45

Konopí jako rituál

Konopí je jedním z nejstarších lidských spojenců v rostlinné říši. Po tisíce let bylo po celém světě využíváno jako rituální prostředek k dosažení transcendentních stavů, komunikaci s božstvy a hledání odpovědí na otázky o smyslu lidského života. Na cestě historií ale došlo k tomu, že se náš vztah s touto rostlinou zásadně proměnil. Drogová politika posledních sedmdesáti let oslabila víru v její užitek a změněné stavy vědomí opatřila puncem strachu.

Konopí jako rituál
Imperativem práce s látkami měnícími vědomí musí být vlastní užitek ze zkušenosti v dlouhodobé perspektivě.

Pozoruhodný vliv konopí na lidskou mysl, který je pro řadu kultur mocným a hluboce respektovaným prostředkem k duchovnímu rozvoji, je dnes často démonizován a spojován se vznikem závislosti, nebo naopak zlehčován a zesměšňován. Pro západní medicínu představuje nežádoucí vedlejší účinek, pro nemocné často znepokojivý aspekt jinak nadějné terapie a pro rekreační uživatele může být něčím tak běžným, že o jeho hlubším potenciálu ani neuvažují. Ve světle postupující legalizace a popularizace této byliny je ale načase nahlédnout konopný rauš bez předsudků a s otázkou, jak s ním bezpečně pracovat.

Konopí umocňuje prožívání současného momentu, jelikož zvyšuje fyziologickou kapacitu smyslového vnímání a zároveň uvolňuje psychickou energii, která nám dovoluje ji prožít.

Při hledání informací o účincích konopí na lidskou psychiku se zpravidla setkáváme s heslovitými výčty různých stavů. Kromě typicky uváděných změn v percepci času a prostoru či posílení smyslového vnímání se objevují i prožitky, které si na první prohled protiřečí. Informaci o zlepšení koncentrace a kreativním myšlení následuje varování před poruchami pozornosti; pozvednutí nálady a záchvaty smíchu jsou kladeny vedle paranoidních stavů a úzkosti. Podobně rozporuplné popisy nejenže nevysvětlují základní princip jeho působení, ale zapomínají také zmínit důležité faktory, které povahu celé zkušenosti formují. Než se jim budeme věnovat, pojďme se nejprve podívat na to, co se po užití konopí děje v našem těle. 

Nabitá rovnováha

Prožitek změněného stavu vědomí je podložen širokým spektrem fyziologických procesů. Současné vědecké studie je sice popisují důkladně, ale odděleně, a často zapomínají zohlednit, že všechny tyto procesy společně usilují o nastolení rovnovážného stavu tělesné homeostáze. Konopí není stimulant ani relaxant, ale působí jako obojí současně, což z něj dělá zcela výjimečnou látku. Navozuje hlubší a pomalejší dýchání, které je důsledkem zvýšené činnosti parasympatetického nervového systému, regulujícího stavy spojené s relaxací. Zároveň ale způsobuje také rozšíření plicních kanálků, což vede k rychlejší obnově vzduchu v plicích a zvýšení příjmu kyslíku. Reaguje tak sympatetický nervový systém, zodpovědný naopak za stavy akce a vzrušení. Rozšiřují se cévy a srdce začíná bít rychleji, aby vyrovnalo náhlé snížení krevního tlaku a zajistilo efektivní rozvod okysličené krve po celém těle. Prožitek, který tyto zdánlivě opozitní procesy vyvolávají, je stav naprostého fyzického uvolnění a zároveň duševní bdělosti, který psycholožka a odbornice na konopí Joan Bellová označuje jako „nabitou rovnováhu“ (charged equillibrium).

Díky uvolnění psychického napětí získáváme větší kapacitu vnímat, co se děje v současném momentu. Často proto dochází k prožitku zpomalení času a detailnějšímu pohledu na jinak známý okolní svět. Pozornost se ráda upíná ke smyslům, které jsou díky fyzické relaxaci a kvalitnějšímu „pohonu“ těla citlivější. Obrací se ale také dovnitř, k vlastní osobnosti, a někdy odkrývá i ty touhy, představy a strachy, které jsou z běžného vědomí vytěsněny. Lze se zaměřit na přemýšlení o životních situacích či pracovních úkolech, kde vědomí pomáhá najít nová řešení nebo jasněji porozumět jednání okolí. Povaha této intenzivní koncentrace je ale neutrální a snadno ji lze soustředit i na bezvýznamné činnosti, které představují formu úniku z reality. Právě takové užívání se může změnit v nezdravý psychologický návyk, před kterým je třeba varovat. Jeho vznik přímo ovlivňuje to, jakou máme vnitřní motivaci k užívání konopí a nakolik jsme schopni se stavem změněného vědomí zacházet. Je důležité mít na paměti, že imperativem jakékoli práce s psychoaktivními látkami by vždy měl být vlastní užitek, tedy to, zda zkušenost do našeho života přináší pozitivní a zdravé změny, nebo naopak.

Úzkost, strach a paranoia

Lidé, kteří zkusí konopí a odmítnou ho, tak často činí proto, že si ve stavu plnějšího vědomí připadají zmatení a nesví. Obvykle bezpečný svět, formovaný společenskými normami a zvyky, najednou vyvstává v novém světle. Realita se jeví jaksi jasnější, ale zároveň méně ovladatelná a předvídatelná. Zejména taková mysl, která je zvyklá na nízkou míru impulsů a pevný řád, může reagovat strachem, a protože během intoxikace vnímáme vše mnohem intenzivněji, je důležité ho umět ovládnout. Konopí oslabuje ego a může nám položit otázku, zda je představa, kterou si o sobě vytváříme, skutečně pravdivá. Pakliže v nás tento proces vyvolává obavy, logicky vede k silným pocitům úzkosti, kdy pochybnosti o sobě začneme projektovat i do dění v okolí.

Je načase revidovat náš vztah ke konopí a zaměřit se i na ty stránky, které jsou společensky nepohodlné.

Významným zdrojem paranoidních představ je dle některých psychologů také ilegalita konopí, zejména pokud si během jeho užívání uvědomujeme překračování zákona, což podvědomě prožíváme jako něco špatného. Ve stavu rozšířeného vědomí se pak zejména u lidí, kteří chovají pravidla a názory společnosti v úctě, může objevit strach z přistižení a postihu, případně graduje pocit méněcennosti a provinění. Ilegalita konopí a předsudky vůči němu způsobují vážný psychický stres, jímž trpí zejména nemocní z řad starší generace, kteří by potenciál změněného stavu naopak mohli významně využít k posílení léčebného procesu.

Malý průvodce konopnou galaxií

Konopí může být velmi mocným transformačním nástrojem, který je bezpečný, je-li použit rozumně a efektivně, ale má i svá rizika. Rozhodli jsme se proto spojit rozmanité prvky pocházející z praxe, vědeckých poznatků i rituálů různých spirituálních tradic, které považujeme za klíčové a důležité pro to, aby konopná zkušenost proběhla co nebezpečněji. Nezkušeným uživatelům mohou tyto informace posloužit k tomu, aby se vyhnuli typickým komplikacím, a rekreačním matadorům pak třeba nabídnou nový pohled na oblíbený rituál. 

1.     Záměr

Tím, co by mělo podle vědce Stephena Graye, který ve Spojených státech vede konopné meditace, předcházet samotné zkušenosti, je jasná definice záměru, se kterým se chystáme bylinu užít. Projevíme tím úctu nejen k ní, ale i ke zkušenosti samotné. Záměrem může být například přání lépe poznat sebe sama, vyléčit se, nalézt určité odpovědi či řešení konkrétních situací, ale stejně dobře se může jednat o něco naprosto pohodového, například odpočinek a uvolnění. Je dobré stanovit si pozitivní a krátkou formulaci, která neobsahuje zápory.

Celý článek si můžete přečíst na stránkách magazínu Legalizace č. 45, který najdete na novinových stáncích po celé České republice až do 28. 3. 2018. Legalizace se semínkem konopí v příloze je k dostání také v e-shopu Legalmarket.cz. Stáhnout si můžete i elektronickou verzi magazínu nebo si ho za zvýhodněnou cenu předplatit a těšit se na pravidelné dárky a pohodlné dodání až domů.

PŘIPOJENÁ GALERIE


Dále by vás mohlo zajímat…
Konopí jako rituál

15.8.2017
PsyCare: Psychedelická první pomoc

Konopí jako rituál

6.2.2017
Psychonautická knihovna 14: Opojení je čtvrtý pud

Konopí jako rituál

10.8.2016
Psilocybin: starý klíč s potenciálem otevřít brány psychedelického výzkumu v moderním věku (1.část)

Konopí jako rituál

16.5.2017
Průvodce mikrodávkováním konopí


Magazín Legalizace je určen pouze osobám starším 18 let.

Je Vám více než 18 let?

ANO NE

Souhlasem potvrzujete pravdivost své odpovědi a dáváte výslovný souhlas vlastníkovi stránek k ukládání informací na Vašem počítači ve formě "cookie" nebo podobném souboru.
© 2013 Legal Publishing, s.r.o.

© Copyright Legal Publishing, s.r.o. 2018 | | Autorská práva

Vytvořil Goodshape.cz | O webu