45

Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení: V síti aneb zachycen a v chládku

Už jste se někdy ocitli na záchytce? Pokud ano, jistě nebude takový pobyt patřit mezi zážitky, na které byste rádi vzpomínali. Místa to rozhodně nejsou nijak přívětivá. Studené kachlíky a zápach dezinfekce k návštěvě a spočinutí zrovna nelákají.

Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení: V síti aneb zachycen a v chládku
Na záchytku vás nemusí odvést jen policie nebo strážníci. Přivést vás může dokonce zaměstnavatel.

Ale i když tato bohulibá zařízení operují v podmínkách, které jsou v mnoha směrech extrémní, i ona se musí řídit zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy. A protože jejich klienty nejsou jen uživatelé alkoholu, ale i jiných psychoaktivních drog, podívejme se jim v dnešním dílu našeho seriálu společně trochu na zoubek. A držme si přitom palce, aby naše studium záchytných stanic zůstalo do budoucna v rovině co možná teoretické. 

Zákonný rámec

Záchytné stanice protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby, neboť tak zní jejich aktuální plný název (my se ale v našem článku budeme držet tradičního, i když trochu vulgárního, pojmu „záchytka“) jsou aktuálně upraveny v nejširším rozsahu v § 89 a následujících zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Marně byste je tedy hledali v aktuálním znění zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, jako tomu bylo do dne 31. 5. 2017. Tímto legislativním přesídlením bylo napraveno nesystémové vyčlenění záchytek mimo právní předpisy upravující poskytování zdravotních služeb, které bylo naší právní úpravě zhusta vytýkáno, například Veřejným ochráncem práv. A stejně jako při otevření naší první záchytky U Apolináře dne 15. 5. 1951 doc. MUDr. Jaroslavem Skálou jde o institut ryze zdravotnický. Nemá tedy jít o nějaký kriminál za trest, ale z podstaty o instituci pomáhající – byť formou „drsné lásky“.

Komu je vlastně tento institut či instituce určena? Slovy zákona osobám, které vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky (!) nekontrolují své chování a zároveň bezprostředně ohrožují sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, a tuto hrozbu nelze odvrátit jinak. Pojem veřejného pořádku je přitom takzvaným neurčitým právním pojmem, z definice mimořádně subtilním a podléhajícím individuálnímu výkladu ad hoc, který je podřízen duchu doby a osobním dispozicím a rozhledu osoby, která tento výklad činí. S ohledem na obecné ústavní principy musí být takovýto výklad restriktivní a musí šetřit práva a oprávněné zájmy jednotlivých adresátů práva. Jenže šedá je teorie a věčně zelený strom života. Jazykem prostým: při takovémto výkladu se musí orgán moci veřejné držet zpátky a nějaké to motání se po chodníku či zvracení do záhonu petúnií se jako ohrožení veřejného pořádku nekvalifikuje. Pokud však pozvracíte uniformu zasahujícímu policistovi a vzápětí upadnete do tramvajového kolejiště, bůh (v daném případě nejspíše Bakchus) s vámi. Hodnoty alkoholu v krvi nebývají u hospitalizovaných úplně extrémní. Průměrně se pohybují něco málo nad dvěma promile alkoholu. Hodnoty u jiných látek pak nebývají reprezentativní, takže můžete popustit uzdu své fantazii.

Obvyklé sazby za pobyt na záchytce se aktuálně pohybují mezi několika sty a několika tisíci korunami

Chcete-li v popsané situaci předejít odvozu vašeho kamaráda-spolupijana na záchytku, je třeba reagovat promptně a prokázat, že hrozbu „odvrátit jinak“ lze. V první řadě musíte být ve stavu co nejbližším střízlivosti a schopném přesvědčit i na místě (pravděpodobně) zasahující policisty či strážníky a proaktivně takového ovlivněného kamaráda vzít pod svá ochranná křídla. Zavolání taxíku a dostatečně průbojná nabídka na odvoz adepta protialkoholní/protitoxikomanické léčby do bezpečí vám sice může večírek pokazit, ale nejednu citlivou duši před traumatizujícím zážitkem pobytu na záchytce to již zachránilo. Vaší zbraní je asertivita a nabídka kooperace – policisté málokdy touží po špinavé práci a následném papírování (a čištění auta). Nezapomínejte ale, že taková záchrana je pro vás i závazkem. Musíte využít znalosti první pomoci a nést důsledky svého hrdinství s hlavou chladnou a vztyčenou. Nonšalantní vypláznutí bolestného drožkáři za pozvracený taxík nemusí být nejhorším důsledkem. Pověstné zadušení se vyzvracenou tráveninou není sice běžné, ale poslední, co chcete, je být ohlašovatelem nálezu těla mrtvého kamaráda ve vlastním (v horším případě cizím) bytě. Žerty stranou.

Pro pořádek je ale třeba dodat, že na záchytku vás nemusí odvést jen policie nebo strážníci. Přivést vás samozřejmě může i záchranka, vězeňská služba (jste-li v její „péči“) nebo dokonce zaměstnavatel v návaznosti na vaši povinnost podrobit se orientačnímu vyšetření na přítomnost alkoholu a jiných návykových látek – tomuto tématu jsme se v našem seriálu již věnovali (viz Legalizace č. 22).

Na záchytku ale nelze umístit každého. Osoby mladší 15 let a osoby ohrožené na životě selháním základních životních funkcí, v bezvědomí, s neošetřeným zraněním, s masivním krvácením (pár kapek z rozbitého nosu se tedy v tomto smyslu nekvalifikuje) nebo jevící známky onemocnění bezprostředně vyžadujícího péči, kterou nelze poskytnout v záchytné stanici, je třeba předat „standardní“ lékařské péči. Totéž platí, pokud uplyne maximální doba vašeho umístění na záchytce (viz dále) a váš stav se nelepší. V takovém případě vás pravděpodobně čeká delší pobyt v zařízení psychiatrickém.

Celý článek si můžete přečíst na stránkách magazínu Legalizace č. 45, který najdete na novinových stáncích po celé České republice až do 28. 3. 2018. Legalizace se semínkem konopí v příloze je k dostání také v e-shopu Legalmarket.cz. Stáhnout si můžete i elektronickou verzi magazínu nebo si ho za zvýhodněnou cenu předplatit a těšit se na pravidelné dárky a pohodlné dodání až domů.

PŘIPOJENÁ GALERIE


Dále by vás mohlo zajímat…
Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení: V síti aneb zachycen a v chládku

14.12.2015
Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení č. 13: Žalujeme stát

Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení: V síti aneb zachycen a v chládku

10.8.2015
Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení č. 11: Šíření toxikomanie aneb Víte, proč je paragraf tak klikatý?

Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení: V síti aneb zachycen a v chládku

15.6.2016
Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení č. 16: Trestné činy spáchané pod vlivem drog

Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení: V síti aneb zachycen a v chládku

16.11.2016
Jak je to s abstinenčním syndromem u konopí?


Magazín Legalizace je určen pouze osobám starším 18 let.

Je Vám více než 18 let?

ANO NE

Souhlasem potvrzujete pravdivost své odpovědi a dáváte výslovný souhlas vlastníkovi stránek k ukládání informací na Vašem počítači ve formě "cookie" nebo podobném souboru.
© 2013 Legal Publishing, s.r.o.

© Copyright Legal Publishing, s.r.o. 2018 | | Autorská práva

Vytvořil Goodshape.cz | O webu