Pití ayahuasky zlepšuje duševní zdraví

Ayahuasca si ve světě získává pověst rostlinné drogy, která člověku pomáhá překonávat duševní poruchy. Mnoho lidí tento psychedelický nápoj užívá k tomu, aby se vyrovnali s posttraumatickým stresem, depresí, úzkostí a dalšími závažnými zdravotními poruchami, jež postihují mysl.

Pití ayahuasky zlepšuje duševní zdraví

Nedávno zveřejněná studie potvrdila, co zastánci ayahuasky již dávno vědí: Pravidelné pití tohoto odvaru ulevuje od deprese, úzkosti, nepřátelského naladění, paranoických představ, fobií, soužení, plachosti, únavy a slabosti. V porovnání s kontrolním vzorkem měly subjekty užívající ayahuasku také lepší skóre v oblasti duchovní orientace, transpersonální identifikace, nezištnosti, úcty k životu, altruismu, subjektivního prospěchu a poslání v životě.

Studie konstatuje: „Získaná data ukazují, že v porovnání s kontrolními subjekty se skupina užívající ayahuasku vyznačovala lepším duševním zdravím a biologickou, psychologickou a sociální adaptací.“

Tradiční lék

Hlavními přísadami ayahuasky jsou dvě rostliny, které rostou v amazonské džungli. Místní kmeny tento nápoj už stovky let užívají k léčbě i náboženským rituálům, avšak v poslední době si získává pozornost zbytku světa.

Pravidelné pití tohoto nápoje v průběhu několika let nezanechalo na uživatelích žádné negativní následky.

Lidé, kteří ayahuasku užívají, procházejí hlubokým duchovním poznáním, dokáží zahlédnout své pravé já a dovedou se odpoutat od hluboce zakořeněných problémů a negativity.

Studie zveřejněná v odborném časopisu PLOS One se zaměřila na skupinu uživatelů ayahuasky z vesnice Céu do Mapiá hluboko v Amazonii, jež je sídlem náboženské komunity Centro Eclético da Fluente Luz Universal Raimundo Irineu Serra (CEFLURIS).

„CEFLURIS je církev spadající pod synkretické náboženství Santo Daime, které kombinuje křesťanské, domorodé, afroamerické a ezoterické tradice,“ uvádí se ve studii. „Zážitky, jichž členové církve dosahují při rituálech, jsou vnímány jako spojení s ‚Bohem‘ a ‚duchy‘ či jinými archetypálními ‚entitami‘, které jsou součástí jejich víry a doktríny.“

Další skupinu tvořili náboženští uživatelé z města Rio Branco, kteří pili ayahuasku nejméně dvakrát měsíčně po dobu 15 let. Kontrolní skupiny sestávaly z lidí z okolních měst, kteří tento odvar okusili jednou, maximálně dvakrát za život.

Pokus vědecky popsat neuchopitelné

Jedná se o první studii, která ayahuasku zkoumala na tak velkém vzorku lidských uživatelů. Navíc výsledky doložila následným výzkumem provedeným na stejných subjektech o rok později. Výsledky dokazují, že pravidelné pití tohoto nápoje v průběhu několika let nezanechalo na uživatelích žádné negativní následky.

Lidé, kteří ayahuasku užívají, procházejí hlubokým duchovním poznáním, dokáží zahlédnout své pravé já a dovedou se odpoutat od hluboce zakořeněných problémů a negativity.

„Uživatelé ayahuasky vykázali ve srovnání s kontrolními subjekty nižší výskyt psychopatologických symptomů,“ vyvozují autoři studie. „Vedli si lépe při neuropsychologických testech i testech z oblasti spirituality a projevili lepší psychosociální adaptaci, což se pozitivně odrazilo v jejich postoji k poslání v životě a subjektivnímu prospěchu. Tyto rozdíly byly patrné i při následném výzkumu o rok později.“

Starší výzkumy s menším počtem subjektů přinesly podobné výsledky: například studie z roku 2005 publikovaná v časopisu Journal of Psychoactive Drugs shledala „výrazné snížení méně závažných psychiatrických příznaků“, jakož i „klidnější, asertivnější a živější chování“ u osob, jež ayahuasku konzumovaly poprvé v životě.

Výzkum, jeho závěry byly zveřejněny v roce 2007 v časopisu Journal of Ethnopharmacology, prokázal, že ayahuasca zmírnila u uživatelů úzkost, zoufalost a panický strach.

Výsledky těchto bádání proto naznačují, že pro osoby trpící duševními poruchami by ayahuasca mohla sloužit jako účinný lék s dlouhodobě pozitivními účinky.

Zdroj: http://reset.me/story


Dále by vás mohlo zajímat…
Pití ayahuasky zlepšuje duševní zdraví

2.11.2011
Ayahuasca nevyvolává závislost, ale naopak závislost na drogách léčí

Pití ayahuasky zlepšuje duševní zdraví

1.9.2014
Ayahuasca, réva duše


Magazín Legalizace je určen pouze osobám starším 18 let.

Je Vám více než 18 let?

ANO NE

Souhlasem potvrzujete pravdivost své odpovědi a dáváte výslovný souhlas vlastníkovi stránek k ukládání informací na Vašem počítači ve formě "cookie" nebo podobném souboru.
© 2013 Legal Publishing, s.r.o.

© Copyright Legal Publishing, s.r.o. 2019 | | Autorská práva

Vytvořil Goodshape.cz | O webu