • 11 procent žen konopí neužívalo vůbec, 89 procent naopak jeho konzumaci v těhotenství připustilo. 
 • Některé ženy užívaly konopí spíše na nátlak komunity než z vlastní vůle. Potáhnout si z podaného jointu bylo snazší než vysvětlovat, proč nemají zájem. 
 • Čtvrtina žen kouřila každodenně, 55 procent několikrát týdně, 20 procent zřídka.
 • Polovina žen užívala konopí i během porodu.

Pokud jde o přínos konopí při porodu, většina komentářů byla kladná, jedna osoba nicméně uvedla, že konopí zastavilo celý porod a ten pokračoval až poté, co účinky odezněly. To ukazuje, že vliv konopí se v jednotlivých případech významně liší. V dalším kroku jsem se ptala na závažná duševní onemocnění a závislosti. Sedmadvacet procent žen uvedlo, že v jejich rodině byla potvrzena bipolární porucha, schizofrenie a sebevražedné tendence. Tyto odpovědi byly velmi důležité – studie je jedna věc, skutečný život dětí je věc jiná. Vlivů je samozřejmě více, například životospráva, životní styl, společenské postavení nebo užívání konopí v dětství (někdy už v sedmi letech). 

S ohledem na výsledky průzkumu a oficiální celostátní statistiky jsem zjistila, že druhá generace z Farmy měla o 0,8 procenta vyšší výskyt duševních poruch oproti celonárodnímu průměru, jenž byl 4,2 procent. Dále se ovšem ukázalo, že z druhé generace potomků obyvatel Farmy měly pouze tři procenta problémy s drogovými závislostmi, zatímco celoamerický průměr v roce 2014 činil 8,1 procent.

Od umělců po právníky

Zajímalo mě též dvouleté období konopného půstu, nezískala jsem ale dostatečně konkrétní informace. Chtěla jsem toto období využít jako kontrolní, protože děti narozené v jeho průběhu nebyly vystaveny konopí, data byla však příliš vágní a nejasná. Názory na užívání konopí se u jednotlivých žen lišily od „už bych do toho nešla“ až po „konopí je ten nejlepší spojenec na světě a mým dětem se díky němu daří skvěle“. Nejzajímavější však byla část práce zaměřená na současný život dětí z Farmy. Jsou plnohodnotnými členy společnosti? Mají problémy s kognitivními schopnostmi? Dostávají se do křížku se zákonem a společností jako takovou?

Výmluvný je seznam jejich profesí. Najdeme v něm zdravotní sestry, porodní asistentky, lékaře, učitele, instruktora jógy, hudebníky, různé umělce, fotografa, uměleckého truhláře a tesaře, ale i bankéře, právníky, stavebního inženýra, softwarového inženýra, vývojáře webových stránek, IT experta ze Silicon Valley, dokonce i hydrobiologa, experta na biotechnologie, kriminalistu z oddělení vražd či profesionálního zápasníka MMA. Nechci tímto výčtem nikterak opomíjet případy těch, kdo dodnes bojují s duševními nemocemi a závislostmi, zjistila jsem nicméně, že naprostá většina dětí z Farmy si vede dobře. Znovu připomínám, že roli hrají i další faktory jako (ne)zdravé stravování, rodinná anamnéza, užívání jiných látek než konopí, celkový životní styl a osobnostní charakteristiky. 

Systematické přehledy 

Lynn Zimmerová, profesorka sociologie na Queens College v New Yorku, a John P. Morgan, profesor farmakologie na Lékařské fakultě Městské univerzity v Londýně, napsali v roce 1997 článek pro Alianci pro drogovou politiku, v němž provedli kompletní rešerši tehdy dostupné literatury. Jejich závěry byly následující:

 • Zkoumané studie přinesly protichůdné výsledky. 
 • Konopí je méně problematické než alkohol a tabák. 
 • Jednotlivá zjištění neprokázala souvislost mezi poškozením plodu a načasováním nebo intenzitou užívání konopí. 
 • Dostupné vědecké důkazy neprokázaly, že užívání konopí poškozuje plod. 

Meg Hillová, odbornice na prenatální medicínu, a Katheryn Reedová, vedoucí katedry gynekologie a porodnictví na Arizonské univerzitě v Tucsonu, dospěly v roce 2013, šestnáct let po profesorce Zimmerové, k podobným závěrům:

 • Jisté dopady se u dětí mohou projevit později během dospívání. 
 • Pokud takový vliv existuje u umírněného nebo sporadického užívání, není natolik výrazný, aby se podstatným způsobem projevil ve statistikách.
 • Na základě těchto zjištění lze říci, že povinné hlášení užívání konopí v těhotenství a z toho plynoucí právní důsledky nejsou z lékařského hlediska odůvodněné. 

Respektovaný lékařský magazín British Medical Journal zveřejnil v roce 2016 systematický přehled a analýzu dat shromážděných ve 24 studiích s následujícími poznatky: 

 • Zvýšený výskyt anémie u matek. 
 • Nižší porodní váha, zvýšený počet hospitalizací na JIP. 
 • Velkou část studií nelze brát směrodatně kvůli nezohledněnému užívání alkoholu a tabáku. 
 • Spoléhá se na to, že pacientky se k užívání konopí přiznají. 
 • Závěry studií jsou natolik sporné, že z nich nelze vyvozovat obecně platná pravidla. 
 • Závěr: Jsou zapotřebí další výzkumy.  

Poslední podobná studie byla zveřejněna v lednu 2017 pod názvem „Zdravotní dopady užívání konopí a kanabinoidů“ a jejími autory bylo šestnáct členů americké Národní akademie věd. Vystavení konopí v prenatálním, perinatálním a neonatálním období života bylo jen jedním z témat díla čítajícího 468 stran a jediným statisticky relevantním závěrem byla souvislost mezi užíváním konopí a o něco nižší porodní váhou. Důkazy o vlivu konopí na zdravotní potíže v těhotenství a hospitalizace novorozenců nebyly dostatečné a neprokázaly se ani horší studijní výsledky či větší sklon k závislostem u dětí uživatelek. Nižší porodní váha nemá souvislost s dalšími obtížemi, například pomalejším vývojem nebo absencí sacího reflexu. Jako rodinná lékařka a matka přitom mohu potvrdit, že spousta žen včetně mě by možnost porodit menší, stále však zdravé a dobře prospívající dítě uvítala. 

Co radím pacientkám 

Po obsáhlém vlastním výzkumu mám pro nastávající matky tyto rady: 

 • Konopí se dá užívat, ale i zneužívat. 
 • Kouř dráždí dýchací cesty. Dávejte přednost vaporizaci nebo jiným způsobům konzumace. 
 • Konopí s vyšším obsahem THC než 0,3 procenta je nelegální. 
 • Nemocniční personál, lékaři a sociální pracovníci reagují na rodiče užívající konopí negativně.
 • Novorozenci vystavení v těhotenství vlivu konopí mohou mít nižší porodní váhu. 

Pokud se rozhodnete konopí užívat, mějte vždy na paměti následující:

 • Ujasněte si, proč ho užíváte, a své důvody čas od času přehodnoťte. 
 • Nekuřte – vaporizér nebo jiná forma užívání jsou vhodnější. 
 • Užívejte konopí a přípravky z něj v bio kvalitě, bez chemikálií a pesticidů. 
 • Snažte se mít přehled o obsahu kanabinoidů a užívejte jen malé dávky. 
 • Chraňte své děti před náhodným požitím konopí. 
 • Vyhněte se extraktům, olejům a potravinám z konopí s neznámým složením a z neznámých zdrojů.  

Zdroj: www.projectcbd.org 

PŘIPOJENÁ GALERIE


Dále by vás mohlo zajímat…
Jak nebezpečné je užívat konopí během těhotenství?

22.10.2015
Kanabinoidy nejen konopné

Jak nebezpečné je užívat konopí během těhotenství?

6.1.2017
Konopí a anorexie

Jak nebezpečné je užívat konopí během těhotenství?

22.12.2017
Konopí a sport

Jak nebezpečné je užívat konopí během těhotenství?

1.11.2012
Kojenci na kanabinoidech


Magazín Legalizace je určen pouze osobám starším 18 let.

Je Vám více než 18 let?

ANO NE

Souhlasem potvrzujete pravdivost své odpovědi a dáváte výslovný souhlas vlastníkovi stránek k ukládání informací na Vašem počítači ve formě "cookie" nebo podobném souboru.
© 2013 Legal Publishing, s.r.o.

© Copyright Legal Publishing, s.r.o. 2019 | | Autorská práva

Vytvořil Goodshape.cz | O webu