45

Neprůhledné světlo 8: Hustota toku fotonů

Po delší odmlce se na stránky Legalizace vrací oblíbený seriál o umělém osvětlení pro pěstování rostlin. Důvod je prostý – provedl jsem další vlnu testů s pomocí nového spektrofotometru, mírně jsem změnil metodiku a také mám k dispozici mnohem více světel. Vy se tak můžete těšit na řadu nových výsledků, které vám pomohou se mezi světly lépe orientovat.

Neprůhledné světlo 8: Hustota toku fotonů
Kvalita LED modulů se za poslední roky výrazně posunula vpřed.

Když jsem se v roce 2012 rozhodl měřit vlastnosti světelných zdrojů, reflektorů a reflexních stěn a fólií, nezbylo mi nic jiného než si pronajmout vybavenou laboratoř i s obsluhou a veškeré vybavení tam přivézt, sestavit, otestovat a zase odvézt. Tento způsob byl časově i finančně náročný, a navíc mi neumožnil provádět testování v takovém rozsahu, jaký jsem si představoval. Získal jsem nicméně mnoho materiálu, ze kterého jsem čerpal pro předchozí díly tohoto seriálu. Po čtyřech letech jsem se rozhodl v testování pokračovat, a to hned z několika důvodů. Jednak je na trhu řada nových světelných zdrojů, a jednak se dnes častěji používají jiné jednotky, než jaké jsem použil v předcházejícím testování. Abych si testování usnadnil a získal více prostoru na jeho provedení, pořídil jsem si vlastní kalibrovaný spektrofotometr MSC15 od německé firmy Gigahertz-Optik. Investice to nebyla malá, ale umožňuje mi testovat, kdykoli se mi zachce. K tomu jsem si nechal vyrobit počítačem řízené polohovací zařízení, které senzor posouvá při každém měření do stejných pozic, což výrazně zvyšuje přesnost měření.

Co je ve výsledcích nového

V přechozích dílech jsem uváděl dávku fotosynteticky aktivního záření v jednotkách PAR W/m2. Dnes se ale mnohem častěji používá kvantová jednotka μmol/m2s. Tato jednotka vyjadřuje veličinu PPFD (zkratka photosynthetic photon flux density), kterou lze přeložit jako hustota toku fotosynteticky aktivních fotonů. Jelikož se tyto výrazy budou opakovat, ve zkratce je popíšu. Z každého světelného zdroje vylétají fotony, které nesou určité množství světelné energie. Fotony si představte jako barevné kuličky. Některé z kuliček mají barvu, která ovlivňuje fotosyntézu, jiné kuličky mají barvu, která fotosyntézu neovlivňuje. Skupina kuliček, které mají barvu ovlivňující fotosyntézu, jsou fotosynteticky aktivní fotony (zkratka PPF) a nesou světlo o vlnové délce 400–700 nanometrů (oblast PAR). Tyto fotony nás zajímají, protože je rostliny vstřebávají a využívají pro svůj vývoj. Ne všechny fotosynteticky aktivní fotony ale dopadnou na rostliny. Některé dopadnou na podlahu, jiné na stěny a některé se neodrazí od reflektoru správným směrem a rostliny minou.

Abychom zjistili, kolik fotonů dopadne v konkrétním bodě na plochu, musíme je spočítat. K tomu právě slouží spektrofotometr. Když spočítáme fotony dopadající na určitou plochu za konkrétní dobu, zjistíme hustotu fotosynteticky aktivních fotonů (PPFD). Rozhodující je zmíněná délka měření. Ze světelného zdroje totiž vylétají fotony po celou dobu, kdy je zapnuté. Abychom mohli porovnat, kolik fotonů dopadne na konkrétní plochu z různých světelných zdrojů, musíme určit dobu, po kterou budeme měřit. V našem případě je to jedna sekunda. Jednotka μmol/m2s tedy říká, kolik fotosynteticky aktivních fotonů dopadne na jeden metr čtvereční za jednu sekundu. Pokud byste chtěli porovnat nové výsledky se starými, jednotky watt/m2 se dají na μmol/m2s přepočítat. Online převodník najdete na adrese www.egc.com

Během slunečného letního dne naměříte na slunci okolo 2000 μmol/m2s. Pokud se v ten samý den zatáhne, naměříte pouze okolo 200 μmol/m2s.

Teď už tedy víte, jaké jednotky budu dále používat a co znamenají. Teď vám ještě řeknu, jaké hodnoty jsou vhodné pro konkrétní typy pěstování. Tabulka ukazuje, jaké jsou optimální hodnoty PPFD v μmol/m2s při použití umělého osvětlení. Mohlo by vás zajímat, že během slunečného letního dne naměříte na slunci okolo 2000 μmol/m2s. Pokud se v ten samý den zatáhne, naměříte na stejném místě pouze okolo 200 μmol/m2s. Naskenujte si QR kód a podívejte se, jak funguje polohovací zařízení se spektro-fotometrem.

Poslední novinkou v měření je polohovací systém. Abych co nejlépe simuloval reálné podmínky v pěstírně, umístil jsem spektrofotometr do pěstebních stanů o rozměrech 100 x 100 x 200 cm, 120 x 120 x 200 cm a 120 x 240 x 200 cm. Spektrofotometr jsem umístil na zmíněné polohovací zařízení, které se na můj povel přesunulo do předem určených bodů, ve kterých jsem opakovaně prováděl měření, a výsledky jsem zaznamenával do tabulky. Tabulku jsem pak převedl do grafů. Úroveň PPFD v různých částech plochy poznáte podle barevné škály. Jak polohovací zařízení funguje, se můžete podívat na mém webu nebo naskenovat QR kód na obrázku s videem. 

Celý článek si můžete přečíst na stránkách magazínu Legalizace č. 45, který najdete na novinových stáncích po celé České republice až do 28. 3. 2018. Legalizace se semínkem konopí v příloze je k dostání také v e-shopu Legalmarket.cz. Stáhnout si můžete i elektronickou verzi magazínu nebo si ho za zvýhodněnou cenu předplatit a těšit se na pravidelné dárky a pohodlné dodání až domů.

PŘIPOJENÁ GALERIE


Dále by vás mohlo zajímat…
Neprůhledné světlo 8: Hustota toku fotonů

7.7.2011
Neprůhledné světlo – 2. díl

Neprůhledné světlo 8: Hustota toku fotonů

2.11.2011
Neprůhledné světlo – 3. díl

Neprůhledné světlo 8: Hustota toku fotonů

5.1.2012
Neprůhledné světlo – 4. díl

Neprůhledné světlo 8: Hustota toku fotonů

26.4.2011
Neprůhledné světlo – 1. díl


Magazín Legalizace je určen pouze osobám starším 18 let.

Je Vám více než 18 let?

ANO NE

Souhlasem potvrzujete pravdivost své odpovědi a dáváte výslovný souhlas vlastníkovi stránek k ukládání informací na Vašem počítači ve formě "cookie" nebo podobném souboru.
© 2013 Legal Publishing, s.r.o.

© Copyright Legal Publishing, s.r.o. 2018 | | Autorská práva

Vytvořil Goodshape.cz | O webu