41

Jak komunikovat s orgány č. 22: A kouř se krátí

Těžko jste tomu mohli v posledních měsících uniknout. Parlament nám nachystal radikální změnu právní úpravy týkající se nejen kouření a jiného požívání všech tabákových výrobků a alkoholu, ale také řady dalších látek omamných, psychotropních i jiných. Tím je zároveň řečeno, proč by měl tento zákon zajímat i ty milovníky konopí, kteří tabáku a alkoholu nijak neholdují. V nejlepší tradici našich suchopárných textů si níže shrneme něco málo o této nové právní úpravě a vyzdvihneme některé její slabiny, zčásti již medializované. Musíme spěchat, protože změna je účinná již od 31. 5. letošního roku.

Jak komunikovat s orgány č. 22: A kouř se krátí

Co se vlastně mění

Z pohledu právně-technického jde o změnu vcelku převratnou. Namísto přeci jen obvyklejší pouhé úpravy zákona stávajícího, již pětkrát novelizovaného č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, přistoupil zákonodárce k vytvoření zákona zcela nového. Ten zpracovala a připravila vláda prostřednictvím ministerstva zdravotnictví a po svém schválení byl publikován pod č. 65/2017 Sb. a označením

Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Již jeho struktura bude ale znalcům stávající právní úpravy povědomá. Kromě obvyklých ustanovení obsahuje tento zákon úpravu omezení dostupnosti nejen alkoholu a tabákových výrobků, ale i kuřáckých pomůcek, „bylinných výrobků určených ke kouření“ (které klade prakticky na roveň výrobkům tabákovým) a elektronických cigaret, další omezení užívání návykových látek, vyšetření jejich přítomnosti, některé otázky související s prevencí a léčením závislostí, protidrogovou politiku a samozřejmě úpravu přestupků a jiných správních deliktů. V praxi je tak úprava původnímu zákonu relativně obdobná.

Uvidíte-li v dohledu školu či jiné obdobné zařízení, měli byste to típnout. 

Dílčích novinek je ovšem celá řada. Tou nejmedializovanější a většinou společnosti (78 %) údajně žádanou je podstatné rozšíření zákazu kouření. Nový zákon zavádí úplný zákaz kouření ve všech veřejně přístupných vnitřních prostorech včetně restaurací, divadel, kin, sportovních hal, na zastávkách veřejné dopravy (které zákon sám definuje) bez ohledu na to, zda jsou kryté či nikoli, v zoologických zahradách krom k tomu vyhrazených míst a podobně. Není-li to v zákoně výslovně uvedeno, nepomohou vám ani zvláště zřízené kuřárny, neboť ty bez takovéhoto explicitního ustanovení mají provozovatelé dotyčných zařízení zřizovat zakázáno. Zákaz je prostě zákaz.

Další podstatnou novinkou, která může v praxi působit značné problémy, je oprávnění obcí zakázat ve vymezených místech nejen konzumaci alkoholu, ale v blízkosti škol a jiných prostor vyhrazených pro aktivity osob mladších 18 let i kouření, a to i elektronických cigaret. S ohledem na obecně nedostatečnou publikaci takovýchto místních předpisů nejspíš řada turistů a osob cestujících (tak jako autor článku) po nejrůznějších koutech vlastí českých utrpí v budoucnu nejedno nepříjemné jednání s městskou policií právě z tohoto důvodu.

Lze tedy jen doporučit: uvidíte-li v dohledu školu či jiné obdobné zařízení, měli byste to típnout. Na stranu druhou, budete-li do případného sporu chtít investovat svůj čas a prostředky, nejsou vaše šance jej uhrát vůbec špatné. Samozřejmě za podmínky, že se nejedná o vaši domovskou obec (tj. trvalé či faktické bydliště).

Zajímavostí je, že i když se stejná pravidla uplatní i na elektronické cigarety a vodní dýmky, mají tato pravidla určité výjimky. Co by to nakonec bylo za pravidlo, pokud by se od něj nedalo ve vhodné situaci odchýlit. Vodní dýmku si tak stále můžete dát i v „zařízení stravovacích služeb“ (například čajovně, baru atp., umožňuje-li to jejich provozovatel), elektronickou cigaretu navíc i v otevřených prostorách zoologických zahrad. Naopak výše zmiňované „bylinné výrobky určené ke kouření“ mají v tomto směru zcela stejný režim jako běžné tabákové výrobky.

Celý článek najdete v Legalizaci č. 41. Magazín je k dostání v
e-shopu Legalmarket.cz nebo ke stažení v elektronické podobě.

Aktuální číslo seženete v trafikách po celé České republice. Časopis si můžete za zvýhodněnou cenu 42 Kč také předplatit.

PŘIPOJENÁ GALERIE


Dále by vás mohlo zajímat…
Jak komunikovat s orgány č. 22: A kouř se krátí

10.4.2017
Jak komunikovat s orgány č. 21: Vyrostlo to samo!

Jak komunikovat s orgány č. 22: A kouř se krátí

27.1.2017
Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení č. 19: Zločincem rychle a snadno

Jak komunikovat s orgány č. 22: A kouř se krátí

4.5.2017
Jak si vymazat závislost z hlavy

Jak komunikovat s orgány č. 22: A kouř se krátí

17.2.2017
Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení č. 20: Co si kdo navaří... aneb o druzích trestů


Magazín Legalizace je určen pouze osobám starším 18 let.

Je Vám více než 18 let?

ANO NE

Souhlasem potvrzujete pravdivost své odpovědi a dáváte výslovný souhlas vlastníkovi stránek k ukládání informací na Vašem počítači ve formě "cookie" nebo podobném souboru.
© 2013 Legal Publishing, s.r.o.

© Copyright Legal Publishing, s.r.o. 2017 | | Autorská práva

Vytvořil Goodshape.cz | O webu