33

Klinická studie prokázala, že THCV potlačuje některé psychoaktivní účinky THC

V odborném časopise Journal of Psychopharmacology byly v listopadu zveřejněny výsledky dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, křížové pilotní studie, jejíž autoři se zabývali působením THCV na kognitivní, psychologické a fyziologické účinky THC u deseti zdravých mužských dobrovolníků.

Klinická studie prokázala, že THCV potlačuje některé psychoaktivní účinky THC

Odborníci na psychofarmakologii z londýnské univerzity King’s College vycházeli z dřívějších prací, podle nichž dokáže tetrahydrokanabivarin (THCV) stejně jako CBD potlačovat psychoaktivní účinky THC (a zároveň má vlastní terapeutické účinky). Tým pod vedením Dr. Zerrin Atakanové podával subjektům orálně 10 mg THCV anebo placebo po dobu pěti po sobě jdoucích dní, načež jim byl pátý den nitrožilně aplikován 1 mg THC. V abstraktu se dočteme, že „THCV byl dobře tolerován a subjektivně byl nerozpoznatelný od placeba. Co se týče THC, v takto malém množství nijak výrazně neovlivnil krátkodobou paměť, nevyvolal paranoiu ani psychotické projevy, přesto měl výrazné intoxikační účinky – zvýšený srdeční tep, zpožděnou reakci na verbální podněty a vyšší výskyt intruzivních myšlenek (vtíravých a opakujících se myšlenek – často negativních – pozn. redakce).“ Porovnání působení placeba a THCV na intoxikační účinky THC přineslo podle autorů relativně protichůdné výsledky: první dva účinky THC byly aplikací THCV inhibovány, zatímco třetí byl naopak znásoben. Samotní účastníci uvedli, že ze subjektivního pohledu bylo působení THC po aplikaci THCV mírnější.

Zdroj: www.ncbi.nlm.nih.gov


Dále by vás mohlo zajímat…
Klinická studie prokázala, že THCV potlačuje některé psychoaktivní účinky THC

14.10.2013
IACM Zpravodaj - Věda: Konopný výtažek nenarušuje kognitivní schopnosti, tvrdí dlouhodobá studie

Klinická studie prokázala, že THCV potlačuje některé psychoaktivní účinky THC

13.11.2013
IACM Zpravodaj - Věda: Podle otevřené klinické studie THC omezuje rozčilení a agresívní chování u pacientů s těžkou demencí

Klinická studie prokázala, že THCV potlačuje některé psychoaktivní účinky THC

15.10.2013
IACM Zpravodaj - Věda: dlouhodobé užívání konopí je spojeno s lepším zdravotním stavem než dlouhodobé užívání tabáku

Klinická studie prokázala, že THCV potlačuje některé psychoaktivní účinky THC

22.12.2013
IACM Zpravodaj - Věda: Konopí zlepšuje symptomy Crohnovy choroby, tvrdí placebem kontrolovaná studie


Magazín Legalizace je určen pouze osobám starším 18 let.

Je Vám více než 18 let?

ANO NE

Souhlasem potvrzujete pravdivost své odpovědi a dáváte výslovný souhlas vlastníkovi stránek k ukládání informací na Vašem počítači ve formě "cookie" nebo podobném souboru.
© 2013 Legal Publishing, s.r.o.

© Copyright Legal Publishing, s.r.o. 2018 | | Autorská práva

Vytvořil Goodshape.cz | O webu