39

Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení č. 20: Co si kdo navaří... aneb o druzích trestů

Vraťme se projednou k samým základům problematiky trestního práva a správního trestání. Jakým rizikům čelíme, pokud tyto právní normy porušíme? Na první pohled jednoduchá otázka, která se však překvapivě komplikuje při bližším pohledu na příslušná ustanovení dotčených zákonů. Zkusme se vrátit k suchopárným základům právní teorie, rozdělme si tresty do kategorií a srovnejme si co nejstručnější formou jejich úpravu v obou právních odvětvích.

Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení č. 20: Co si kdo navaří... aneb o druzích trestů

Nejprve si určeme, jaké zákony se této problematiky týkají. V oblasti trestního práva najdeme „tresty“ jako jeden z typů takzvaných trestních sankcí upraven v § 52 a následujících, zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákon“). Ne, že by ostatní zákony trestního práva neměly k problematice trestů co dodat, ale necháme-li stranou výjimky týkající se osob mladších 18 a zejména 15 let a osob právnických (tj. například obchodních společností), vystačíme si co do obecné problematiky trestů s tímto zákonem.

Složitější situace je u přestupků. Dosavadní zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „starý zákon o přestupcích“), bude od 1. 7. letošního roku 2017 nahrazen novým zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „nový zákon o přestupcích“). Zatímco starý zákon o přestupcích označuje tresty v § 11 a následujících pouze jako „sankce“, nový zákon o přestupcích hovoří v § 35 a následujících o „správních trestech“. Jaký je v tom rozdíl? Jen terminologický.

Buďte vždy obezřetní.

Vynecháme přitom tři méně praktické tresty, a to ztrátu čestných titulů nebo vyznamenání, ztrátu vojenské hodnosti a vyhoštění, které pro běžný život nejsou zejména v souvislosti s drogovými delikty příliš zajímavé. A stranou necháme i úpravu upuštění od potrestání, ukládání trestů vedle sebe a samostatně, úpravu trestního rejstříku a podobné související otázky. Ne snad, že by nebyly zajímavé, ale těžko bychom se s nimi do našeho obvyklého formátu vešli.

Protože při vyslovení A by mělo zaznít i B, nemůžeme alespoň stručně nezmínit institut takzvaných „ochranných opatření“. Tato opatření jsou trestům postavena na roveň. A obdobná je ve všech třech zákonech i povaha ochranných opatření. Nejde formálně vzato o trest, nicméně účel trestu a ochranného opatření je obdobný.

Ochranné opatření přitom lze udělit i osobě, která za trestný čin či přestupek neodpovídá, a dokonce i osobě, která vůbec není pachatelem (v případě zabrání věci). Naproti trestu je však ochranné opatření ukládáno spíše v krajních případech, nemělo by se s ním spojovat takové společenské stigma a i svou intenzitou by měly do života odsouzeného zasahovat relativně méně. Tolik teorie. Podrobně se ale vrátíme k ochranným opatřením až v některém z dalších dílů našeho seriálu.

Napomenutí a zveřejnění rozhodnutí o přestupku

Jde o dva tresty specifické pro řízení o přestupcích. Napomenutí nelze ukládat společně s peněžitým trestem a jeho obsahovým náležitostem napomenutí se věnuje až nový zákon o přestupcích, který ukládá správnímu orgánu upozornit pachatele na možné důsledky jeho jednání, pokud se bude přestupku dopouštět i v budoucnu.

Celý článek najdete v Legalizaci č. 39. Magazín je k dostání v
e-shopu Legalmarket.cz nebo ke stažení v elektronické podobě.

Aktuální číslo seženete v trafikách po celé České republice. Časopis si můžete za zvýhodněnou cenu 42 Kč také předplatit.

 

PŘIPOJENÁ GALERIE


Dále by vás mohlo zajímat…
Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení č. 20: Co si kdo navaří... aneb o druzích trestů

11.3.2016
Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení č. 15: Konopí a rodičovství

Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení č. 20: Co si kdo navaří... aneb o druzích trestů

27.1.2017
Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení č. 19: Zločincem rychle a snadno

Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení č. 20: Co si kdo navaří... aneb o druzích trestů

26.2.2015
Já bych ty alkoholy zakázala …aneb o prohibici

Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení č. 20: Co si kdo navaří... aneb o druzích trestů

15.6.2016
Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení č. 16: Trestné činy spáchané pod vlivem drog


Magazín Legalizace je určen pouze osobám starším 18 let.

Je Vám více než 18 let?

ANO NE

Souhlasem potvrzujete pravdivost své odpovědi a dáváte výslovný souhlas vlastníkovi stránek k ukládání informací na Vašem počítači ve formě "cookie" nebo podobném souboru.
© 2013 Legal Publishing, s.r.o.

© Copyright Legal Publishing, s.r.o. 2017 | | Autorská práva

Vytvořil Goodshape.cz | O webu