40

Vejdi a neuškoď 2. díl: Příprava na výlet aneb SETTING

Jednou z hlavních zásad vědomého užívání drog je důkladné promyšlení settingu, to znamená prostředí, kde zvolenou substanci užiju. Co všechno je třeba zvážit, jak se vyhnout bad tripu a proč je lepší na psychedelickém festivale psychedelika nebrat, nám v tomto díle přiblíží Aneta, která vychází z osobní dvacetileté zkušenosti s různými látkami měnícími stavy vědomí.

Vejdi a neuškoď 2. díl: Příprava na výlet aneb SETTING

Čistě modrá obloha, zpěv ptáků, konec jara. Aneta v mystickém opojení pomalu schází po mírném úbočí kopce, na jehož vrcholu se rozkládá zřícenina středověkého hradu. Po chvíli se ocitá před nenápadnou jeskyní s písčitým vstupem, na který dopadají hřejivé paprsky odpoledního slunce. Něco jí vábí lehnout si do písku, zavřít oči a nechat se unášet světlem, barvami a zvuky okolo.

Jakoby vedená nějakou vyšší silou pomalu ulehá na záda před jeskyni a cítí, jak se její tělo vpíjí do země, jak srůstá s pískem, hlínou, kameny a kořeny stromů. Ví, že právě v této chvíli ji Matka Příroda přijímá do svého lůna, ukazuje jí, že je přirozenou a neoddělitelnou součástí všeho okolo, celého vesmíru. Je to povznášející a nepopsatelně krásný stav.

Účinky drogy nezávisí jenom na chemickém složení dané látky, ale také na osobním nastavení jednotlivce a na prostředí, ve kterém je užita.

Dva měsíce poté leží Aneta opět venku na zemi. Je léto. Možná zase svítí slunce, možná ne, to Aneta nevnímá ani neřeší. Rozhodně jí žádné paprsky ani nic jiného nezahřívá. Naopak, je roztřesená strachem a úzkostí. Neví, co se s ní děje, neví, kde je a co bude dál. Ta hrůza je tak všeprostupující, že jí brání přemýšlet i mluvit.

Trochu se zvedne na loktech. Široko daleko nevidí nic než řady keřů, nekonečné pláně s vinnou révou. Před ní i za ní je úzká cestička, po které před pár minutami (nebo hodinami?) vystrašená chvíli utíkala, až zjistila, že se asi motá pořád v kruhu. Nikdy se odsud už nedostanu, myslí si, a zoufale se zase složí k zemi. Skoro nemůže dýchat. Je jí strašně zle.

Jak bystrý čtenář Legalizace jistě uhodl, v obou těchto situacích byla Aneta pod vlivem látky měnící stav vědomí. V obou případech šlo o stejnou látku, LSD, v přibližně stejné dávce. Přesto to byly dvě diametrálně odlišné zkušenosti. Na jedné straně krásný mystický zážitek, který i nyní, s dvacetiletým odstupem, Aneta považuje za významný přechodový rituál ve svém životě dospívající dívky, a na straně druhé odpoledne plné hrůzy, při vzpomínce na něž se vždy otřese odporem. Co způsobilo ten rozdíl, když do stejného krevního oběhu a do stejné nervové soustavy vstoupila chemicky totožná látka?

Stejná droga, jiný výlet

Cesta na zříceninu byl podle vyprávění Anety pečlivě připravený podnik, „dobře naplánované dobrodružství“, jak říká. Ve čtyřčlenné partě se na tento výlet připravovali delší dobu a přistupovali k tomu s nejvyšší opatrností, protože to byla pro všechny první zkušenost se silným psychedelikem.

ZAPOJTE SE DO PSANÍ TOHOTO SERIÁLU! 

V tomto seriálu vycházíme z příběhů vás, čtenářů. Podělte se s námi o svoje zkušenosti s vědomým užíváním drog. Stačí, když kontaktujete autora seriálu na e-mailu nepustil@narativ.cz a domluvíte si s ním konkrétní formu, jak do serálu přispět. Děkujeme!  

Celý článek najdete v Legalizaci č. 40. Magazín je k dostání v
e-shopu Legalmarket.cz nebo ke stažení v elektronické podobě.

Aktuální číslo seženete v trafikách po celé České republice. Časopis si můžete za zvýhodněnou cenu 42 Kč také předplatit.

 

PŘIPOJENÁ GALERIE


Dále by vás mohlo zajímat…
Vejdi a neuškoď 2. díl: Příprava na výlet aneb SETTING

8.2.2017
Vejdi a neuškoď 1. díl: Užít, využít, prožít (a přežít)

Vejdi a neuškoď 2. díl: Příprava na výlet aneb SETTING

13.4.2017
Balíček „Appleberry“ k předplatnému magazínu Legalizace

Vejdi a neuškoď 2. díl: Příprava na výlet aneb SETTING

2.1.2017
10 nejlepších článků roku 2016

Vejdi a neuškoď 2. díl: Příprava na výlet aneb SETTING

12.4.2017
Věda, mystika a psychedelika


Magazín Legalizace je určen pouze osobám starším 18 let.

Je Vám více než 18 let?

ANO NE

Souhlasem potvrzujete pravdivost své odpovědi a dáváte výslovný souhlas vlastníkovi stránek k ukládání informací na Vašem počítači ve formě "cookie" nebo podobném souboru.
© 2013 Legal Publishing, s.r.o.

© Copyright Legal Publishing, s.r.o. 2017 | | Autorská práva

Vytvořil Goodshape.cz | O webu