V zemích s legálním rekreačním konopím klesá míra znásilnění a krádeží

Nová studie publikovaná v odborném časopise Journal of Economic Behavior and Organization potvrzuje dřívější hypotézu, dle které má konopí spojitost se snížením kriminality, především počtu násilných zločinů. Poslední studie o tomto tématu provedená vědci z Boloňské univerzity v Itálii se zaměřuje na vliv legalizace ve státě Washington na míru kriminality.

V zemích s legálním rekreačním konopím klesá míra znásilnění a krádeží
Legalizace konopí má za důsledek snížení zločinnosti. Foto: Shutterstock

Výzkumníci k výsledkům došli porovnáním dat ze státu Washington po legalizaci v roce 2012 a sousedního Oregonu, ve kterém legalizace proběhla o dva roky později. Rozdíl dvou let umožnil vědcům porovnat míru násilného zločinu v několika různých okresech obou zmiňovaných států a tím zjistit, jaký dopad legalizace měla.

Výrazné poklesy

Vědci se zaměřili na jedenáct okresů ve Washingtonu a deset v Oregonu. V těchto oblastech analyzovali řadu údajů zahrnujících data o zneužívání nelegálních drog a zločinu. Jejich zjištění ukázala, že legalizace rekreačního užívání konopí byla spojena s 15% až 30% snížením hlášených znásilnění a 10% až 20% snížením počtu krádeží.

Legalizace konopí má za důsledek snížení zločinnosti.

Výzkumníci uvádějí čtyři důvody, proč se domnívají, že legalizace konopí může mít pozitivní vliv na kriminální statistiky. Hlavním východiskem jejich studie je předpoklad, že legalizace už sama o sobě „snižuje pravděpodobnost, že se uživatelé konopí a pěstitelé dopustí násilných činů.“ Dále uvádějí, že legalizace snižuje pravděpodobnost, že se pěstitelé a prodejci konopí zapojí do organizovaného zločinu. Peníze získané z daní uvalených na regulovaný konopný trh lze navícinvestovat do policie, která má tudíž na boj se zločinem lepší prostředky. Studie dále ukázala, že obyvatelé států, kde je konopí legální, mají díky přístupu ke konopí mnohem menší tendenci ke konzumaci alkoholu v nepřiměřeném množství. Vědci se domnívají, že tyto pozitivní dopady legalizace souvisejí se snížením míry užívání látek, které v lidech vyvolávají agresi – mezi ty patří například alkohol a kokain.

Báchorky ministra spravedlnosti

Tato zjištění jsou dalšími v řadě důkazů proti zavádějícím výrokům, kterými se současný ministr spravedlnosti Spojených států Jeff Sessions často ohání při svém tažení proti konopí. Od té doby, co nastoupil do funkce, Sessionss oblibou spojuje konopí s kriminalitou, aniž by k tomu měl pádné důkazy. Ohledně konopí například prohlásil: „Věřím, že užívání konopí je chorobný návyk. Navíc za několik posledních let se obsah THC v této droze prudce zvýšil – kvůli tomu jsou uživatelé konopí v poslední době stále násilnější.“
Po loňském setkání s ministrem spravedlnosti Nebrasky Dougem Petersonem Sessions prohlásil, že se ve státech s legálním konopím zvýšila míra kriminality. Opíral se přitom o Petersonovo tvrzení, že legalizace v Coloradu zvýšila míru kriminality v sousední Nebrasce.
 

Legalizace sama o sobě „snižuje pravděpodobnost, že se uživatelé konopí a pěstitelé dopustí násilných činů“. 

V roce 2014 si Nebraska dokonce stěžovala až u Nejvyššího soudu. Colorado chtěla žalovat kvůli údajnému negativnímu dopadu legalizace konopí. Žaloba však byla soudem zamítnuta a Sessionsovy výroky byly následně důkladně prověřeny stránkou Snopes, která se zabývá pravdivostí nejrůznějších tvrzení. Ukázalo se, že jeho prohlášení jsou z velké míry zavádějící, protože nejsou podepřená dostatkem důkazů o přímém vlivu legalizace konopí na růst kriminality v Coloradu a sousedních státech. Dřívější i současný výzkum přitom ukazuje, že legalizace konopí má za důsledek snížení zločinnosti. Jedna z dřívějších studií, která v roce 2016 zkoumala míru zločinnosti v 11 různých západních zemích, dále potvrzuje, že legalizace konopí nemá na veřejné zdraví a právní integritu států „žádné negativní vedlejší účinky“ a naopak vede ke snížení kriminality, zejména co se týká násilných zločinů.

Zdroj: herb.co


Dále by vás mohlo zajímat…
V zemích s legálním rekreačním konopím klesá míra znásilnění a krádeží

28.3.2018
Vyvracíme mýty o legalizaci #5: Konopí způsobuje schizofrenii

V zemích s legálním rekreačním konopím klesá míra znásilnění a krádeží

12.3.2018
Vyvracíme mýty o legalizaci #2: Legalizace povede ke zvýšení počtu dospělých uživatelů a tím bude ohrožovat veřejné zdraví

V zemích s legálním rekreačním konopím klesá míra znásilnění a krádeží

20.3.2018
Vyvracíme mýty o legalizaci #3: Legalizace zvýší počet intoxikovaných řidičů a vážných dopravních nehod

V zemích s legálním rekreačním konopím klesá míra znásilnění a krádeží

26.3.2018
Vyvracíme mýty o legalizaci #4: Konopí je vstupní branou do světa tvrdých drog


Magazín Legalizace je určen pouze osobám starším 18 let.

Je Vám více než 18 let?

ANO NE

Souhlasem potvrzujete pravdivost své odpovědi a dáváte výslovný souhlas vlastníkovi stránek k ukládání informací na Vašem počítači ve formě "cookie" nebo podobném souboru.
© 2013 Legal Publishing, s.r.o.

© Copyright Legal Publishing, s.r.o. 2019 | | Autorská práva

Vytvořil Goodshape.cz | O webu