29

IACM ZPRAVODAJ: Jak působí THC u starších osob trpících demencí

Ve spolupráci s Mezinárodní asociací pro kanabinoidní léčbu (IACM) přinášíme zprávy a studie ze světa léčby konopím. www.cannabis-med.org.

IACM ZPRAVODAJ: Jak působí THC u starších osob trpících demencí

Z katedry psychogeriatrické medicíny Institutu Vincenta Van Gogha v nizozemském městě Venray pochází nejnovější studie zabývající se možným terapeutickým potenciálem kanabinoidu THC při zvládání stařecké demence.

Autoři svůj randomizovaný, dvojitě zaslepený a placebem kontrolovaný výzkum zdůvodnili nedostatkem informací a dat o působení THC na toto onemocnění a jeho bezpečnostním profilu. Vybrali proto skupinu deseti pacientů s průměrným věkem 77 let, kteří trpí stařeckou demencí, a podávali jim orálně THC anebo placebo po dobu dvanácti týdnů (první až šestý týden 0,75 mg, od sedmého týdne 1,5 mg) dvakrát denně vždy po dobu tří dnů, po nichž následovaly čtyři dny bez podávání tohoto „léčiva“.

V abstraktu studie se dočteme, že při nižších dávkách 0,75 mg THC nebyly vypozorovány výrazné změny ve schopnosti vnímat okolí (měřeno pomocí vizuální analogové škály – VAS) a schopnosti držet rovnováhu s otevřenýma očima, došlo ovšem ke zlepšení u schopnosti vnímat vlastní tělo a u frekvence srdečního tepu.
Při dávce 0,75 došlo také ke snížení systolického krevního tlaku o 7 mm Hg, zatímco při dávce 1,5 mg k jeho zvýšení o 5 mm Hg. Schopnost držet rovnováhu se zavřenýma očima byla při nižší dávce THC stejná, nicméně při dávce 1,5 mg bylo pozorováno zlepšení.

Zaznamenané vedlejší účinky souvisely s THC pouze v 6 z 98 případů a nebyly nijak zásadní.

V závěru autoři uvádějí, že „THC bylo velmi rychle absorbováno a u většiny měření se jeho farmakokinetické působení zintenzivňovalo s vyšší dávkou – ovšem s individuálními odchylkami. Nežádoucí farmakodynamické účinky byly zanedbatelné, a proto by se budoucí odborné studie měly zaměřit na detailnější výzkum působení THC – i ve vyšších dávkách – u pacientů se stařeckou demencí.“

Zdroj: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25752889


Dále by vás mohlo zajímat…
IACM ZPRAVODAJ: Jak působí THC u starších osob trpících demencí

19.4.2013
IACM Zpravodaj

IACM ZPRAVODAJ: Jak působí THC u starších osob trpících demencí

18.5.2013
IACM zpravodaj

IACM ZPRAVODAJ: Jak působí THC u starších osob trpících demencí

30.7.2013
IACM Zpravodaj

IACM ZPRAVODAJ: Jak působí THC u starších osob trpících demencí

17.2.2013
IACM zpravodaj


Magazín Legalizace je určen pouze osobám starším 18 let.

Je Vám více než 18 let?

ANO NE

Souhlasem potvrzujete pravdivost své odpovědi a dáváte výslovný souhlas vlastníkovi stránek k ukládání informací na Vašem počítači ve formě "cookie" nebo podobném souboru.
© 2013 Legal Publishing, s.r.o.

© Copyright Legal Publishing, s.r.o. 2020 | | Autorská práva

Vytvořil Goodshape.cz | O webu