46

Viktor Mravčík – Drogová nezávislost

Blížíme se k Hrzánskému paláci na Hradčanském náměstí v Praze, kde právě začíná seminář o harm reduction a prevenci užívání drog v prostředí noční zábavy. Akci pořádá Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti Úřadu vlády a po skončení přednášky o kvalitě MDMA v Nizozemsku si slovo bere spoluzakladatel a vedoucí střediska MUDr. Viktor Mravčík. Vědců, odborníků, terénních pracovníků i několika novinářů se s úsměvem ptá, zda náhodou nemají v kapse něco zajímavého na otestování. Nakonec z nejbližší lékárny přináší tablety s obsahem pseudoefedrinu a kodeinu, aby mohla proběhnout praktická ukázka polského pilotního projektu na testování nových psychoaktivních látek. Během rušné přestávky na oběd si v klidném rohu reprezentačního prostoru najde chvíli času i na naše otázky o konopí, které tu dnes už nikoho nevzrušuje.

Viktor Mravčík – Drogová nezávislost
Spoluzakladatel a vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Úřadu vlády, MUDr. Viktor Mravčík.

Co přesně je Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a jaká je náplň jeho činnosti?

Je to tým asi deseti lidí, který sbírá informace hlavně o výskytu takzvaných nelegálních drog v České republice, a to strukturovaně podle celoevropsky dohodnutých standardů a indikátorů. Díváme se, jak se drogy užívají v obecné populaci, jaké je intenzivní užívání drog, jaké je užívání drog například na taneční scéně nebo jaké jsou negativní zdravotní a sociální důsledky takového užívání. Sledujeme výskyt infekčních onemocnění spojených s užíváním drog, předávkování. Také sledujeme, jakým způsobem Česká republika reaguje na jejich výskyt, to znamená, díváme se na preventivní opatření, léčebná a harm reduction opatření, na jejich dostupnost, na jejich pokrytí a tak dále. Tyto informace jednak sami produkujeme, čili děláme řadu studií v této oblasti, jednak koordinujeme ostatní instituce a sbíráme informace od jiných. Naším hlavním produktem je výroční zpráva, každoroční inventura celé situace nebo jinými slovy dokument popisující situaci a aktuální trendy. A toto děláme tradičně pro nelegální drogy, navíc jsme v posledních pěti letech dostali od vlády mandát sledovat i situaci v oblasti hazardního hraní. A čím dál tím více se zapojujeme i do oblasti legálních drog, tedy alkoholu a tabáku, protože tyto látky se nedají od těch nelegálních úplně oddělit. 

Co vás k této práci přivedlo? Kdy vás drogy oslovily? 

Mám vystudovanou všeobecnou medicínu a bavila mě epidemiologie. Po škole jsem nastoupil na Okresní hygienickou stanici v Karviné, kde jsem se právě na tu epidemiologii dostal. A to byla polovina devadesátých let, kdy u nás narůstal problém s přílivem heroinu a s injekčním užíváním pervitinu. Severní Morava, Havířov, Karviná, to byla tradičně oblast, kde výskyt pervitinu a jeho injekčního užívání byl vysoký a kde bylo potřeba začít s testováním a zjišťováním výskytu infekčních onemocnění. Začali jsme spolupracovat s kontaktními centry v regionu a udělali jsme v té době myslím jediný výměnný program jehel a stříkaček. Byl koordinován hygienickou stanicí, takže to byl vlastně výměnný program na okresní úrovni. Žihadlo se jmenoval. Pořádali jsme tenkrát hudební akce na téma „drogová nezávislost“, z kterých vzešlo i cédéčko místních kapel. Zkrátka takové aktivity kolem PR a awareness raising, tedy zvyšování povědomí veřejnosti o daném problému. Čili k drogám jsem se dostal přes problémové užívání drog a jeho mapování a výskyt infekcí mezi uživateli. Na konci devadesátých let se začal realizovat projekt PAD – Projekt analýzy dopadů nové drogové legislativy, která zavedla množství větší než malé. Byl jsem součástí úzkého týmu a v roce 2002 jsem se stal vedoucím národního monitorovacího střediska.

Jak vnímáte vývoj protidrogové politiky v České republice? 

Současná česká drogová politika je od revoluce založena na principu ochrany veřejného zdraví a díky tomu se nám vyhnuly epidemie HIV i v době, kdy se u nás v polovině devadesátých let začal šířit heroin. Sice tehdy bylo úmrtí na předávkování poměrně dost, několik desítek lidí ročně umíralo v důsledku předávkování heroinem. Přesto ani tehdy problém nelegálních drog nepřerostl mez, kdy by představoval veřejnozdravotní katastrofu. Takže dá se říci, že česká drogová politika je vlastně úspěch. Svět ji hodnotí jako velmi úspěšnou, rozumnou, vyváženou a pragmatickou. Samozřejmě že v jejím vývoji byly mezníky, jako zavedení a rozšíření substituční léčby nebo rok 1998–1999, kdy se do legislativy zavedlo množství větší než malé, nebo dekriminalizace od roku 2010, které posouvají regulaci alespoň v oblasti konopí k moderním parametrům. Ale že by nastala revoluce, změna paradigmatu, jak regulovat nelegální drogy, to se zase říct nedá.  

Vy jste pracoval na protikuřáckém zákonu, u kterého jste argumentoval ochranou mladistvých…

Ochrana dětí a mladistvých před riziky a negativními vlivy je obecný princip, kdy společnost chrání svou budoucnost. V oblasti návykových látek je to jeden z hlavních prvků regulace, která má za cíl, aby vyvíjející se organismus, osobnost, a hlavně vyvíjející se mozek nebyly vystaveny toxickým vlivům psychoaktivních látek. Je to současně velmi častý argument nebo princip i v oblasti regulace alkoholu a tabáku, tedy snížit dostupnost pro děti a mladistvé, těhotné ženy i jinak zranitelné skupiny populace a řidiče. Ačkoli když se podíváte na škody způsobené alkoholem, v celkovém veřejnozdravotním měřítku jsou největší ve střední a starší generaci. Prostě míra konzumace dospělých přináší ty největší zdravotní škody. A totéž platí i u tabáku. Samozřejmě že ten, kdo se naučí kouřit v dětství nebo v období adolescence, pokračuje dál a riziko kumuluje, takže ochrana dětí a mladistvých je důležitý princip. U nelegálních drog je to trošku něco jiného. Intenzivní užívání nelegálních drog se vyskytuje ve skupině mladých dospělých, zejména těch, kteří intenzivně tráví svůj volný čas v prostředí noční zábavy. To je i téma dnešního semináře: prostředí zábavy a lidí, kteří chodí pařit o víkendech a jsou zvýšeně exponováni všemožným návykovým látkám, legálním i nelegálním. 

Máte představu, co vlastně mladé lidi vede k tomu, aby drogy zkoušeli? Jak si myslíte, že by se tomu dalo vhodným způsobem předejít? 

Říká se, že v naší západní kultuře existuje určitý podíl populace, asi půl procenta, který má zkrátka tendenci ujet na nelegálních drogách – to jsou ti intenzivní, dlouhodobí, závislí uživatelé. A jak už bylo řečeno, lidé užívají drogy ne proto, že jim působí problémy, ale proto, že je v určitých situacích nebo v určité fázi života potřebují nebo že je prostě baví. Nemůžeme čekat, že toto zásadně změníme. Vlivem našich preventivních legislativních intervencí jsme schopni to nějakým způsobem moderovat nebo ovlivnit, ale také to jde vlastní cestou. Sociokulturní vlivy působí bez ohledu na to, co my si myslíme nebo co v drogové politice děláme. Teď to pozorujeme mezi šestnáctiletými. U nich klesají zkušenosti se všemi drogami včetně konopí, týká se to i alkoholu a tabáku. Prostě dnešní náctiletí užívají mnohem méně než stejně stará děcka před pěti deseti lety bez toho, že bychom udělali nějakou zásadní změnu. Drogy už pro ně nejsou tak in, oni tráví svůj volný čas i díky novým technologiím jinak a ve svém volném čase jsou taky díky novým technologiím pod zvýšenou rodičovskou kontrolou. 

...........................................................................................................................
Celý rozhovor si můžete přečíst novém vydání magazínu 
Legalizace č. 46, které nyní najdete v trafikách a v e-shopu Legalmarket.cz. Číslo se zabývá problematikou užívání konopí v těhotenství a při následném rodičovství obecně, o případných rizicích, ale i o jeho prospěšnosti. Dočtete se také něco o MDMA či české psychedelické scéně. Chtěli jste vědět jak dlouho zůstává THC v těle? Nebo co kouří indičtí svatí muži? Stačí otevřít magazín Legalizace a nalistovat správnou stranu.

PŘIPOJENÁ GALERIE


Dále by vás mohlo zajímat…
Viktor Mravčík – Drogová nezávislost

3.2.2018
Rozhovor: Otto Placht

Viktor Mravčík – Drogová nezávislost

24.12.2016
Rozhovor: Jiří Maryško – Všichni jsme z jednoho vrhu

Viktor Mravčík – Drogová nezávislost

21.3.2013
Samir Hauser - Muž na Ritalinu

Viktor Mravčík – Drogová nezávislost

26.4.2012
ŠTEINDLER NA HRAD!


Magazín Legalizace je určen pouze osobám starším 18 let.

Je Vám více než 18 let?

ANO NE

Souhlasem potvrzujete pravdivost své odpovědi a dáváte výslovný souhlas vlastníkovi stránek k ukládání informací na Vašem počítači ve formě "cookie" nebo podobném souboru.
© 2013 Legal Publishing, s.r.o.

© Copyright Legal Publishing, s.r.o. 2018 | | Autorská práva

Vytvořil Goodshape.cz | O webu