45

Ibogain vs. závislost = RESET

Když v roce 1962 hledal mladý, na heroinu závislý Howard Lotsof něco, čím by se sjel, podstrčil mu jeho kamarád (údajně chemik) bílý prášek – vyextrahovaný ibogain. Howard, který by si býval „dal cokoli“, prožil velmi nepříjemnou noc a dle slov svých kolegů „se k ibogainu nikdy vrátit nehodlal“. Jaké asi bylo jeho překvapení, když ráno zjistil, že nepociťuje abstinenční příznaky, které by ho jinak rychle donutily sehnat si další dávku heroinu?

Ibogain vs. závislost = RESET

Iboga

Ibogain (12-methoxyibogamin) je alkaloid z rodiny tryptaminů, který se extrahuje z kůry kořene středo-západoafrických keřů jako Tabernanthe iboga, Voacanga africana a Tabernaemontana undulana, vyskytujících se především v deštném pralese v Gabonu. Zatímco v některých státech západní civilizace je nelegální, v Africe je užíván některými tradičními kmeny v rámci spirituálních praktik (bwiti) jako posvátný iniciační nástroj už tisíce let. Iboga se obvykle řadí mezi psychedelika, což bychom mohli označit za lehce zavádějící. Ve vyšších dávkách podněcuje stav podobný snění, mnozí prožívají i vizuální vjemy, neplatí to však pro každého, zkušenosti se liší. Na ibogainové konferenci před dvěma lety v Mexiku zaznělo, že by se mezi psychedelika řadit neměla. Důvodů je hned několik – na psychedelika neobvykle silný fyzický prožitek a především odlišná farmakologie. Ta souvisí i s problematickým právním ukotvením psychedelik (vyjma ketaminu, jenž má přiznané léčebné využití), které by mohlo podnítit další státy ke klasifikaci v současnosti neklasifikované ibogy. 

Závislost jako nemoc duše

Doktor Gábor Maté je kanadský expert na závislosti, který v minulosti působil v nejednom centru, kde se léčí nejrůznější problémy za pomocí přírodních medicín, jako jsou ayahuasca, iboga a další. Podle Matého se závislost projevuje pocitem touhy, jejíž ukojení přináší dočasné uspokojení, úlevu, potěšení a je vyhledáváno i přes negativní dopady aktivního užívání, a to s vědomím, že už není tak jednoduché přestat. Taková definice se může vztahovat nejen k užívání látek měnících vědomí, ale i k mnohým tendencím lidského chování, jako jsou sex, jídlo, nakupování, televize, internet a mnoho dalších. Maté také uvádí, že důležitější než vědět, na čem a jak dlouho jste závislí, je dopátrat se odpovědí na otázky „Co se vám na tom líbí? Co vám užívání v tom krátkém měřítku dává, že se k němu vracíte?“ – a dodává, že odpovědi jsou povětšinou shodné: „Pomáhalo mi to uniknout emocionální bolesti… vypořádat se stresem… dodávalo mi to klid v duši… pocit spojení s ostatními… pocit kontroly.“ 

Léčba ibogainem v nemedicínském prostředí bez odborného dohledu a bez doprovodu vhodné psychosociální péče může být nebezpečná až smrtelná.

Pravdou je, že současným přístupům v rámci léčby závislostí chybí nástroj, který by terapeutům umožnil dosáhnout k jádru problému. „Léčíme závislost jako symptom a zapomínáme přitom na bolest, která se nachází pod povrchem. Namísto zaměření se na příčinu jsme se zasekli na řešení následků, čímž jsme nevědomky odsoudili mnoho lidí k nekonečným cyklům utrpení,“ vysvětluje Gábor Maté. Jenže dopracovat se k jádru potíží, k původnímu emocionálnímu traumatu, to znamená léta psychoterapie, a ani ta nezajistí, že se člověk spolu s terapeutem příčiny potíží zdárně dopátrá. Obecně jsou šance na kompletní vyléčení duševních onemocnění dost mizivé. A tady přicházejí na řadu psychedelika a přístupy, které nepotlačují symptomy, ale dokážou se jádra problému dotknout, a ať už jemně nebo drsně, obšírně či napřímo předhodí člověku, co je třeba vytáhnout a zpracovat. To mnohdy není příjemné a někdy to i psychicky „bolí“. Existují různé způsoby, jak můžeme zkusit pochopit vzorce chování, na které jsme si v průběhu let navykli – a mezi ně patří i různé druhy závislostí. Někdo tedy preferuje jógu a meditace, jiní volí psychoterapii nebo jiné přístupy, odvážnější berou psychedelika a někteří se směrem vlastního poznání třeba nikdy nevydají. Nicméně kdo chce, cestu si vždycky najde. 

Ideální nástroj k léčbě závislostí?

Obecně vědecké výzkumy poukazují na schopnost psychedelik pozitivně ovlivnit průběh léčby závislostí. Ať už se jedná o LSD, psilocybin, ayahuasku či nejrůznější formy DMT, uvědomění, které psychedelika mohou přinést, bývá mnohdy posledním potřebným vhledem k tomu, abychom s užíváním přestali. V průběhu psychedelické zkušenosti totiž nemůžete sami sobě lhát. Jak už bylo zmíněno na začátku, ibogain se od ostatních psychedelik liší, protože se kromě „vnitřní introspekce“ zaměřuje i na biochemické problémy, které rehabilitace ani zaběhlé programy nejsou schopny podchytit (ty jsou pravděpodobně spojené s fyzickou náročností zkušenosti). Podle všeho se podílí na obnovení správné funkce serotoninových a dopaminových receptorů, které jsou spojené se závislostí na opioidech i jiných návykových drogách. Což souvisí s těžko uvěřitelnou, doposud vědecky neprobádanou schopností ibogainu výrazně snížit či zcela odstranit fyzické abstinenční příznaky, jako jsou zvracení, pocení a bolesti, které jsou obvykle s odvykáním opiátů spojeny. Ibogain podporuje schopnost mozku produkovat GDNF, růstový faktor, který podporuje neuroplasticitu a neuroregeneraci. To umožňuje změnit zaběhlé struktury a podporuje nový růst, který se pro mnoho lidí nezdál reálný před jejich zkušeností s ibogainem. Pozitivně se jeví i právě probíhající studie v Mexiku zaměřené na závislosti na metamfetaminu. Právě tato forma léčby by mohla být nadějí pro tisíce lidí závislých na pervitinu v naší zemi.

Celý článek si můžete přečíst na stránkách nového čísla magazínu Legalizace, které najdete na novinových stáncích po celé České republice. Legalizace se semínkem konopí v příloze je k dostání také v e-shopu Legalmarket.cz. Stáhnout si můžete i elektronickou verzi magazínu nebo si ho za zvýhodněnou cenu předplatit a těšit se na pravidelné dárky a pohodlné dodání až domů.

PŘIPOJENÁ GALERIE


Dále by vás mohlo zajímat…
Ibogain vs. závislost = RESET

26.4.2011
Dana Beal: léky, ne války

Ibogain vs. závislost = RESET

25.2.2014
Tip na knihu: Ibogain - Klíč k uzdravení

Ibogain vs. závislost = RESET

11.11.2015
Drogy jako rituál

Ibogain vs. závislost = RESET

23.7.2015
DROGY JAKO LÉK?


Magazín Legalizace je určen pouze osobám starším 18 let.

Je Vám více než 18 let?

ANO NE

Souhlasem potvrzujete pravdivost své odpovědi a dáváte výslovný souhlas vlastníkovi stránek k ukládání informací na Vašem počítači ve formě "cookie" nebo podobném souboru.
© 2013 Legal Publishing, s.r.o.

© Copyright Legal Publishing, s.r.o. 2019 | | Autorská práva

Vytvořil Goodshape.cz | O webu