44

Agent Provocateur aneb všichni někdy předstíráme

Použití utajeného agenta. To je vyšetřovací a zjišťovací technika obestřená pro veřejnost závojem tajemna. Většina z nás se s ní setká leda v románu nebo thrilleru zahraniční provenience. Je kontroverzní, obávaná a lze říci, že i nenáviděná zdaleka ne pouze skutečnými zločinci.

Agent Provocateur aneb všichni někdy předstíráme

Má takový institut vůbec místo v právním řádu České republiky? Kdy, jaký orgán a za jakých podmínek proti vám vůbec může agenta nasadit? Zatímco první otázka má povahu spíše filosofickou, ta druhá je ryze praktická a již její formulace napovídá, že podle platné a účinné právní úpravy agenta za jistých podmínek nasadit lze. A zatímco na první otázku vám autor odpověď dávat nehodlá, na té druhé tentokrát vystavíme většinu dnešního článku.

Nasazení agenta

Z právního hlediska musíme přísně odlišovat mezi použitím agenta podle trestního řádu, tedy zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, od jiných forem takovéhoto postupu – například mystery shoppingu České obchodní inspekce podle zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, nebo třeba prověřování porušení zákazu diskriminace Veřejným ochráncem práv (tedy takzvaným ombudsmanem). Soustředíme-li se protentokrát na úpravu trestněprávní, formálně řeší použití agenta ponejvíce ustanovení § 158e trestního řádu a zčásti rovněž ustanovení § 384 odst. 5 trestního řádu. Tuto úpravu přinesla do trestního řádu jeho novela č. 265/2001 Sb., předložená Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky jako vládní návrh zákona v roce 2000. Tato novela nabyla účinnosti dne 1. 1. 2002. Pro historickou preciznost, předkladatelem byla vláda Miloše Zemana, jejímž ministrem spravedlnosti byl nejdříve Otakar Motejl (do října 2000), později Jaroslav Bureš, a ministrem vnitra nejdříve Václav Grulich (do dubna 2000), později Stanislav Gross. Do té doby upravoval použití agenta zákon o Policii České republiky, což bylo na přelomu tisíciletí vyhodnoceno jako nesystémové. S přihlédnutím k policejním postupům, jichž jsme prostřednictvím médií zejména v posledních měsících svědky, jeví se přesunutí tohoto institutu pod bližší systematickou kontrolu soudů a státních zastupitelství jako racionální, byť na první pohled možná trochu banální a kosmetická volba. Prostřednictvím dalších novelizací byl tento institut dále precizován, a to zejména novelou č. 1235/2008 Sb., ale podrobnosti těchto změn jsou natolik suchopárné, že by nás otrávily již v úvodu článku, což si autor zajisté nemůže dovolit.

Agent nesmí vzbudit úmysl spáchat trestný čin. 

Začněme orgány, které mohou agenta nasadit. Sem patří nejen policie, ale i GIBS, to jest Generální inspekce bezpečnostních sborů. Ani jeden ze jmenovaných orgánů tak ale nemůže učinit jen o své vůli. K nasazení agenta je třeba povolení Vrchního soudu, pod který policejní orgán spadá. Tedy buď Vrchního soudu v Praze, či Vrchního soudu v Olomouci (více jich v České republice nemáme), a to na návrh vrchního státního zástupce. Laskavý čtenář jistě uzná, že to už máme celou řadu lidí, kteří o nasazení agenta nutně musí vědět. Ti ovšem představují nejen pojistku zákonnosti celého procesu a nástroj kontroly nad dodržováním souvisejících právních předpisů, ale i bezpečnostní riziko, respektive potenciální příčinu úniku informací. Hlavně ve státě, kde se slovy klasika „všechno vykecá“ a kde díky únikům z policejních spisů mají čerstvé a podrobné zprávy o některých vyšetřováních novináři a jiné zainteresované subjekty dříve než dozorující státní zástupci.

Celý článek najdete v Legalizaci č. 44. Magazín je k dostání rovněž s feminizovaným semínkem Wappa v příloze. Těšit se můžete také na rozhovor s Rickem Doblinem, bojovníkem za psychedelickou renesanci. Jak probíhá samoléčba konopím v Čechách? Rovnou za nosem aneb Studium konopí podle vůně. Hrozí ayahuasce vyhynutí? Nechybí svědectví z ceremonie s nejsilnějším přírodním psychedelikem 5-MeO-DMT.

Legalizace je k dostání také v e-shopu Legalmarket.cz. Stáhnout si můžete i elektronickou verzi magazínu nebo si ho za zvýhodněnou cenu předplatit a těšit se na pravidelné dárky a pohodlné dodání až domů.

PŘIPOJENÁ GALERIE


Dále by vás mohlo zajímat…
Agent Provocateur aneb všichni někdy předstíráme

26.10.2015
Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení č. 12: Donucovací prostředky aneb Okurková sezóna a jiné nakládačky

Agent Provocateur aneb všichni někdy předstíráme

10.8.2015
Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení č. 11: Šíření toxikomanie aneb Víte, proč je paragraf tak klikatý?

Agent Provocateur aneb všichni někdy předstíráme

14.12.2015
Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení č. 13: Žalujeme stát

Agent Provocateur aneb všichni někdy předstíráme

15.6.2016
Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení č. 16: Trestné činy spáchané pod vlivem drog


Magazín Legalizace je určen pouze osobám starším 18 let.

Je Vám více než 18 let?

ANO NE

Souhlasem potvrzujete pravdivost své odpovědi a dáváte výslovný souhlas vlastníkovi stránek k ukládání informací na Vašem počítači ve formě "cookie" nebo podobném souboru.
© 2013 Legal Publishing, s.r.o.

© Copyright Legal Publishing, s.r.o. 2019 | | Autorská práva

Vytvořil Goodshape.cz | O webu