30

Portugalsko slaví 14 let dekriminalizace

V roce 2001 se portugalská vláda rozhodla udělat něco nepředstavitelného a bezprecedentního. Rezignovala na tvrdou a neúčinnou válku proti drogám a vykročila zcela opačným směrem: dekriminalizovala přechovávání a užívání všech ilegálních látek.

Portugalsko slaví 14 let dekriminalizace

Podle současné legislativy není trestným činem vlastnit množství libovolné drogy odpovídající běžné dávce na deset dní. Je-li dospělý občan přistižen při takovém přestupku, musí se dostavit před tříčlennou komisi sestávající z právníka, lékaře a sociálního pracovníka. Ta případ posoudí a může doporučit vhodnou léčbu, symbolickou pokutu nebo navrhne nepodnikat žádná opatření, přičemž uživatelé v naprosté většině případů odcházejí bez postihu.

Čtrnáct let po této zásadní změně můžeme s jistotou konstatovat, že země nebyla zplundrována nájezdy “drogových turistů“ a z Portugalců se nestal národ otupělých narkomanů. V mnoha ohledech se zemi naopak daří výrazně lépe než kdy dřív.

Pozadí experimentu

V roce 1974 se Portugalsko po téměř půlstoletí izolace od ostatního světa osvobodilo od autoritářské diktatury a v zemi byla nastolena demokracie.
Takzvaná „karafiátová revoluce“ zbavila zemi nenáviděného režimu, aniž by byla prolita jediná kapka krve. Nově nabytá svoboda vedla nevyhnutelně k mnoha více či méně vydařeným experimentům v oblasti politiky a ekonomiky a jedním z nich byl i velmi liberální přístup k tvrdým drogám.

Za vlády diktatury bylo Portugalsko úplně izolováno od světové drogové scény a všech přelomových událostí, které se na ní v průběhu 20. století odehrály. Převrat ale všechno změnil. Země se vzdala celé řady svých kolonií, vojáci i bývalí osadníci se vraceli do země a přiváželi s sebou snad všechny ve světě dostupné drogy.
Otevřené hranice vybízely k cestování a výměně zboží. Jako nejzápadnější země kontinentu představovalo Portugalsko ideální vstupní bránu do Evropy pro vítané i nevítané zboží a osoby. Užívání narkotik se stalo jedním ze symbolů svobodomyslné kultury a na oblibě získávaly především tvrdé drogy. Problematika se postupně vymykala kontrole, až vyústila v celospolečenskou drogovou krizi.

První reakcí vlády bylo zděšení a nastolení tvrdých represivních opatření a přísných trestů podle vzoru Spojených států amerických. Portugalci si tento přístup vyzkoušeli v osmdesátých letech a mohli se na vlastní kůži přesvědčit o tom, že je neúčinný a zbytečný.

Zajímá vás víc? Celý článek si můžete přečíst v Legalizaci č. 30. Seznam distribučních míst magazínu najdete zde. Magazín si můžete také předplatit a získat dárky, které vám jinde nedají :-)


Dále by vás mohlo zajímat…
Portugalsko slaví 14 let dekriminalizace

7.4.2014
VÁLKA PROTI DROGÁM : IZRAELSKÉ KONTROVERZE

Portugalsko slaví 14 let dekriminalizace

11.8.2013
Válka proti drogám - mexická tragédie nekončí

Portugalsko slaví 14 let dekriminalizace

10.2.2015
Válka proti drogám 2014: Přehled hlavních zpráv z fronty


Magazín Legalizace je určen pouze osobám starším 18 let.

Je Vám více než 18 let?

ANO NE

Souhlasem potvrzujete pravdivost své odpovědi a dáváte výslovný souhlas vlastníkovi stránek k ukládání informací na Vašem počítači ve formě "cookie" nebo podobném souboru.
© 2013 Legal Publishing, s.r.o.

© Copyright Legal Publishing, s.r.o. 2020 | | Autorská práva

Vytvořil Goodshape.cz | O webu